Hartstichting.nl wordt geladen

Integriteit, misstanden en klachtenregeling

Gedragscode, klokkenluidersprotocol, samenwerking bedrijven

Voor alle medewerkers van de Hartstichting is de gedragscode in het Personeelshandboek bindend. De Hartstichting heeft ook een klokkenluidersprotocol. Daarnaast hebben we in een gedragscode afspraken vastgelegd die in acht worden genomen bij de samenwerking met bedrijven.

Meldpunt integriteit

Is er sprake van misstanden* op het gebied van integriteit? Dan kun je daar rechtstreeks en vertrouwelijk melding van maken bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hartstichting, Frank de Grave. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected]. Jouw melding wordt officieel geregistreerd en wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen twee weken krijgt je bericht of jouw klacht in behandeling wordt genomen.

*Voorbeelden van misstanden op het gebied van integriteit zijn:

 • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
 • misbruik van bevoegdheden;
 • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
 • belangenverstrengeling;
 • strafbare misdragingen buiten werktijd;
 • verspilling en misbruik van eigendommen;
 • seksuele en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen);
 • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd).
 • Lees meer

  Je kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF registreert binnengekomen klachten over Erkende Goede Doelen en kan eventueel een onderzoek starten naar meldingen over normoverschrijdend of grensoverschrijdend gedrag. 

  Klachtenregeling voor vrijwilligers

  Vrijwilligers zetten zich met toewijding in voor een hartgezonder Nederland. We nemen daarom klachten van onze vrijwilligers en beroepskrachten heel serieus. Heb je een klacht? Aarzel niet en meld dit bij ons Servicepunt Vrijwilligers via [email protected] of 070 315 56 95.

  Heb je geen klacht, maar een vraag, opmerking of suggestie?

  Neem contact op met onze voorlichters voor medische vragen of vul het Contactformulier in voor algemene vragen.

Statuten

De statuten vormen een belangrijk document voor de Hartstichting. In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de directie en de Raad van Toezicht van Hartstichting vastgelegd.

Downloads

Interessant voor jou

 • CBF-erkend goed doel

  De Hartstichting is sinds 1998 een CBF-erkend goed doel. De erkenning is het keurmerk voor goede doelen. Centraal Bureau Fondsenwerving geeft dit keurmerk uit. Om een erkend goed doel te zijn, moeten we aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn ons bewust van alle donaties die we ontvangen. Daarom vinden wij het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.

  De Hartstichting wordt gecontroleerd op het gebied van beleid, transparantie en bestedingen. Als CBF-erkend goed doel dragen wij bij aan een betere wereld en leggen we onze verantwoording af. De erkenning is een garantie voor donateurs dat ze met een gerust hart aan de Hartstichting kunnen geven.

  CBF
 • Richtlijnen beleggingen

  Voor uitvoering van onze missie, de strijd tegen hart- en vaatziekten, geeft de Hartstichting een groot deel van haar geld uit aan wetenschappelijk onderzoek. Om alle contractbedragen te garanderen en te laten renderen, beleggen wij deze risicoarm. Dit staat vastgelegd in onze richtlijnen beleggingen.

 • Organisatiewaarden

  Zowel individueel als samen met het team geeft men invulling aan onze organisatiewaarden:

  • Nieuwsgierig;
  • Samenwerken;
  • Ondernemerschap;
  • Daadkracht.
  Een groep Hartstichting medewerkers vormen een hart met hun handen