Hartstichting.nl wordt geladen

Hart voor de Zaak-partners

Als ondernemer wil je het beste voor je medewerkers én maatschappelijk betrokken zijn. Met het partnership Hart voor de Zaak is dit mogelijk.

Onderzoekspartners

Actiepartners

Vastgoedpartners

Meerdere eigenaren uit de vastgoedsector maken samen met de Hartstichting buurten in heel Nederland hartveiliger door te investeren in AED's en het beschikbaar stellen van buitenmuren. Heb je een vastgoedbedrijf en wil je meedoen? Lees hier meer over Vastgoedsector Hartveilig.

Loterijen

Jaarlijks ontvangen we mooie bedragen van deze loterijen om aan onze doelen te werken. Ook zetten zij regelmatig succesvol hun netwerk in om aandacht te vragen voor ons werk.

Reanimatiepartners

We hebben een groot netwerk van vrijwilligers die reanimatiecursussen organiseren en aanbieden. Ze zetten professionele instructeurs in, maar houden de kosten verder zo laag mogelijk. Zoek hier een reanimatiepartner bij jou in de buurt.

Samenwerkingspartners

Samen bereik je meer. Daarom werkt de Hartstichting samen met een aantal organisaties om haar doelen te bereiken.

 • Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

  Met de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, zetten we ons in om te zorgen dat in 2040 ieder kind een gezond voedingspatroon heeft. We doen dit samen met de Nierstichting, Maag Lever Darm Stichting en het Diabetes Fonds. Lees meer de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie.

 • European Heart Network (EHN)

  Het EHN is een samenwerkingsverband van Europese hartstichtingen en andere gezondheidsorganisaties. We richten ons op de preventie van hart- en vaatziekten in Europa. Lees meer over EHN.

 • European Resuscitation Council (ERC)

  De ERC heeft tot doel de kwaliteit van reanimatie in Europa te verhogen door verbetering van de reanimatierichtlijnen. De organisatie coördineert de activiteiten van Europese organisaties die betrokken zijn bij reanimatie. Lees meer over ERC.

 • Stichting LEEFH

  De Stichting LEEFH houdt zich bezig met de opsporing van erfelijk hoog cholesterol. De Stichting LEEFH coördineert de aanvragen voor DNA-diagnostiek, is vraagbaak en beheert de database met de tot nu toe opgespoorde families en familie-mutaties. Lees meer over Stichting LEEFH.

 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

  De Hartstichting werkt samen met het kennisinstituut voor sport en bewegen in campagnes voor voldoende bewegen. Lees meer over NISB.

 • Nederlandse Reanimatieraad (NRR)

  De Nederlandse Reanimatieraad is een samenwerking van de Hartstichting, het Rode Kruis, het Oranje Kruis (voor EHBO) en de Nederlandse vereniging van professionals in de gezondheidszorg (VvAA). De NRR richt zich op het verbeteren van kennis en vaardigheden in reanimatie. Lees meer over Nederlandse Reanimatieraad.

 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

  De NTS werkt aan afstemming van het donoraanbod op de patiënten die wachten op een orgaan- en/of weefseltransplantatie. De stichting geeft voorlichting over alle aspecten van orgaan- en weefseldonatie. Lees meer over NTS.

 • Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)

  De NVHVV is een beroepsvereniging voor hart- en vaatverpleegkundigen. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten. Lees meer over NVHVV.

 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

  De NVVC is een vereniging van cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten. Lees meer over NVVC.

 • Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

  SGF is een platform van gezondheidsfondsen. Binnen SGF werken we samen aan voorlichting over gezondheid en over omgaan met chronische ziekten. Lees meer over SGF.

 • Voedingscentrum

  Het Voedingscentrum geeft informatie aan consumenten over gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. De Hartstichting werkt samen met het Voedingscentrum in campagnes voor gezonde voeding. Lees meer over Voedingscentrum.

 • Wijsamenvoorelkaar

  Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij: een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij, waarin we meer voor elkaar over hebben en beter samenwerken. De website heeft als belangrijkste doel om maatschappelijke initiatieven beter vindbaar en zichtbaar te maken en waar mogelijk te versterken. De Hartstichting steunt dit initiatief. Lees meer over Wijsamenvoorelkaar.nl.

 • World Heart Federation

  De World Heart Federation is de overkoepelende organisatie van hartstichtingen en cardiologenverenigingen in de wereld. De federatie richt zich op preventie van hart- en vaatziekten wereldwijd. Lees meer over World Heart Federation.

Partner worden

Wil je partner van de Hartstichting worden? Laat je maatschappelijk betrokkenheid zien en werk samen met de Hartstichting. We zoeken altijd naar een samenwerkingsvorm die past bij jouw bedrijf. Vul het formulier in en ontvang meer informatie over de samenwerking.