Hartstichting.nl wordt geladen

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Nederlandse Hartstichting draagt bij aan het algemeen nut en is daarom bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen de Hartstichting en degene die schenkt, gebruik maken van fiscale voordelen. Ons RSIN-of ANBI-nummer is 002871452.

Fiscaal gunstig schenken

Als donateur kun je jouw gift aan de Hartstichting aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zakelijke giften als bedrijf). Er gelden wel voorwaarden en regels.

Omdat de Hartstichting een ANBI is, komt de stichting zelf ook in aanmerking voor enkele fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen in het kader van het algemeen belang. En worden uitkeringen die een ANBI in het algemeen belang doet, vrijgesteld voor het recht van schenking. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de Hartstichting.

Voorwaarden en regels bij schenken

Als je geld (of goederen) aan een goed doel of een instelling geeft, dan wordt dit een gift genoemd. Een gift kan een gewone (eenmalige), of een periodieke gift zijn. Omdat de Hartstichting een ANBI is, mag je zowel de gewone als de periodieke gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor de gewone gift gelden er wel voorwaarden. Voor de schenker van een gewone gift geldt dat:

 • de instelling waaraan je schenkt bij de Belastingdienst geregistreerd moet staan als een ANBI, culturele ANBI of een steunstichting SBBI
 • de ANBI waaraan je schenkt geen tegenprestatie mag leveren voor jouw gift (bijvoorbeeld als je een lot koopt bij een loterij of een boek koopt bij een vereniging voor hartpatiënten, dan worden deze zaken gezien als tegenprestatie)
 • je moet beschikken over schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, die aantonen dat je de gift hebt gedaan
 • het totale bedrag van de gift meer moet zijn dan het drempelbedrag
 • er voor deze giften in totaal niet meer dan het maximum afgetrokken mag worden

Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie en regels over schenken. Je kunt ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 0543.

Voorwaarden van een ANBI

De Hartstichting is een ANBI. Dat houdt in dat we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer hierover lees je in ons jaarverslag

Een overzicht van de voorwaarden:

 • Nagenoeg alle activiteiten dienen het algemeen belang.
 • We hebben geen winstoogmerk met alle activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De Hartstichting en rechtstreeks betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over het vermogen van de Hartstichting alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de Hartstichting.
 • De Hartstichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor ons werk. Daarom is het eigen vermogen beperkt.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding ov minimale vacatiegelden.
 • De Hartstichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Hartstichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • We voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 • Geld dat overblijft indien opheffing wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Bekijk voor meer informatie hierover onze statuten.