Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. De afsluiting wordt veroorzaakt door een bloedprop. Die bloedprop lost weer op. Daarom duren de klachten vaak maar een paar minuten. Bij een TIA zijn er geen blijvende gevolgen. Een TIA kan wel een voorbode zijn voor een herseninfarct, met blijvende hersenschade. Neem een TIA daarom altijd serieus.

Herken de signalen

De signalen van een TIA, herseninfarct en hersenbloeding zijn gelijk. De 3 belangrijkste signalen zijn: een scheve mond, verwarde spraak en een verlamde arm. Bij een TIA zijn deze verschijnselen tijdelijk en er treedt snel volledig herstel op.

> Meer over de signalen

Meerdere TIA's

Een TIA komt soms meerdere malen achter elkaar voor. Als de bloedpropjes steeds dezelfde weg volgen, kunnen ze elke keer op dezelfde plek even de bloedstroom blokkeren. Dan zijn de verschijnselen vergelijkbaar. Een bloedprop kan ook op een andere plek in de hersenslagaders vastlopen. Dan kunnen de verschijnselen anders zijn dan bij eerdere TIA's. 

Wat te doen bij een TIA?

Bij een herseninfarct, hersenbloeding en bij een TIA zijn de uitvalsverschijnselen hetzelfde. Je weet dus niet waardoor de uitvalsverschijnselen veroorzaakt worden. Bel daarom altijd direct 112!

Bij een TIA duren de uitvalsverschijnselen kort. Deze zijn vaak al verdwenen voordat 112 gebeld is. Bezoek dan altijd nog dezelfde dag de huisarts. Die onderzoekt of het een TIA kan zijn geweest. Als de huisarts een TIA vermoedt, dan stuurt hij je direct door naar een TIA-poli in een ziekenhuis of maakt een afspraak met de neuroloog.

In het kort:

  • bij verschijnselen: nooit afwachten en 112 (laten) bellen
  • bij twijfel achteraf altijd zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts

Medisch onderzoek

Er is onderzoek nodig om erachter te komen waardoor uitvalsverschijnselen zijn ontstaan. Je kunt niet aan iemand zien of hij een herseninfarct, hersenbloeding of TIA heeft. Dit is alleen met onderzoek in het ziekenhuis vast te stellen.

Onderzoek bij uitvalsverschijnselen

Heb je nog uitvalsverschijnselen als je in het ziekenhuis aankomt, dan wordt een CT-scan of MRI gemaakt van de hersenen. Hiermee is te zien of je een herseninfarct of een -bloeding hebt. Dat is belangrijk, want een bloeding wordt anders behandeld dan een TIA of herseninfarct. 

Onderzoek achteraf

Als de uitvalsverschijnselen al voorbij zijn, kan de (huis)arts je doorsturen naar een TIA-poli. Vaak kun je daar dezelfde dag nog terecht en krijg je direct verschillende onderzoeken. Dit zijn meestal een bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje) en een onderzoek van de bloedvaten in de hals. Na de onderzoeken hoor je van de neuroloog wat er aan de hand is en of behandeling nodig is.

Oorzaken

De oorzaken van een TIA zijn hetzelfde als die van een herseninfarct. Vaak zijn er vernauwingen in de slagaders die de hersenen van bloed voorzien. Hier kan een bloedpropje vastlopen en het bloedvat verstoppen. 

Ook kan er een TIA ontstaan als gevolg van hartproblemen. Bij boezemfibrilleren kunnen bloedpropjes in het hart ontstaan. Als die doorschieten naar de bloedvaten van de hersenen, kan dit een TIA veroorzaken.

Behandeling TIA

Een TIA is een ernstige waarschuwing. Er is een kans op een nieuwe TIA of een herseninfarct. In de eerste dagen is die kans het grootst. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk na een TIA te starten met een goede behandeling. Door gezond te leven verklein je de kans op herhaling. 

Medicijnen

Om een nieuwe TIA te voorkomen, schrijft de arts medicijnen voor:

  • antistollingsmiddelen of bloedplaatjesremmers
  • cholesterolverlagers
  • bloeddrukverlagers

Dit zijn dezelfde medicijnen als die bij een herseninfarct gegeven worden.

> Meer over medicijnen na een herseninfarct

Operatie halsslagader

Bij een ernstige vernauwingen in de halsslagader kan de neuroloog een operatie adviseren. De vernauwingen in halsslagader worden dan opgeheven of verminderd.

> Meer over operatie halsslagader

Doorverwijzing cardioloog

Soms zijn hartritmestoornissen of andere hartaandoeningen de oorzaak van een TIA. Dan word je doorverwezen naar een cardioloog.

Gevolgen TIA

Een TIA veroorzaakt geen blijvende gevolgen. Heb je na een TIA nog wel klachten, dan was er sprake van een herseninfarct. Een TIA kan wel een voorbode zijn voor een herseninfarct. Een herseninfarct is een ernstige aandoening met blijvende gevolgen. 

> Meer over herseninfarct

Autorijden na een TIA

Een praktisch gevolg van een TIA is dat je 2 weken niet mag autorijden. Na deze 2 weken beoordeelt de neuroloog of je nog lichamelijke of psychische beperkingen hebt. Zo niet, dan is autorijden weer toegestaan.

Voor beroeps- en buschauffeurs gelden andere richtlijnen. Voor je beroep mag je na 4 weken weer autorijden, als er geen functiestoornissen meer zijn. De neuroloog legt je rijgeschiktheid vast in een specialistisch rapport. De nieuwe termijn van rijgeschiktheid is maximaal 3 jaar. Als je nog beperkingen hebt, dan kan de neuroloog je ongeschikt verklaren als beroepschauffeur.

Vragen over hart- en vaatziekten?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact

Lees meer over TIA

Frits

Frits: “Wat ik allemaal heb gehad? Meerdere TIA's, verstopte kransslagaders en een lekkende hartklep”

Anouska

Anouska: “Niet iedereen begrijpt dat ik niet meer werk nu ik meerdere beroertes heb gehad”