Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

Risicofactoren versterken elkaar: hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. De arts kijkt daarom altijd naar de combinatie van risicofactoren.

Risico op slagaderverkalking

De risicofactoren bevorderen het proces van slagaderverkalking, waarbij vernauwingen in de slagaders ontstaan.

Slagaderverkalking ligt ten grondslag aan veel hart- en vaatziekten. Het doet zich voor in slagaders van het hele lichaam en kan leiden tot

Er is nog veel onduidelijk over het ontstaan van slagaderverkalking. Hoe beïnvloeden de verschillende risicofactoren elkaar? En waarom heeft de ene persoon een hoger risico op hart- en vaatziekten dan de ander?

Onderzoeker vertelt

Wetenschappelijk onderzoek naar slagaderverkalking moet antwoorden geven op dit soort vragen.  Als we slagaderverkalking eerder weten op te sporen en kunnen behandelen is veel leed te voorkomen.

Lees ook het verhaal van prof. dr. John Kastelein, expert op het gebied van cholesterol, vetstofwisseling en slagaderverkalking. Hij doet al jarenlang onderzoek met steun van de Hartstichting.

 

Overige risicofactoren

Er zijn meer factoren die een verband hebben met hart- en vaatziekten. Onderzoek moet inzicht geven in de exacte rol bij het ontstaan van vernauwingen in de slagaders. Bekend is bijvoorbeeld dat reuma of het blootstelling aan fijnstof het risico verhoogt.

Reuma en hart- en vaatziekten

Reuma (reumatoïde artritis) is een chronische gewrichtsziekte met ontstekingen in een of meer gewrichten. Reumapatiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. Een mogelijke oorzaak is dat reumapatiënten vaker verhoogde waarden hebben van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Ook zouden de chronische gewrichtsontstekingen bij reuma een rol kunnen spelen bij slagaderverkalking. De Hartstichting financiert 2 onderzoeken op dit gebied:

Combinatie nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten

Mensen met hart- en vaatziekten hebben vaak ook diabetes en nierschade. Deze ziekten komen vaak samen voor. Het is nog niet duidelijk hoe deze combinatie precies ontstaat. De ziekten hebben veel met elkaar te maken, bijvoorbeeld:

  • Diabetes kan leiden tot hart- en vaatziekten én nierschade.
  • Mensen met diabetes hebben vaker ook andere risicofactoren, zoals overgewicht, hoge bloeddruk en een verstoorde vetstofwisseling (metabool syndroom).
  • Beschadiging van de bloedvaten van en naar de nieren kan komen door diabetes, roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht.
  • Hoge bloeddruk kan schade veroorzaken aan slagaders, hart, hersenen, nieren en ogen.

Meerdere risicofactoren tegelijk aanpakken werkt daarom het beste. Hierdoor verkleint de kans op diabetes, nierschade en hart- en vaatziekten.

Verschillen mannen en vrouwen

Vrouwen en mannen hebben dezelfde risicofactoren. Er zijn alleen wel verschillen in de impact en de leeftijd waarop ze zich voordoen.

Meer onderzoek is nodig naar vrouwen en hart- en vaatziekten. De Hartstichting financiert een onderzoek waarmee de onderzoekers zoeken naar een test om hart-en vaatziekten bij vrouwen beter te voorspellen. Lees meer over dit onderzoek

Gezond leven verlaagt risico

Gezond leven verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Bewegen, stoppen met roken en gezond eten verlaagt het risico op hart- en vaatziekten.

Doe de Persoonlijke gezondheidscheck

De persoonlijke gezondheidscheck geeft inzicht in uw gezond en het risico op hart- en vaatziekten. Doe de persoonlijke gezondheidscheck

 

Prof. dr. John Kastelein

We werken aan nieuwe medicijnen om slagaderverkalking tegen te gaan.

Deel via: