Hartstichting.nl wordt geladen

Steun ons met een bijdrage

Nederland telt nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Met jouw hulp kunnen we ze helpen.
Ineke heeft hartfalen

Ik wil geld overmaken

Wil je geld overmaken naar de Hartstichting? Wat een mooi gebaar! Je kunt dit uiteraard ook zelf doen via internetbankieren. 

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de Hartstichting is NL88 ABNA 0573 200 300

Flexibel doneren

Flex doneren is maandelijks doneren via je mobiele telefoon. Komt doneren een keer niet uit, dan sla je jouw donatie gemakkelijk een maand over.

Een jonge vrouw kijkt lachend naar haar mobiel

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons op:

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.