Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

IST is een zeldzame hartritmestoornis die het meest voorkomt bij jonge vrouwen. De hartslag is altijd hoger dan 100 slagen per minuut. IST staat voor Inappropriate Sinus Tachycardie. In Nederland wordt soms de term ‘ongepaste sinustachycardie’ gebruikt.

Oorzaken

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van IST. Mogelijk is er een afwijking in de sinusknoop. De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop voelt normaal gesproken precies aan hoeveel prikkels hij moet afgeven.

Bij IST geeft de sinusknoop te veel prikkels af. De hartslag is altijd hoger dan 100 slagen per minuut. Bij weinig inspanning kan de hartslag al snel toenemen, en is die vaak hoger dan voor de inspanning nodig is. Soms zijn er andere aandoeningen of kan medicijngebruik de hoge hartslag verklaren. 

Symptomen en diagnose

Symptomen van IST zijn:

  • overdag altijd een hartslag boven de 100
  • normale hartslag tijdens de nacht (sinusritme)
  • abnormale toename van de hartslag bij (lichte) inspanning
  • moeheid
  • duizeligheid
  • (neiging tot) flauwvallen

De ernst van de klachten verschilt per persoon. Sommige patiënten hebben veel klachten, anderen hebben er veel minder last van. 

De arts stelt de diagnose IST meestal met een Holteronderzoek.

> Meer over diagnose ritmestoornissen

Vragen over je hart?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact

Gelijkenis met andere ritmestoornissen

De symptomen van IST lijken op de symptomen van POTS (Postural Orthostatisch Tachycardie Syndroom). Bij POTS gaat de hartslag omhoog als iemand van houding veranderd. Bijvoorbeeld als iemand rechtop gaat zitten of gaat staan. Om POTS uit te sluiten, kan een kanteltafeltest worden uitgevoerd.

Een andere aandoening die op  IST lijkt is Sinus Node Reentrant Tachycardia (SNRT). Bij SNRT is de hartslag verhoogd doordat de prikkel rondcirkelt in of rond de sinusknoop. De symptomen zijn mild. SNRT komt vooral voor bij oudere mensen. Bij SNRT treedt de ritmestoornis plotseling op en deze stopt ook plotseling. Bij IST is de ritmestoornis altijd aanwezig.

Sommige wetenschappers zien IST als een bijzondere vorm van het Sick Sinus Syndroom.

> Meer over Sick Sinus Syndroom

Elke maand het laatste nieuws over hart- en vaatonderzoek in je mailbox?

Schrijf je in

Behandeling IST

Meestal schrijft de arts bètablokkers voor. Dit zijn medicijnen die het hart rustiger laten kloppen. De arts kan ook andere medicijnen geven die het hartritme beïnvloeden, zoals calciumblokkers. Ook het medicijn ivabradine werkt vaak goed. Het kan een tijdje duren voordat het juiste medicijn of combinatie van medicijnen is gevonden. 

Bij ernstige klachten wordt soms een katheterablatie uitgevoerd. Dit kan gedaan worden voor een deel van de sinusknoop of de hele sinusknoop. In het laatste geval is een pacemaker nodig. Die neemt dan de functie van de sinusknoop over.

> Meer over behandeling ritmestoornissen

Meer weten over je hartritme?

Lees alles over je hartslag en hartritmestoornissen.

Startpagina gids