Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Samenwerkingspartners

  Samen bereik je meer. Daarom werkt de Hartstichting samen met een aantal organisaties om haar doelen te bereiken.

  Onze partners

  Alliantie Nederland Rookvrij!

  De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties, waaronder de Hartstichting. De alliantie strijdt voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken.

  > Meer over Alliantie Nederland Rookvrij!

  Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

  De Hartstichting is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De Alliantie wil dat er strengere, wettelijke maatregelen komen om de marketing van ongezonde producten gericht op kinderen onder de 13 jaar een halt toe te roepen.

  > Meer over Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

  European Heart Network (EHN)

  Het EHN is een samenwerkingsverband van Europese hartstichtingen en andere gezondheidsorganisaties. We richten ons op de preventie van hart- en vaatziekten in Europa.

  > Meer over EHN

  European Resuscitation Council (ERC)

  De ERC heeft tot doel de kwaliteit van reanimatie in Europa te verhogen door verbetering van de reanimatierichtlijnen. De organisatie coördineert de activiteiten van Europese organisaties die betrokken zijn bij reanimatie.

  > Meer over ERC

  Stichting LEEFH

  De Stichting LEEFH houdt zich bezig met de opsporing van erfelijk hoog cholesterol. De Stichting LEEFH coördineert de aanvragen voor DNA-diagnostiek, is vraagbaak en beheert de database met de tot nu toe opgespoorde families en familie-mutaties.

  > Meer over Stichting LEEFH

  Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

  De Hartstichting werkt samen met het kennisinstituut voor sport en bewegen in campagnes voor voldoende bewegen.

  > Meer over NISB

  Nederlandse Reanimatieraad (NRR)

  De Nederlandse Reanimatieraad is een samenwerking van de Hartstichting, het Rode Kruis, het Oranje Kruis (voor EHBO) en de Nederlandse vereniging van professionals in de gezondheidszorg (VvAA). De NRR richt zich op het verbeteren van kennis en vaardigheden in reanimatie.

  > Meer over Nederlandse Reanimatieraad

  Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

  De NTS werkt aan afstemming van het donoraanbod op de patiënten die wachten op een orgaan- en/of weefseltransplantatie. De stichting geeft voorlichting over alle aspecten van orgaan- en weefseldonatie.

  > Meer over NTS

  Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)

  De NVHVV is een beroepsvereniging voor hart- en vaatverpleegkundigen. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten.

  > Meer over NVHVV

  Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

  De NVVC is een vereniging van cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten.

  > Meer over NVVC

  Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

  SGF is een platform van gezondheidsfondsen. Binnen SGF werken we samen aan voorlichting over gezondheid en over omgaan met chronische ziekten.

  > Meer over SGF

  Voedingscentrum

  Het Voedingscentrum geeft informatie aan consumenten over gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. De Hartstichting werkt samen met het Voedingscentrum in campagnes voor gezonde voeding.

  > Meer over Voedingscentrum

  Wijsamenvoorelkaar

  Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij: een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij, waarin we meer voor elkaar over hebben en beter samenwerken. De website heeft als belangrijkste doel om maatschappelijke initiatieven beter vindbaar en zichtbaar te maken en waar mogelijk te versterken. De Hartstichting steunt dit initiatief.

  > Meer over Wijsamenvoorelkaar.nl

  World Heart Federation

  De World Heart Federation is de overkoepelende organisatie van hartstichtingen en cardiologenverenigingen in de wereld. De federatie richt zich op preventie van hart- en vaatziekten wereldwijd.

  > Meer over World Heart Federation

  Vragen over dit onderwerp?

  Mail de Hartstichting

  Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)