Hartstichting.nl wordt geladen

Risicoarm en verantwoord beleggen

Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren duren, gaat het om grote bedragen. De toegezegde bedragen voor onderzoek worden gereserveerd en deze bedragen willen we op een verantwoorde wijze beheren. Daarom hebben we duurzaamheidscriteria opgesteld voor onze beleggingen. Uitgesloten van belegging zijn ondernemingen die zich toeleggen op de productie van:

  • tabak
  • bont
  • porno 
  • wapens

Daarnaast worden de ondernemingen gescreend op het respecteren van de mensenrechten en daarbinnen specifiek op het niet inzetten van kinderarbeid. 

Ons vermogen wordt defensief gemanaged en heeft een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, wat aansluit op onze langlopende onderzoekverplichtingen. Het grootste deel van onze portefeuille is belegd in obligaties en ongeveer een kwart van ons vermogen wordt belegd in aandelen.

Beleggingsstatuut

De richtlijnen en uitvoering van het beleggingsbeleid van de Hartstichting zijn vastgelegd in ons beleggingsstatuut. 

In het handboek staan alle eisen en richtlijnen rondom duurzaam beleggen.