Wetenschappelijk onderzoek

De Hartstichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. We kiezen voor thema's die mensen in Nederland belangrijk vinden.

Prioriteit in onderzoek

Begin 2014 vroegen we iedereen in Nederland in welke onderzoeksthema’s de Hartstichting geld moet investeren. Hieruit zijn 5 thema’s gekomen die de komende jaren prioriteit krijgen.  Onderzoeksprojecten die vallen binnen deze thema’s krijgen de komende jaren prioriteit.

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Een beroerte, hartinfarct of hartstilstand kan iemand plotseling overkomen. Zonder waarschuwing vooraf. Onderzoek helpt om eerder de signalen van hart- en vaatziekten te herkennen en in te grijpen voordat het te laat is.

Lees meer over dit onderzoek

2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten uiten zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Medische onderzoeken en de behandelingen komen voornamelijk voort uit onderzoek bij mannen. De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar vrouwen. Meer onderzoek is nodig naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Lees meer over onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

Hartfalen en boezemfibrilleren komen veel voor, met name bij ouderen. Door nieuw onderzoek worden meer mensen oud zonder deze aandoeningen.

4. Acute behandeling van beroertes

Snel handelen bij een beroerte helpt om blijvende schade te voorkomen of te beperken. We stimuleren onderzoek naar oplossingen om sneller en beter in te grijpen in de acute fase van een beroerte.

Lees meer over onderzoek naar beroerte

5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

Het is bekend dat een gezonde leefstijl het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. In de praktijk is dit nog best lastig. We stimuleren onderzoek naar innovaties op het gebied van zelfmanagement, online coaching of apps en games die hierbij helpen.

Lopend onderzoek

Alle lopende onderzoeken die de Hartstichting steunt, zijn gericht op het bestrijden van hart- en vaatziekten. Bekijk onderzoeken waarin we investeren op het gebied van:

Subsidies voor hoogstaand onderzoek

De Hartstichting investeert in onderzoek en heeft diverse beurzen en subsidievormen, zoals:

Strenge selectieprocedure

Een onderzoeksproject dat subsidie krijgt moet aan strenge regels voldoen. Er gaat een uitgebreide selectieprocedure aan vooraf.

Voor wetenschappers is er een overzicht met alle beurzen en subsidies en van de Hartstichting en de deadlines voor het indienen van onderzoeksvoorstellen.

Feiten & cijfers

In 2014

4,1 mln.

subsidie voor Dekkerbeurzen

Sinds 1974

194

persoonsgebonden beurzen voor jonge talenten

In 2014

14

jonge talentvolle onderzoekers krijgen Dekkerbeurs

Deel via:
Vragen