Hartstichting.nl wordt geladen

Over de Hartstichting

Werken bij de Hartstichting is meer dan alleen een baan. Met dynamische teams zetten we ons als medewerker en ambassadeur in voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. We werken op een transparante en betrokken manier. De organisatie kenmerkt zich door de professionele en warme manier van werken. We vinden het belangrijk om van nu te zijn. We willen dat hartpatiënten het maximale uit het leven halen en vragen van onze medewerkers het maximale uit hun baan te halen. Onze medewerkers krijgen daarom de gelegenheid zich te ontwikkelen. 

Werken bij de Hartstichting

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste mensen die naast medewerker zich ook ambassadeur van de Hartstichting voelen. We hebben vacatures voor zowel betaald werk als voor vrijwilligers en stagiaires.

Arbeidsvoorwaarden

De Hartstichting heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Medewerkers ontvangen een salaris dat past bij een goededoelenorganisatie. Dit wordt elke 3 jaar getoetst door een extern bureau.

 • Salarissen

  Het salaris van de directeur voldoet aan de geldende normen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm.

  Het bruto maandsalaris van management en medewerkers is:

  • management: € 4.400 tot € 8.000
  • middenkader: € 3.700 tot € 6.500
  • uitvoerende medewerkers en beleidsmedewerkers: € 2.100 tot € 4.900

  Naast het bruto maandsalaris ontvangen medewerkers 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 4,55% en pensioenopbouw. Er is geen bonusregeling. In het kader van de vitaliteit worden jaarlijks vitaliteitsuren toegekend en kent de organisatie een beweegvergoeding van € 50 per jaar. De salarissen worden jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling in de branche en de inflatie.

  De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging.

Organisatiestructuur

De organisatie bestaat uit ruim 150 medewerkers. De directeur van de Hartstichting is Hans Snijder.

De directeur vormt samen met de groepsmanagers en HR manager het Managementteam (MT). De organisatie heeft 5 afdelingen:

 1. Onderzoek
 2. Programma’s
 3. Merk & Media
 4. Particulier & Zakelijk
 5. Bedrijfsvoering

De Hartstichting kent een ondernemingsraad (OR), die namens de medewerkers het overleg voert met de directie/bestuurder. De Raad van Toezicht is toezichthouder, werkgever en klankbord. De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad en de directie/bestuurder.

Regels, procedures en gedragscodes

Eerlijk en open zijn is belangrijk voor de Hartstichting. Daarom werken we met duidelijke regels, procedures en gedragscodes.

Samenwerking

De Hartstichting staat midden in de samenleving. Hiervoor is contact en samenwerking met onze doelgroepen heel belangrijk: vrijwilligers, patiënten en naasten, donateurs wetenschappers en zorgprofessionals. Meer dan 50.000 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze organisatie. Daarnaast werken we samen met organisaties op het gebied van hart- en vaatziekten en preventie, maar ook met partners en bedrijven. 

Jaarverslag Hartstichting

Onze missie is hart- en vaatziekten verslaan. Lees wat we afgelopen jaar gedaan hebben om dit te bereiken in het jaarverslag.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsberichten in jouw mailbox.
Een vrouw gebruikt haar laptop

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons op:

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.