Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Aangeboren hartafwijkingen

Per jaar worden in Nederland 1.300 tot 1.400 baby’s geboren met een hartafwijking. Er zit veel verschil in de ernst van een aangeboren hartafwijking. Aangeboren hartafwijkingen worden vaak ontdekt tijdens de 20-wekenecho. Sommige aandoeningen worden pas later ontdekt.

Atriumseptumdefect (ASD)

Atriumseptumdefect (ASD)

Ventrikelseptumdefect (VSD)

Ventrikelseptumdefect (VSD)

Tetralogie van Fallot

Tetralogie van Fallot

Transpositie van de grote vaten

Transpositie van de grote vaten

Vragen over hart- of vaatziekten?

Chat of bel met een voorlichter van de Infolijn

Contact Infolijn