Onderzoek Hartstichting

De Hartstichting maakt wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk. Jaarlijks steken we miljoenen euro’s in hoogwaardig onderzoek. Hiertoe werken we samen met vele toponderzoekers, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven.

Onderzoek heeft afgelopen decennia veel goede resultaten opgeleverd voor hart- en vaatpatiënten. Steeds meer mensen overleven een hart- of vaatziekte door snellere diagnose en betere behandeling. In de jaren 60 stierf nog 1 op de 3 patiënten met een hartinfarct. Nu is dit 1 op de 30!

Ondanks deze enorme vooruitgang blijft onderzoek hard nodig om hart- en vaatziekten verder terug te dringen. Als we niets doen neemt het aantal hart- en vaatpatiënten steeds verder toe, tot 1,4 miljoen in 2040 (RIVM, 2015).

Floris Italianer, directeur Hartstichting: We betrekken onze achterban bij het stellen van prioriteiten in onderzoek. Zo investeren we in onderzoek dat voor hen waardevol is.

Onderzoek naar hart- en vaatziekten

Een groot deel van het geld dat we binnenkrijgen via donaties en acties gaat naar wetenschappelijk onderzoek. 

Per thema geven we een overzicht van wat we willen bereiken, wat de doorbraken zijn en welke onderzoeken er op dit moment lopen:

 1. Aangeboren hartafwijkingen
 2. Slagaderverkalking
 3. Hartinfarct
 4. Hartfalen
 5. Hartklepaandoeningen
 6. Hartritmestoornissen
 7. Hartstilstand
 8. Beroerte
 9. Trombose
 10. Vaatziekten: etalagebenen en aneurysma
 11. Risicofactoren en gezonde leefstijl
 12. Vrouwen en hart- en vaatziekten
 13. Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Prioriteit in onderzoek

In welke onderwerpen zou de Hartstichting moeten investeren? We vroegen het begin 2014 aan iedereen in Nederland: patiënten, naasten, artsen en wetenschappers. Op basis van dit onderzoek zijn 5 thema's vastgesteld die de komende jaren prioriteit krijgen.

Op de onderzoeksagenda staan:

 1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten
 2. Vrouwen en hart- en vaatziekten
 3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen
 4. Acute behandeling van beroertes
 5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden
 

Innovatief onderzoek

De Hartstichting stimuleert innovatief onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor patiënten. Een origineel, tegendraads onderzoek kan onverwacht veel winst opleveren voor patiënten. De Hartstichting heeft daarom de Innovatiesubsidie ingesteld. 

Hoge kwaliteit onderzoek

De Hartstichting investeert jaarlijks miljoenen euro's in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De kwaliteit van het onderzoek is hoog. Hartstichtingsonderzoek scoort hoger dan gemiddeld in Nederland en ligt ver boven het wereldgemiddelde.

Klapstuk  hartstichting  wetenschappers algemeen 63
Klapstuk  hartstichting  wetenschappers algemeen 78
Jolien roos  erasmus mc %2868 of 97%29 edit

Samenwerken in onderzoek

De Hartstichting stimuleert nationale en internationale samenwerking op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Zo investeren we bijvoorbeeld in grootschalige onderzoeksprojecten via Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON). Dit is een initiatief van 4 belangrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, NFU, KNAW en ZonMw. In de onderzoeksprojecten werken onderzoekers, universiteiten en bedrijven samen aan oplossingen voor zorgproblemen van hart- en vaatpatiënten. 

Inbreng patiënten en zorgverleners

We vinden het belangrijk dat onderzoek leidt tot werkelijke verbeteringen in de zorg. Daarom betrekken we gebruikers die baat hebben bij de resultaten van het onderzoek al in een vroeg stadium bij het onderzoek. Lees hoe we dit doen

Subsidies voor toponderzoek

De Hartstichting heeft diverse beurzen en subsidievormen voor talentvolle onderzoekers. We kennen persoonsgebonden beurzen (Dekkerbeurzen) toe en steken geld in grote onderzoeksprojecten, onder andere via CVON.

Jaarlijks ontvangt de Hartstichting honderden subsidieaanvragen van onderzoekers. Voordat een subsidie wordt toegekend, vindt een uitgebreide selectieprocedure plaats. Experts uit binnen- en buitenland beoordelen kritisch alle ingediende onderzoeksvoorstellen.

Bent u wetenschapper op het gebied van hart- en vaatziekten? Ga dan naar de subsidiewijzer voor een overzicht van Hartstichtingsbeurzen en -subsidies.

Feiten & cijfers

In Nederland

600

Onderzoekers aan de slag voor de Hartstichting

Onderzoeksagenda

12.500

mensen brachten hun stem uit

In 2015

10 miljoen euro

naar onderzoek Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Deel deze pagina

Lees ook

50 jaar hart- en vaatonderzoek

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hartstichting (2014) is er een jubileumboek gemaakt. In dit boek leest u wat 50 jaar hart- en vaatonderzoek heeft opgeleverd. Er is enorme vooruitgang geboekt in de preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.

Meer lezen

Jubileumboek 1

Professor dr. Arno Hoes

Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden.

Vragen