Onderzoek naar hart- en vaatziekten

De Hartstichting maakt wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk. Jaarlijks steken we miljoenen euro’s in hoogwaardig onderzoek. Hiertoe werken we samen met vele toponderzoekers, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven.

Onderzoek heeft afgelopen decennia veel goede resultaten opgeleverd voor hart- en vaatpatiënten. Steeds meer mensen overleven een hart- of vaatziekte door snellere diagnose en betere behandeling. In de jaren 60 stierf nog 1 op de 3 patiënten met een hartinfarct. Nu is dit 1 op de 30!

Ondanks deze enorme vooruitgang blijft onderzoek hard nodig om hart- en vaatziekten verder terug te dringen. Als we niets doen neemt het aantal hart- en vaatpatiënten steeds verder toe, tot 1,4 miljoen in 2040 (RIVM, 2015).

Aantal hart- en vaatpatiënten neemt toe tot 1,4 miljoen in 2040

Onderzoek naar hart- en vaatziekten

Een groot deel van het geld dat we binnenkrijgen via donaties en acties gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek omvat een breed gebied, dat is verdeeld in 11 thema’s. Lees per thema wat we willen bereiken, wat de doorbraken zijn en welke onderzoeken er op dit moment lopen.

Bekijk onderzoek op het gebied van:

 1. Aangeboren hartafwijkingen
 2. Slagaderverkalking
 3. Hartinfarct
 4. Hartfalen
 5. Hartklepaandoeningen
 6. Hartritmestoornissen
 7. Hartstilstand
 8. Beroerte
 9. Trombose
 10. Vaatziekten
 11. Risicofactoren en gezonde leefstijl

Prioriteit in onderzoek

Begin 2014 vroegen we Nederlanders in welke onderzoeksthema’s de Hartstichting geld zou moeten investeren. 12.500 mensen deden mee waaronder patiënten, naasten, artsen en wetenschappers.

Floris Italianer, directeur Hartstichting: We betrekken onze achterban bij het stellen van prioriteiten in onderzoek. Zo investeren we in onderzoek dat voor hen waardevol is.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn 5 thema's vastgesteld die op onze onderzoeksagenda staan en de komende jaren prioriteit krijgen:

 

1. Onderzoek naar eerder herkennen hart- en vaatziekten

Onderzoek om hart- en vaatziekten eerder te herkennen is hard nodig. Nu overkomt een beroerte, hartinfarct of hartstilstand iemand vaak plotseling. Zonder waarschuwing vooraf. Onderzoek helpt om de signalen van hart- en vaatziekten eerder te herkennen en in te grijpen voordat het te laat is.

Meer over onderzoek naar eerder herkennen

2. Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten uiten zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Medische onderzoeken en behandelingen van deze ziekten komen voornamelijk voort uit onderzoek bij mannen. Het wordt steeds duidelijker dat de resultaten niet zomaar te vertalen zijn naar vrouwen. Daarom is meer onderzoek nodig naar het vrouwenhart.

Meer over onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

Hartfalen en boezemfibrilleren komen veel voor, met name bij ouderen. Door nieuw onderzoekzorgen we ervoor dat minder mensen deze aandoeningen krijgen op latere leeftijd.

Lees meer:

4. Acute behandeling van beroertes

Snel handelen bij een beroerte helpt om blijvende schade te voorkomen of te beperken. We stimuleren onderzoek naar oplossingen om sneller en beter in te grijpen in de acute fase van een beroerte.

Meer over onderzoek naar beroerte

5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

Het is bekend dat een gezonde leefstijl het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. In de praktijk is het best lastig om gezond gedrag vol te houden. Nieuw onderzoek moet kennis en tools opleveren om dit mogelijk te maken, waarbij we onderzoekers in Nederland oproepen met elkaar samen te werken.

Meer over onderzoek naar gezonde leefstijl en risicofactoren

Innovatief onderzoek

Een origineel, tegendraads onderzoek kan onverwacht veel winst opleveren voor patiënten. De Hartstichting stimuleert daarom innovatief onderzoek, onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor patiënten. De Hartstichting heeft daarom de Innovatiesubsidie ingesteld. In 2014 werd deze voor het eerst toegekend en ook in 2016 ontvingen twee onderzoekers 50.000 euro om direct aan de slag te gaan.

Twee andere veelbelovende onderzoeksprojecten zamelden zelf € 50.000,- in via crowdfunding en kunnen in 2016 starten. Lees meer

Hoge kwaliteit onderzoek

De Hartstichting investeert jaarlijks miljoenen euro's in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De kwaliteit van het onderzoek is hoog. Hartstichtingsonderzoek scoort hoger dan gemiddeld in Nederland en ligt ver boven het wereldgemiddelde. 

Samenwerken in onderzoek

De Hartstichting stimuleert nationale en internationale samenwerking op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Zo investeren we bijvoorbeeld in grootschalige onderzoeksprojecten via Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON). Dit is een initiatief van 4 belangrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, NFU, KNAW en ZonMw. In de onderzoeksprojecten werken onderzoekers, universiteiten en bedrijven samen aan oplossingen voor zorgproblemen van hart- en vaatpatiënten. 

Inbreng patiënten en zorgverleners

We vinden het belangrijk dat onderzoek leidt tot werkelijke verbeteringen in de zorg. Daarom betrekken we gebruikers die baat hebben bij de resultaten van het onderzoek al in een vroeg stadium bij het onderzoek. Lees hoe we dit doen

Subsidies voor toponderzoek

De Hartstichting heeft diverse beurzen en subsidievormen voor talentvolle onderzoekers. We kennen persoonsgebonden beurzen (Dekkerbeurzen) toe en steken geld in grote onderzoeksprojecten, onder andere via CVON.

Jaarlijks ontvangt de Hartstichting honderden subsidieaanvragen van onderzoekers. Voordat een subsidie wordt toegekend, vindt een uitgebreide selectieprocedure plaats. Experts uit binnen- en buitenland beoordelen kritisch alle ingediende onderzoeksvoorstellen.

Bent u wetenschapper op het gebied van hart- en vaatziekten? Ga dan naar de subsidiewijzer voor een overzicht van Hartstichtingsbeurzen en -subsidies.

Klapstuk  hartstichting  wetenschappers algemeen 63
Eerder opsporen
Klapstuk  hartstichting  wetenschappers algemeen 78
Beter behandelen
Jolien roos  erasmus mc %2868 of 97%29 edit
Echt genezen

Feiten & cijfers

In Nederland

600

Onderzoekers aan de slag voor de Hartstichting

Onderzoeksagenda

12.500

mensen brachten hun stem uit

In 2015

10 miljoen euro

naar onderzoek Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Deel deze pagina

Lees ook

50 jaar hart- en vaatonderzoek

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hartstichting (2014) is er een jubileumboek gemaakt. In dit boek leest u wat 50 jaar hart- en vaatonderzoek heeft opgeleverd. Er is enorme vooruitgang geboekt in de preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.

Meer lezen

Jubileumboek 1

Professor dr. Arno Hoes

Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden.

Vragen