De Hartstichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Voor het behalen van onze doelstellingen zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Een groot deel van het geld investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

Organisatiestructuur

De organisatie bestaat uit directie en ruim 140 medewerkers. Directeur van de Hartstichting is Floris Italianer.

Indeling in afdelingen

De directeur vormt samen met de afdelingsmanagers Management Team (MT). De manager HRM is adviseur van het MT.

We werken nauw samen met de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep, die in hetzelfde pand gevestigd is. De directeur van De Hart&Vaatgroep is tevens MT-lid.

De organisatie heeft 4 afdelingen:

  1. Afdeling Publiek, Donateurs & Vrijwilligers (PDV) - manager David Verschoor
  2. Afdeling Onderzoekers, Professionals & Bestuurders (OPB) - manager Marina Senten
  3. Afdeling Patiënt - manager Anke Vervoord (directeur De Hart&Vaatgroep)
  4. Afdeling Bedrijfsvoering - manager Maarten Stikkelorum

De Hartstichting kent een ondernemingsraad (OR), die namens de medewerkers het overleg voert met de directie.

De Raad van Toezicht is toezichthouder, werkgever en klankbord. De voorzitter van de Raad van toezicht heeft regelmatig contact met de ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad en de bestuurder.

Werken bij de Hartstichting

De Hartstichting heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Medewerkers ontvangen een salaris dat past bij een goededoelenorganisatie. Dit wordt elke 3 jaar getoetst door een extern bureau.

We hebben vacatures voor zowel betaald werk als voor vrijwilligers.

Salarissen medewerkers en management

Het salaris van de directeur voldoet aan de geldende normen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm.

Het bruto maandsalaris van management en medewerkers is:

  • Management: € 4.400 - tot € 8.000,-
  • Middenkader: € 3.700,- tot € 6.500,-
  • Uitvoerende medewerkers en beleidsmedewerkers: € 2.100,- tot € 4.900,-

Naast het bruto maandsalaris ontvangen medewerkers 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 4,55% en pensioenopbouw. Er is geen bonusregeling. De salarissen worden jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling in de branche en de inflatie.

Samenwerking

De Hartstichting staat midden in de samenleving. Hiervoor is contact en samenwerking met onze doelgroepen heel belangrijk: vrijwilligers, patiënten en naasten, donateurs wetenschappers en zorgprofessionals. Meer dan 50.000 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze organisatie.

Daarnaast werken we samen met:

Jaarverslag Hartstichting

Onze missie is hart- en vaatziekten verslaan. Lees wat we afgelopen jaar bereikt hebben om dit te bereiken in het jaarverslag.

Deel via: