Hart- en vaatpatiënten krijgen vaak meerdere soorten medicijnen voorgeschreven. Ze zijn nodig om het hart te ontlasten of om (nieuwe) hart- en vaatziekten te voorkomen.

Een medicijn werkt bij iedereen anders. Soms duurt het een tijdje voordat juiste dosering of een goede combinatie van medicijnen gevonden is.

Bekijk welke medicijnen er zijn voor hart- en vaatziekten:

De werking van medicijnen wordt uitvoerig getest op grote groepen mensen. Pas als ze bewezen veilig en effectief zijn komen ze op de markt.

Bijwerkingen medicijnen

De bijwerkingen van een medicijn staan in de bijsluiter. Vaak zijn de bijwerkingen in het begin het meest heftig en worden ze minder naarmate het lichaam beter ingesteld raakt op de medicijnen.

Heeft u bijwerkingen? Overleg dan altijd met de arts om zo samen te zoeken naar een oplossing. Mogelijkheden zijn het verlagen van de dosering of het overstappen op een ander medicijn met een vergelijkbare werking.

Werkzame stoffen

De werkzame stof(fen) in een medicijn bepalen de werking. Controleer op de verpakking of in de bijsluiter of u een medicijn heeft met de juiste werkzame stof.

Merk- of merkloos medicijn

Medicijnen hebben soms de naam van de werkzame stof en soms een merknaam. Vaak zijn er meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en garandeert de kwaliteit.

Verschillen tussen merkmedicijnen en merkloze (generieke) medicijnen zijn:

  • naam en verpakking
  • vorm of kleur
  • wijze van toedienen
  • hulpstoffen (voor onder andere structuur, kleur en hardheid)
  • prijs (merkmedicijnen zijn meestal duurder)

Tips voor patiënten

  • Stop nooit zomaar met medicijnen
  • Lees de bijsluiter van het medicijn voor een volledig overzicht van bijwerkingen
  • Raadpleeg uw arts als u veel last heeft van bijwerkingen

Stop nooit zomaar met medicijnen, maar overleg altijd eerst met de arts.

Ervaringen met medicijnen

Op Mijnmedicijn.nl of Meldpuntmedicijnen.nl melden gebruikers van medicijnen hun ervaringen. Uitgebreide informatie over medicijnen staat op apotheek.nl. Bijwerkingen kunnen gemeld worden bij Lareb, Nederlands Bijwerkingen Centrum.

Onderzoek naar effectiviteit hartmedicijnen

De Hartstichting investeert in de ontwikkeling van een nieuwe methode om medicijnen beter in het hart te krijgen en te houden. Het doel is om de hartspier effectiever te repareren na een hartinfarct, zonder dat vervelende bijwerkingen ontstaan.

Lees meer over dit onderzoek

Deel via: