Hartstichting.nl wordt geladen

Missie

De missie van het netwerk is: samen streven naar een maatschappij waarin niemand lijdt of overlijdt als gevolg van roken.

Wat we willen bereiken

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV) wil dat Nederlanders zo lang mogelijk fit en gezond blijven. Wij bundelen onze krachten en pleiten voor wettelijke maatregelen om kinderen rookvrij op te laten groeien en rokers handvaten te geven om te stoppen met roken. Niet roken is de norm.

GvRV zet zich in voor:

  • effectief tabaksontmoedigingsbeleid
  • meer niet-rokers
  • meer rookvrije omgevingen

Aansluiten bij het netwerk Nederland Rookvrij

Op dit moment groeit het aantal partijen dat zich actief inzet voor een Rookvrije Generatie explosief. Daarom hebben Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV) en haar partners een netwerkorganisatie opgericht. Wil je aansluiten bij het netwerk Nederland Rookvrij?
Een sigaret wordt gebroken