Hartstichting.nl wordt geladen

Bescherming persoonsgegevens

De Hartstichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de Hartstichting contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hartstichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Hartstichting te Den Haag (Prinses Catharina-Amaliastraat 10).

 • Van wie verwerken we persoonsgegevens?

  Als je de Hartstichting helpt of gebruikmaakt van de informatie die de Hartstichting biedt of van andere diensten van de Hartstichting, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Ook wanneer iemand anders voor jou informatie aanvraagt, kunnen we gegevens over jou verwerken om dit verzoek uit te voeren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken we?

  Identificerende gegevens, zoals

  • Voor- en achternaam
  • Aanhef
  • Geboortedatum

  Contactgegevens, zoals

  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Donatiegegevens, zoals

  • Bankrekeningnummer
  • Machtigingsformulier
  • Je deelname aan een evenement

  Gegevens in het kader van een vrijwillige registratie, zoals

  • De aanwezigheid van een buurt-AED
  • Je aanmelding als burgerhulpverlener
  • Gegevens over je EHBO-opleiding als je je aanmeldt als burgerhulpverlener

  Gegevens over je gezondheid, zoals

  • Voor het berekenen van de BMI via de website is je lengte en gewicht nodig.
  • Voor het berekenen van de hartleeftijd op de website zijn gezondheidsgegevens nodig: of je hart- en vaatziekten hebt, een hoge bloeddruk, suikerziekte, een verminderde nierfunctie of reuma. Ook wordt gevraagd of je rookt, en wordt gevraagd de waarden van je bloeddruk en cholesterol in te voeren. 
  • Als je meedoet aan de beweegtest vragen we je naar je beweegvoorkeur om zo je beweegtype te bepalen en je tips en adviezen te kunnen geven die aansluiten bij jouw type.
  • Wanneer je online de Hartenkaart of het Hartdagboek wil invullen: je vult gegevens in over je klachten en je gezondheid. Op basis van deze informatie krijg je het advies om wel/niet naar de huisarts te gaan.
  • Informatie over je gezondheid (een verhaal, ervaring of aandoening) die je verstrekt aan de voorlichters
  • Informatie over je gezondheid wanneer je dit openbaar maakt als je eigen verhaal in het kader van het organiseren van een actie
  • Informatie over je gezondheid als je dit openbaar maakt als mijn verhaal op de website van de Hartstichting
  • Wanneer je meer informatie wil ontvangen over deelname aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek waarvoor mensen met een bepaalde medische gesteldheid worden gezocht (bijvoorbeeld patiënten met hartfalen)

  Beeldmateriaal, zoals

  • Je foto wanneer je je opgeeft voor mijn verhaal
  • Je foto-/videomateriaal wanneer je dit openbaar maakt in het kader van het organiseren van een actie

  (Sociale media) profielgegevens, zoals

  • Je openbare profielgegevens wanneer je ervoor kiest met je Facebook-account in te loggen op het actieplatform van de Hartstichting als organisator of donateur aan een bepaalde actie.
  • Je openbare profielinformatie op YouTube, wanneer je ervoor kiest jouw YouTube-account te koppelen aan een actie die je organiseert op het actieplatform van de Hartstichting.

  Enquête-antwoorden, zoals

  • Gegevens over je voorkeuren, interesses en eigenschappen, indien je meedoet aan een enquête of donateursonderzoek

  Correspondentie, zoals

  • Gegevens die je (tijdens een telefoongesprek) aan ons doorgeeft
  • Gegevens in chatgesprekken, e-mails en brieven
  • Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren

  Gegevens die je verstrekt in het kader van een financieringsaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek, zoals

  • Gegevens in je CV
  • Gegevens in je financieringsaanvraag

  Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, app(s) en sociale media, zoals

  • Activiteiten op onze website en sociale media
  • IP-adres
  • Door middel van cookies en vergelijkbare technieken verzamelde informatie (zie ook ons cookie statement)
  • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt

  Gegevens die we van derden ontvangen, zoals

  • Geschatte lifestyle en sociodemografische gegevens op basis van je postcodegebied (niet persoonlijk)

  Openbare berichten over de Hartstichting die je op internet achterlaat, zoals

  • Berichten op sociale media

  Locatiegegevens, zoals

  • De locatie van je telefoon wanneer je een app voor een sportevent gebruikt. 
 • Hoe komen we aan je gegevens?

  De meeste gegevens ontvangen we omdat jij die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een donatie doet of met ons communiceert. Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen we cookies. Hiermee kunnen we informatie verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons cookie statement.
   
  Als je de Hartstichting volgt op sociale media, kunnen we toegang krijgen tot je openbare profiel. Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen.

  De Hartstichting kan gegevens zoals postcode en huisnummer verkrijgen van derde partijen om postmailings te sturen. De Hartstichting is voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek afhankelijk van donaties. De Hartstichting heeft (eenmalige) donateurs, maar is ook steeds op zoek naar nieuwe donaties om wetenschappelijk onderzoek te financieren. De Hartstichting doet dit zorgvuldig en weegt de verschillende belangen af in het kader van de grondslag “het gerechtvaardigd belang van de Hartstichting derden bij de uitkomsten van het door de Hartstichting (mede) gefinancierde wetenschappelijke onderzoek”. Heb je in het verleden via “Mijn eenmalige gift” een donatie gedaan? Dan krijgt de Hartstichting jouw naam via de bijschrijving van de bank. Omdat de postkaart leidt naar een unieke betaallink, kan de Hartstichting het postcode en huisnummer aan jouw naam koppelen en jou in de toekomst een persoonlijk verzoek tot donatie sturen waarbij het IBAN waarmee je vorige donatie is overgemaakt, al is ingevuld. Uiteraard kun je op elk moment bezwaar maken hiertegen, zoals hieronder beschreven onder “Wat zijn je rechten?”. Heb je vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar [email protected] 

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat is de grondslag?

  Doeleinde Voorbeelden Grondslag
  Om je verzoek uit te voeren in het kader van donatie
  • Om je donatie (via machtiging, QR-code of SMS) te verwerken
  • Het bijhouden van een donateursadministratie
  • Om je een bewijs van donatie te kunnen sturen en je te bedanken
  • Het gebruik van functionele cookies bij online donaties
  • Het administreren van je deelname aan acties/evenementen
  • Het aanmaken van een erfenisdossier
  • Om je deelname aan een loterij van de Hartstichting te verwerken
  Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst
  Om je verzoek uit te voeren in het kader van voorlichting en klantenservice
  • Het beantwoorden van vragen aan voorlichters
  • Het sturen van door jou aangevraagde informatie en brochures
  • Je deelname aan een evenement of bijeenkomst bevestigen en informatie toesturen
  • Het sturen van nieuwsbrieven van de Hartstichting
  • Het aanbieden van een reanimatiecursus
  • Het berekenen van je BMI en het geven van advies als je daarom vraagt
  • Het berekenen van je Hartleeftijd als je daarom vraagt
  • Advies over je bloeddrukwaarde als je daarom vraagt
  • Om je de uitslag van de Hartenkaart te geven als je daarom vraagt 
  • Het leveren van de reanimatie-app
  • Het reageren op je vraag of reactie op sociale media (webcare)
  • Het behandelen van klantenservicevragen en klachten.
  noodzakelijk voor het uitvoeren van een  overeenkomst, toestemming voor nieuwsbrieven of als het om gezondheidsgegevens gaat.
  Om je werkzaamheden als vrijwilliger mogelijk te maken
  • Het werven van collectanten en collecte-organisatoren
  • Het bijhouden van een vrijwilligersadministratie
  • Het sturen van benodigde informatie en materialen
  • het bieden en beheren van een online omgeving voor je online collecte, door jou georganiseerde actie en evenement
  • Het administreren van afdrachten
  • Het registreren van een buurt-AED
  • Het registreren van jou als burgerhulpverlener
  Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst
  Om jouw verhaal te publiceren
  • Het publiceren van jouw verhaal en foto op de website in de rubriek 'Verhalen'
   Toestemming
  Om financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek te verwerken  
  • Het beoordelen van aanvragen voor financiering
  • Het administreren van financieringen
  • Het verrichten van werkbezoeken naar aanleiding van financiering of financieringsaanvragen
  • Het beoordelen van een aanvraag voor burgerwetenschap 
  Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (en toestemming bij de verwerking van gezondheidsgegevens bij burgerwetenschap)
  Voor relatiebeheer en marketing in het kader van fondsenwerving
  • Je informeren over een campagne die mogelijk interessant voor je is
  • Je uit te nodigen voor een evenement dat mogelijk interessant voor je is
  • Om relevante informatie te kunnen tonen, giftverzoeken te doen en je bepaalde aanbiedingen te kunnen doen. We maken hiervoor analyses en (verrijkte) profielen (zie ook onder “Hoe komen we aan je gegevens?”)
  • Het gebruik van tracking cookies en vergelijkbare technieken op de websites van de Hartstichting om gerichte advertenties te kunnen tonen
  • Het gebruik van link-tracking waarmee we kunnen zien of je onze e-mails opent, welke acties je onderneemt vanuit de e-mail en waarmee we je kunnen herkennen op de website
  • Het verstrekken van gehashte e-mailadressen aan sociale media voor gerichte marketingcampagnes
  Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd fondsenwervingsbelang van de Hartstichting en toestemming voor tracking cookies en vergelijkbare technieken
  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en campagnes
  • Om je beter te leren kennen door middel van enquêtes en klantonderzoek
  • Om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de Hartstichting, bijvoorbeeld door marktonderzoek
  • Het gebruik van analytische cookies op de websites van de Hartstichting
  • Het gebruik van link-tracking waarmee we kunnen meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn
  Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting, toestemming voor tracking cookies en pixels en vergelijkbare technieken
  Om relaties met partners en leveranciers aan te gaan
  • Het sluiten van overeenkomsten
  • Contact met je onderhouden
  noodzakelijk voor het uitvoeren overeenkomst
  Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management
  • Managementrapportages
  • Interne en externe controles laten uitvoeren
  Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting
  Om de juridische positie van de Hartstichting te beschermen
  • Het behandelen van mogelijke geschillen
  Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting
  Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
  • Het monitoren van IT-systemen van de Hartstichting
  Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting
  Om je verzoek uit te voeren wanneer je meer informatie wil ontvangen over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek
  • De Hartstichting biedt een overzicht van wetenschappelijke onderzoeken waarvoor deelnemers worden gezocht. Via een contactformulier kun je je aanmelden om meer informatie van de betreffende onderzoekers te ontvangen.
  Uitvoering overeenkomst en toestemming voor gezondheidsgegevens.
  Om je tijdens je deelname aan een sportevenement door middel van een app te kunnen traceren. 
  • Om je tijdens je deelname aan een sportevent door middel van een app te kunnen traceren in geval van nood. 
  • Om tijdens je deelname aan een sportevent door middel van een app thuisblijvers inzicht te geven in je route. 
  Toestemming
  Om een nalatenschap, indien de Hartstichting als erfgenaam is aangewezen, af te wikkelen 
  • Correspondentie met andere erfgenamen of nabestaanden van de erflater 
  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang van de Hartstichting, indien de Hartstichting als erfgenaam is aangewezen, af te wikkelen conform de wens van de erflater. 

  Gerechtvaardigd belangafweging marketingdiensten

  De Hartstichting maakt gebruik van (marketing)diensten van andere partijen, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij gehashte e-mailadressen van klanten, nieuwsbriefabonnees, burgerhulpverleners, vrijwilligers en cursisten verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van de Hartstichting. De Hartstichting doet dit op grond van haar gerechtvaardigd fondsenwervingbelang. 

 • Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?

  Verwerkers 
  De Hartstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hartstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Hartstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hartstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hartstichting. 

  Verwerkingsverantwoordelijken 
  De Hartstichting kan jouw gegevens verstrekken aan andere verwerkingsverantwoordelijken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen gerechtvaardigde belangen of van derden. Voorbeelden van zulke derde partijen zijn verzendpartijen, accountants en advocaten. 

  Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken 
  In sommige gevallen, zoals hieronder uitgebreider beschreven, is de Hartstichting gezamenlijk verantwoordelijk met een andere partij. De Hartstichting heeft dan met deze partij een overeenkomst gesloten om te voldoen aan de AVG. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijke zijn, kan je er altijd voor kiezen om je rechten uit te oefenen door contact op te nemen met de Hartstichting, zoals beschreven onder “Wat zijn je rechten?” in deze privacyverklaring. 

  Sociale media 
  De Hartstichting adverteert op sociale media. Voor deze verwerking is de Hartstichting gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met het betreffende platform. Sociale media zijn zelfstandig verantwoordelijk voor andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld voor gebruik van het platform. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door sociale media, verwijzen we je naar de website van het betreffende platform. 

  Reanimatiepartners 
  De Hartstichting heeft een reanimatieplatform waarop je je kunt aanmelden voor een reanimatiecursus. De Hartstichting zal de persoonsgegevens die je invult, doorgeven aan de reanimatiepartner die de cursus verzorgt, om jouw aanmelding te verwerken. De Hartstichting en deze reanimatiepartner zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op het platform. De reanimatiepartner is hierna zelfstandig verantwoordelijk voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de reanimatiepartner, verwijzen we je naar de website van de betreffende reanimatiepartner. 

  Bureau nalatenschappen 
  Voor de afwikkeling van nalatenschappen is de Hartstichting gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Bureau Nalatenschappen, een onderdeel van Stichting Diensten voor Goede Doelen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bureau Nalatenschappen, verwijzen we je naar de website van Stichting Diensten voor Goede Doelen. 

  Gezamenlijke financiering wetenschappelijk onderzoek 
  Wanneer de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek medefinanciert, kan de Hartstichting persoonsgegevens delen of ontvangen van de partij die het onderzoek medefinanciert voor de doeleinden zoals hierboven beschreven onder “Financiering van wetenschappelijk onderzoek”, waaronder het gezamenlijk beoordelen van een financieringsaanvraag. Partijen kwalificeren dan als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze partij, verwijzen we je naar de website van deze partij, zoals vermeld in het aanvraagproces. 

 • Geven we persoonsgegevens door aan andere landen?

  Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hartstichting of door de Hartstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

 • Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hartstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
   
  Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

  Locatiegegevens tijdens sportevents worden niet bewaard (enkel bepaalde gepasseerde punten op de route, indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van locatiegegevens).

 • Wat zijn je rechten?

  Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Bekijk hieronder de onderwerpen. 

  • Inzage
   Je kan de Hartstichting verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

   

  • Correctie
   Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

   

  • Verwijdering
   Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

   

  • Beperking van de verwerking
   Je kan de Hartstichting verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op de slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar de medewerker wenst geen verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

   

  • Bezwaar
   Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden.

   

  • Bezwaar tegen direct marketing
   Je kunt te allen tijde specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. In elke nieuwsbrief die de Hartstichting stuurt is een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Ook kan na elk telefoongesprek het recht van bezwaar worden uitgeoefend. Wanneer je je recht van bezwaar wil uitoefenen, kan je ook een e-mail sturen naar [email protected]. Je kan je verzoek ook schriftelijk richten aan:

   Hartstichting
   T.a.v. Donateursadministratie
   Postbus 300
   2501 CH Den Haag

   

  • Overdracht gegevens
   Je kan de Hartstichting verzoeken om de eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

   

  • Intrekken toestemming
   Wanneer we je hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan je je toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht.

   

  • Klacht
   Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Hartstichting, kan je dit aan ons melden. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Meer informatie

  Als je meer informatie wil of een van deze rechten wil uitoefenen, kun je per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen:

  Hartstichting
  Postbus 300
  2501 CH Den Haag
  [email protected]

 • Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hartstichting gebruik van toegangscontrole.

 • Wijzigingen

  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 8 maart 2024. Via deze pagina van de Hartstichting kun je de laatste versie altijd inzien. De Hartstichting streeft ernaar je van substantiële wijzigingen op de hoogte te stellen.

 • Contact

  Voor vragen of opmerkingen over de privacyverklaring kun je contact opnemen met ons team voor Juridische Zaken via e-mail aan [email protected] of per telefoon via +31 70 315 55 55.

Vragen over dit onderwerp?

We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur.