Hartstichting.nl wordt geladen

Wat de functies betekenen

  • Klankbord

    De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad, directeur en afdelingsmanagers van de Hartstichting.

  • Toezichthouder

    De raad van toezicht heeft een auditcommissie die controleert of de Hartstichting de procedures en richtlijnen naleeft, met name in financiële verslaglegging.

  • Werkgever

    De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht beoordelen het functioneren van de directeur van de Hartstichting.

Werkwijze

De raad van toezicht handelt volgens de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Daarnaast wordt de raad van toezicht geadviseerd door de auditcommissie en de remuneratiecommissie die beide bestaan uit raad van toezichtleden en ook beide een reglement hebben. De directie en de raad van toezicht worden ook geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad en de Commissie Maatschappelijke Raadpleging. De raad van toezicht vergadert 5 keer per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie.

Leden

We stellen de leden van onze Raad van Toezicht voor. Op 31 december 2023 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

Frank de Grave: voorzitter

Frank de Grave is sinds april 2019 voorzitter van de raad van toezicht. De Grave heeft een brede bestuurlijke en politieke achtergrond. Hij is Staatsraad bij de Afdeling Advisering van de Raad van State. Naast het voorzitterschap vervult hij een aantal nevenfuncties, waaronder lid Raad van Toezicht Academie voor Wetgeving en voorzitter van de raad van advies van ING Bank Nederland.

Foto: Raad van State - Lambert de Jong. 

Frank de Grave, voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting

Susan Veenhoff - Deskundigheid: communicatie

Susan Veenhoff heeft een commerciële achtergrond, brede ervaring op het gebied van partnerships en innovatie en kennis van de charitatieve sector en de zorg. Na een internationale corporate-carrière bij Numico en Philips maakte zij de overstap naar de charitatieve sector en de zorg. Sinds 2022 is zij bestuurder van Ons Tweede Thuis, een organisatie gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen met een beperking. Veenhoff is vicevoorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie.

Portret van Susan Veenhoff

Barbara Mulder - Deskundigheid: wetenschap

Barbara Mulder heeft in de raad van toezicht de portefeuille ‘wetenschap’. Als hoogleraar cardiologie heeft zij meer dan vierhonderd internationale wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en meer dan veertig promovendi begeleid. Mulder is lid van de raad van advies en van de Consultancy Commissie bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Zij is ook toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie en lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Portret Barbara Mulder

Lies van Gennip - Deskundigheid: innovatie

Lies van Gennip heeft 20 jaar ervaring als directeur en bestuurder. Na haar promotie als bioloog heeft zij in verschillende (eindverantwoordelijke) functies gewerkt. Zij is nu onder meer lid van de ZonMw- commissie voor het subsidieprogramma TZO (Topspecialistisch Zorg en Onderzoek), lid van de RvT Albert Schweitzer-ziekenhuis, lid van de RvT Koninklijke Visio en lid RvT van Jeugdtandzorg Den Haag. 

Portret Lies van Gennip

Ruby Samad - Deskundigheid: juridisch/HR

Ruby Samad is advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij is lid van de raad van toezicht. Samad heeft haar eigen advocatenkantoor, Arbeidsrechtlab en is lid van het platform Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ruby Samad, lid Raad van Toezicht Hartstichting

Jan van Nieuwenhuizen - Deskundigheid: financiën

Jan van Nieuwenhuizen is in mei van dit jaar aangetreden als RvT lid. Vanwege zijn grote financiële ervaring, in zijn laatste functie als lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, is hij ook voorzitter van de Auditcommissie. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit, ForFarmers en Wealth Management Partners. Sinds afgelopen zomer is Jan ook actief als lid van de Raad van Commissarissen van CED. Als onbetaalde nevenfunctie is hij voorzitter van de auditcommissie van het Leids Universiteits Fonds.

Foto van Jan van Nieuwenhuizen

Wouter ten Have - Deskundigheid: verandermanagement

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is partner bij het, mede door hem opgerichte, adviesbureau TEN HAVE Change Management, waar hij organisaties adviseert over complexe verandervraagstukken. Hij is lid van de auditcommissie. Ten Have heeft een groot aantal boeken en artikelen geschreven over organisatie- verandering, besturen van organisaties en gedrag en cultuur.

Wouter ten Have, lid Raad van Toezicht

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons op:

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.