Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De vastgoedsector bouwt aan een hartveilig Nederland

De vastgoedsector maakt samen met de Hartstichting buurten in heel Nederland hartveiliger door te investeren in AED's en het beschikbaar stellen van buitenmuren. Door meer AED's aan buitenmuren te plaatsen, zijn deze dag en nacht bereikbaar voor het landelijke reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Zo zorgen we dat AED's vanzelfsprekend worden in het straatbeeld en meer levens worden gered bij een hartstilstand.

Eerste 6 minuten van levensbelang

Elke week krijgen 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED inzetten is daarbij van levensbelang. De hulpdiensten zijn er vaak niet binnen 6 minuten. Daarom worden burgerhulpverleners uit de buurt opgeroepen om een AED op te halen en te reanimeren voor de hulpdiensten er zijn. Maar dat kan alleen als er voldoende AED's in de buurt beschikbaar zijn. 

Uitleg reanimatie-oproepsysteem

Zodra 112 wordt gebeld bij een hartstilstand, stuurt de meldkamer ambulances op pad. Tegelijkertijd ontvangen burgerhulpverleners in de buurt een oproep om alvast te reanimeren. Zij halen daarvoor de dichtstbijzijnde AED op die staat geregistreerd bij het oproepsysteem HartslagNu. Om levens te redden is het belangrijk dat er op meer openbare plekken AED's hangen.

Te weinig AED's dag en nacht bereikbaar

We willen dat meer mensen een hartstilstand overleven. Dat kan door het landelijke netwerk van AED's dekkend te maken. Er zijn op dit moment te weinig geregistreerde AED's dag en nacht toegankelijk. De vastgoedsector kan hier het verschil maken.

Zo redt de vastgoedsector levens

Meerdere vastgoedeigenaren stellen hun panden al beschikbaar om AED’s aan te plaatsen voor een hartveiliger Nederland. Wij roepen andere vastgoedeigenaren op om zich bij dit mooie collectief aan te sluiten. Samen werken we aan de missie Vastgoedsector Hartveilig.

Jaap van der Bijl, directeur Altera:

"Als eigenaar van een groot aantal woningcomplexen willen we een voortrekkersrol vervullen. We zagen de oproep van de Hartstichting om het AED-netwerk landelijk dekkend te maken. Het welzijn van onze huurders is belangrijk, we willen dat ze prettig bij ons huren. Daarbij is de aanwezigheid van een AED een cruciaal onderdeel. Niet alleen voor onze huurders, maar voor de hele buurt. Daarom hangen we de AED ook aan een buitenmuur."

Ambassadeurs voor missie Vastgoedsector Hartveilig

Onze ambassadeurs vormen een duurzaam netwerk van vastgoedbedrijven. Zij zetten zich in voor een hartveiliger Nederland door bij te dragen aan het landelijke netwerk van geregistreerde AED’s.

Annexum

Annexum

Newomij

Newomij

Zadelhoff

Zadelhoff

Altera

Altera

Bouwinvest

Bouwinvest

De vastgoedsector kan als collectief hét verschil maken voor het landelijke netwerk van dag en nacht toegankelijke en geregistreerde AED's.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM:

"We zijn als maatschappelijke betrokken gebiedsontwikkelaar van mening dat we een rol zien voor ons om de gezondheid van onze bewoners in hun leefomgeving te bevorderen. Met het plaatsen van AED’s dragen we hier een steentje aan bij. We hoefden dan ook niet lang na te denken om ambassadeur te worden van de Hartstichting.”

Ambassadeur worden

De missie Vastgoedsector Hartveilig heeft als doel dat 3.000 AED's dag en nacht beschikbaar worden gesteld vanuit de vastgoedsector voor optimale dekking van het landelijke AED-netwerk. Wij weten waar de AED's nodig zijn. Gezamenlijk kunnen we bepalen welke locaties geschikt zijn. We gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meer informatie over de missie

Neem contact op met Christel Veenstra voor meer informatie over de missie Vastgoedsector Hartveilig.

> Stuur een e-mail