Hartstichting.nl wordt geladen

Misverstand 1: Een beroerte is altijd gemakkelijk te herkennen

Helaas wordt een beroerte niet altijd herkend. De 3 meest voorkomende signalen van een beroerte zijn een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Maar er kunnen ook andere signalen zijn, zoals minder kracht in een been, plotseling dubbelzien of problemen met het evenwicht. Een beroerte doet vaak geen pijn. Dat maakt het ook lastiger om een beroerte te herkennen. De mensen om het slachtoffer heen zien vaak eerder dat er iets mis is.

Misverstand 2: Bij een beroerte ga je naar de huisarts, 112 bellen is niet nodig

Bij een beroerte telt elke minuut. Wacht daarom niet af bij een beroerte, maar bel direct 112. Ook bij twijfel! De medewerkers van de meldkamer vragen goed door en beslissen of ze een ambulance moeten sturen. De huisarts bellen of zelf rijden levert meestal onnodige vertraging op. Hoe eerder iemand behandeld kan worden in het ziekenhuis, hoe groter de kans op een goed herstel.

Mobiele telefoon

Heb je even? Leer een leven redden!

Ontdek binnen 5 minuten wat je moet doen bij een hartinfarct, hartstilstand en beroerte.
Een vrouw speelt de spoedcursus van de Hartstichting

Misverstand 3: Een hersenbloeding en herseninfarct zijn hetzelfde

Een herseninfarct en een hersenbloeding komen beiden in de bloedvaten van de hersenen voor, maar er gebeurt iets heel anders.

Misverstand 4: Een TIA is onschuldig

Bij een TIA sluit een stolsel een bloedvat in de hersenen tijdelijk af. Dit lost vanzelf op. Maar dat weet je op het moment van de klachten nog niet! Het kan ook een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. En die gaan niet vanzelf over. Wacht daarom niet af, maar bel direct 112. Een snelle behandeling is van levensbelang.

Verder is een TIA ook zeker niet onschuldig. Het is altijd een ernstige waarschuwing. De kans op een nieuwe TIA of een herseninfarct is verhoogd. Daarom moet je ook bij een TIA snel naar het ziekenhuis.

Misverstand 5: Een beroerte overkomt alleen oudere mensen

Het klopt dat een beroerte vooral voorkomt bij mensen vanaf 60 jaar. Maar ook mensen die jonger zijn dan 60 jaar kunnen een beroerte krijgen. Al komt dit veel minder vaak voor. Frank-Erik de Leeuw doet onderzoek naar mensen onder de 50 die een beroerte krijgen. De oorzaken zijn anders en ook het herstel verloopt bij jonge mensen vaak anders dan bij oudere patiënten. Mogelijk spelen ontstekingen een rol.

Een beroerte wordt gediagnosticeerd bij een patiënt