Hartstichting.nl wordt geladen

Onze ambitie

Daarom is onze ambitie dat de hartgezondheid van Nederland in 2030 meetbaar verbeterd is. Dit betekent: meer mensen zijn gezond én mensen met hart- en vaatziekten blijven langer gezond. Hierbij hebben we oog voor de verschillen tussen mensen. Alleen zo bereiken we een gezond hart voor iedereen. We zetten ons in voor mensen die ons nú nodig hebben en willen voorkomen dat mensen ons láter nodig hebben. Dit zijn onze 4 doelen tot 2030:

1. We voorkomen hart- en vaatziekten door het gezonder maken van onze leefomgeving.

De Hartstichting wil dat Nederland gezond is én blijft. Een gezonde leefomgeving draagt daaraan bij.

Gezonde voeding 

Zo wil de Hartstichting dat gezond eten toegankelijker wordt dan ongezonde voeding. We zetten ons bijvoorbeeld in voor goedkopere gezonde voeding. Ons doel is dat alle kinderen in Nederland vanaf 2040 opgroeien in een gezonde voedselomgeving. 

Bewegen 

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder. Zij zijn de onvermijdelijke hart- en vaatpatiënten van morgen. Daarom zet de ​Hartstichting zich in voor een leefomgeving die mensen inspireert ​om meer te bewegen. 

Rookvrij Nederland

Wist jij dat roken de kans op hart- en vaatziekten vergroot? Daarom zetten we ons in om Nederland rookvrij te maken. Ons doel is dat kinderen in Nederland vanaf 2035 rookvrij kunnen opgroeien. 

2. We sporen mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg op en moedigen hen aan om gezond te leven.

Hart- en vaatziekten kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren. Bijvoorbeeld een hoog cholesterol of hoge bloeddruk. Hoe meer van deze factoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. Vaak weten mensen dit niet. Door mensen te informeren, kunnen we daar verandering in brengen. Bijvoorbeeld door hen aan te moedigen om gezonder te leven.

Hartstichting checkpunten 

De Hartstichting adviseert alle 40-plussers om minstens één keer per jaar hun waarden te meten. Zo kun je je bloeddruk en cholesterol meten bij een Hartstichting checkpunt. Loopt iemand een verhoogd risico? Dan geven we tips om gezonder te leven. Onze droom is dat heel Nederland in 2030 een netwerk van Hartstichting checkpunten heeft.

3. We investeren in oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en patiënten sneller en beter te behandelen.

De Hartstichting ontwikkelt samen met haar partners een landelijke hart- en vaatagenda. We richten ons op het voorkomen, sneller herkennen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Dankzij onze donateurs investeren we in de beste onderzoeken om dit te bereiken. 

Snellere oplossingen 

Het duurt soms lang tot de resultaten van onderzoek beschikbaar zijn voor patiënten. Daarom werkt de Hartstichting samen met andere zorgprofessionals om dit proces te versnellen. Zo houden we de zorg toegankelijk en krijgen mensen sneller de juiste hulp.

4. We stimuleren snelle hulp in noodsituaties als gevolg van acute hart- en vaatziekten.

De Hartstichting zet zich in voor snelle hulp wanneer iedere minuut telt. Het is belangrijk om snel de juiste hulp te bieden bij noodsituaties door 112 te bellen. Bijvoorbeeld bij een beroerte, hartinfarct of hartstilstand. Dit vergroot de overlevingskans en ​voorkomt dat mensen blijvende beperkingen houden. Zo maken we Nederland hartveiliger.

6-minutenzone 

Nederland is het eerste land ter wereld met een landelijk reanimatienetwerkwerk van burgerhulpverleners. Hierdoor kan in heel Nederland binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren bij een hartstilstand. De Hartstichting zet zich in voor het behouden en versterken van de 6-minutenzone. 

Spoedcursus 

Elke dag krijgen zo'n 500 mensen een hartinfarct, hartstilstand of beroerte. Dankzij onze Spoedcursus van 5 minuten leren we mensen de signalen van acute hart- en vaatziekte te herkennen. Hierdoor kunnen zij snel en juist handelen wanneer iedere minuut telt.

Nieuwe strategie: de hoogtepunten in 2 minuten

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.

Kijk de talkshow terug

Donderdag 20 oktober vond de aftrap plaats van de nieuwe strategische periode van de Hartstichting. Dit gebeurde met de talkshow 'Hartzaken' onder leiding van presentator Twan Huys.