Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De vastgoedsector bouwt aan een hartveilig Nederland

De vastgoedsector maakt samen met de Hartstichting buurten in heel Nederland hartveiliger door te investeren in AED's en het beschikbaar stellen van buitenmuren. Door meer AED's aan buitenmuren te plaatsen, zijn deze dag en nacht bereikbaar voor het landelijke reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Zo zorgen we dat AED's vanzelfsprekend worden in het straatbeeld en meer levens worden gered bij een hartstilstand.

Eerste 6 minuten van levensbelang

Elke week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED inzetten is dan van levensbelang. De hulpdiensten zijn er vaak niet binnen 6 minuten. Daarom worden burgerhulpverleners uit de buurt opgeroepen om een AED op te halen en te reanimeren voor de hulpdiensten er zijn. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende AED's in de buurt beschikbaar zijn. 

Uitleg reanimatie-oproepsysteem

Het oproepsysteem HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een oproep op hun telefoon. In het bericht staat het adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg kunnen ophalen. Om levens te redden is het belangrijk dat er op meer openbare plekken AED's hangen.

Te weinig AED's dag en nacht bereikbaar

We willen dat meer mensen een hartstilstand overleven. Dat kan door het landelijke netwerk van AED's dekkend te maken. Er zijn op dit moment te weinig geregistreerde AED's dag en nacht toegankelijk. De vastgoedsector kan hier het verschil maken.

Zo redt de vastgoedsector levens

Meerdere vastgoedeigenaren stellen hun panden al beschikbaar om AED’s aan te plaatsen voor een hartveiliger Nederland. Wij roepen andere vastgoedeigenaren op om zich ook bij de missie Vastgoedsector Hartveilig aan de sluiten. Samen werken we aan een hartveiliger Nederland!

Word ook ambassadeur

De missie Vastgoedsector Hartveilig heeft als doel dat 3.000 AED's dag en nacht beschikbaar worden gesteld vanuit de vastgoedsector voor optimale dekking van het landelijke AED-netwerk. Wij weten waar de AED's nodig zijn. Gezamenlijk kunnen we bepalen welke locaties geschikt zijn. We gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Doe mee met de missie

Neem contact op met Christel Veenstra voor meer informatie over de missie Vastgoedsector Hartveilig of om ambassadeur te worden.

> Stuur een e-mail aan Christel Veenstra

Ambassadeurs voor missie Vastgoedsector Hartveilig

Onze ambassadeurs vormen een duurzaam netwerk van vastgoedbedrijven. Zij zetten zich in voor een hartveiliger Nederland door bij te dragen aan het landelijke netwerk van geregistreerde AED’s.

Annexum

Annexum

Newomij

Newomij

Zadelhoff

Zadelhoff

Altera

Altera

Bouwinvest

Bouwinvest

AM

AM

a.s.r real estate

a.s.r real estate

Amvest

Amvest

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM:

"We zijn als maatschappelijke betrokken gebiedsontwikkelaar van mening dat we een rol zien voor ons om de gezondheid van onze bewoners in hun leefomgeving te bevorderen. Met het plaatsen van AED’s dragen we hier een steentje aan bij. We hoefden dan ook niet lang na te denken om ambassadeur te worden van de Hartstichting.”

Jaap van der Bijl, directeur Altera:

"Als eigenaar van een groot aantal woningcomplexen willen we een voortrekkersrol vervullen. We zagen de oproep van de Hartstichting om het AED-netwerk landelijk dekkend te maken. Het welzijn van onze huurders is belangrijk, we willen dat ze prettig bij ons huren. Daarbij is de aanwezigheid van een AED een cruciaal onderdeel. Niet alleen voor onze huurders, maar voor de hele buurt. Daarom hangen we de AED ook aan een buitenmuur."

Allard van Spaandonk, Chief Investment Officer Dutch Investments:

"Als investeerder van pensioen- en verzekeringsgeld, gelooft Bouwinvest in de creatie van financiële en maatschappelijke waarde. Investeren in woningen is voor ons meer dan alleen mensen een dak boven het hoofd bieden. Een veilige en gezonde leefomgeving is goed voor het welzijn van onze huurders en andere buurtbewoners. De aanwezigheid van een AED draagt hier voor iedereen een stukje aan bij. Wij steunen dit initiatief dan ook van harte."

Meer informatie over de missie

Neem contact op met Christel Veenstra voor meer informatie over de missie Vastgoedsector Hartveilig of om ambassadeur te worden.

> Stuur een e-mail aan Christel Veenstra via c.veenstra@hartstichting.nl