Hartstichting.nl wordt geladen

Wat de functies betekenen

  • Klankbord

    De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad, directeur en afdelingsmanagers van de Hartstichting.

  • Toezichthouder

    De raad van toezicht heeft een auditcommissie die controleert of de Hartstichting de procedures en richtlijnen naleeft, met name in financiële verslaglegging.

  • Werkgever

    De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht beoordelen het functioneren van de directeur van de Hartstichting.

Werkwijze

De raad van toezicht handelt volgens de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Daarnaast wordt de raad van toezicht geadviseerd door de auditcommissie en de remuneratiecommissie die beide bestaan uit raad van toezichtleden en ook beide een reglement hebben. De directie en de raad van toezicht worden ook geadviseerd voor de Wetenschappelijke Adviesraad en de (van samenstelling wisselende) Commissie Maatschappelijke Raadpleging. De raad van toezicht vergadert 5 keer per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie.

Leden

We stellen de leden van onze Raad van Toezicht voor.

Frank de Grave: voorzitter

Frank de Grave is sinds april 2019 voorzitter van de raad van toezicht. De Grave heeft een brede bestuurlijke en politieke achtergrond. Hij is lid van de Raad van State. Naast het voorzitterschap vervult hij een aantal nevenfuncties, waaronder lid Raad van Toezicht Academie voor Wetgeving en voorzitter van de raad van advies van ING Bank Nederland.

Foto: Raad van State - Lambert de Jong. 

Frank de Grave, voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting

Ruby Samad - Deskundigheid: juridisch/HR

Ruby Samad is advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij lid van de raad van toezicht en neemt vanwege haar arbeidsrechtelijke kennis tevens plaats in de remuneratiecommissie. Samad heeft haar eigen advocatenkantoor Arbeidsrechtlab, is lid van de klankbordgroep inclusie & diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij maakt vlogs voor haar Youtube-kanaal, schrijft blogs en is vaste spreker van de arbeidsrechtpodcast 9 tot 5.

Ruby Samad, lid Raad van Toezicht Hartstichting

Barbara Mulder - Deskundigheid: wetenschap

Barbara Mulder heeft in de raad van toezicht de portefeuille ‘wetenschap’. Als hoogleraar cardiologie heeft zij meer dan 400 internationale wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en meer dan veertig promovendi begeleid. Bij de European Society of Cardiology maakt zij deel uit van de ‘Partnership Policy Committee”. Mulder is lid van de raad van advies en van de Consultancy Commissie bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Zij is tevens toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie en lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Portret Barbara Mulder

Gerard van Olphen - Deskundigheid: financiën

Gerard van Olphen is als bedrijfseconoom van grote waarde voor de auditcommissie en de raad van toezicht. Hij is voorzitter van de raad van Commissarissen bij De Volksbank en lid van de raad van commissarissen bij ASR. Een onbetaalde nevenfunctie is zijn deelname aan de Signaleringsraad van het NBA.

Portret Gerard van Olphen

Susan Veenhoff - Deskundigheid: communicatie

Susan Veenhoff heeft een commerciële achtergrond, brede ervaring op het gebied van partnerships en innovatie en kennis van de charitatieve sector en de zorg. Na een internationale corporate carrière bij Numico en Philips maakte zij de overstap naar de charitatieve sector en de zorg. Zij was directeur van een gezondheidsfonds op het gebied van borstkanker. Sinds 2017 is zij bestuurder in de zorg.

Portret van Susan Veenhoff

Wouter ten Have - Deskundigheid: verandermanagement

Wouter ten Have is organisatie-adviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is partner bij het, mede door hem opgerichte, adviesbureau TEN HAVE Change Management waar hij organisaties adviseert over complexe verandervraagstukken.

Wouter heeft een groot aantal boeken en artikelen geschreven over organisatieverandering, besturen van organisaties en gedrag en cultuur. Bij Cito en de KwadrantGroep is hij ook actief als toezichthouder.

Wouter ten Have, lid Raad van Toezicht

Lies van Gennip - Deskundigheid: innovatie

Lies van Gennip maakt vanwege haar deskundigheid en ervaring op het gebied van innovatie in de zorg en publieke gezondheid deel uit van de raad van toezicht van de Hartstichting. Zij heeft twintig jaar ervaring als directeur en bestuurder. Na een opleiding en promotie (cum laude) als Bioloog, heeft zij in verschillende (eindverantwoordelijke) functies gewerkt in en aan innovatie van de zorg.

Op landelijke schaal, met overheidsorganisaties, in curatieve zorg en in publieke gezondheid, onder andere bij STIVORO (expertisecentrum tabaksontmoediging) en Nictiz (kenniscentrum voor standaardisatie in de zorg). Sinds 2008 is zij tevens actief als toezichthouder in de zorg, in de portefeuilles governance, kwaliteit en innovatie.

Zij is gecertificeerd in het INSEAD programma voor toezichthouders (IDP). Sinds november 2019 werkt zij vanuit Lies van Gennip Advies in (interim) management, advies en toezicht op het gebied van innovatie in zorg.

Portret Lies van Gennip

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons op:

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.