Hartstichting.nl wordt geladen

Een eenmalige donatie

Je kunt een bedrijfsfeest of evenement organiseren dat in het teken van de Hartstichting staat. Het opgehaalde bedrag kun je overmaken naar IBAN NL88 ABNA 0573 200 300 ten name van de Hartstichting onder vermelding van ‘Bedrijfsdonatie’

  • Fiscale aspecten van bedrijfsgiften

    De Hartstichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als je de Hartstichting sponsort* ziet de fiscus de donatie als een normale kostenpost. De schenking is dan volledig aftrekbaar. Vraag je accountant naar de specifieke regels en mogelijkheden die voor jouw bedrijf van toepassing zijn.

    * dit betekent de Hartstichting je voor de financiële steun een tegenprestatie biedt.

Partners Hartstichting

De Hartstichting werkt al samen met een groot aantal partners. Bekijk welke bedrijven jou al voorgingen in een partnerschap met de Hartstichting.

  • Bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

    Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen. Als bedrijf help je mee om deze problemen niet groter te maken. Of nog beter: je levert een bijdrage aan de oplossing. Laat ook je maatschappelijke betrokkenheid zien en steun de Hartstichting.

Samenwerken met de Hartstichting

Wil jouw bedrijf zich inzetten voor de Hartstichting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.