Vormen van beroerte

Bij een beroerte kan het gaan om een herseninfarct en een hersenbloeding:

 • bij een herseninfarct sluit een bloedpropje een bloedvat in de hersenen af.
 • bij een hersenbloeding barst een bloedvat in de hersenen open

Een TIA is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen met tijdelijke uitvalsverschijnselen.

Signalen van een beroerte

Meestal gebeurt een beroerte totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwingssignalen vooraf.

Plotseling krijgt iemand:

 • een scheve mond
 • verwarde spraak 
 • een lamme arm

Deze signalen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen, Sla direct alarm bij deze signalen en bel 112.

Herkennen signalen

Overige signalen beroerte

Een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm zijn de meest voorkomende signalen van een beroerte. Andere verschijnselen bij een beroerte kunnen zijn:

 • krachtsverlies of verlamming van een been
 • plotseling dubbelzien of maar één helft van het gezichtsveld zien of  ineens blind zijn aan één van de ogen
 • ineens hevige draaiduizeligheid of coördinatie- en evenwichtsstoornissen
 • plotseling zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak (komt alleen bij een hersenbloeding voor)

Bel ook bij deze signalen 112!

Diagnose van een beroerte

De klachten bij een herseninfarct en een -bloeding zijn vrijwel gelijk. Aan de buitenkant is niet te zien of iemand een herseninfarct of -bloeding heeft.

Direct bij aankomst in het ziekenhuis wordt de diagnose gesteld:

 • CT-scan: dit wordt het meest gedaan, omdat een CT-scan overal aanwezig is en hiermee snel en makkelijk duidelijk is of iemand een herseninfarct of -bloeding heeft.  
 • MRI-scan: bij twijfel maakt de neuroloog een MRI.

In de dagen na een beroerte krijgt iemand vervolgonderzoeken van de hersenen en het hart. Want bijvoorbeeld ook hartritmestoornissen kunnen de oorzaak zijn van een beroerte.

Behandeling bij een beroerte

Bij een herseninfarct is snel handelen heel belangrijk. In de eerste 6 uur zijn twee behandelingen mogelijk:

 • Trombolyse: oplossen van het stolsel dat het hersenvat afsluit: binnen 4,5 uur na de eerste signalen
 • Verwijderen van het stolsel met een katheter: binnen 6 uur na de eerste signalen

Bij een hersenbloeding is soms een operatie mogelijk om de kans op herhaling te verkleinen.

Meer over de behandeling van een beroerte

 

Gevolgen van een beroerte

Een beroerte heeft vaak ingrijpende gevolgen. In de periode net na een beroerte vallen lichamelijke beperkingen meteen op. Er zijn ook veel veranderingen die minder zichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben op het leven van de patiënt en vaak ook op de mensen om hem heen.

Meer over de gevolgen

Revalidatie na een beroerte

In het eerste half jaar na een beroerte is de grootste kans op geheel of gedeeltelijk herstel. De patiënt krijgt revalidatie aangeboden om weer zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

Meer over revalidatie

Veelgestelde vragen

Mag ik autorijden na TIA of herseninfarct?

Voor het rijden na een herseninfarct of TIA gelden de volgende regels:

Privé auto rijden

In de eerste 2 weken na de uitvalsverschijnselen bij een herseninfarct of TIA mag u niet rijden. Na deze 2 weken beoordeelt de keurend arts (huisarts of basisarts) u weer mag rijden. De arts heeft een vragenlijst ingevuld. Stuur die samen met de ingevulde Eigen Verklaring op naar het CBR.

Zijn er na die 2 weken nog functiestoornissen, dan mag u 3 maanden niet rijden. Na deze 3 maanden stelt de neuroloog of revalidatie-arts een specialistisch rapport op. Daarnaast is ook een rijtest bij het CBR vereist om de rijgeschiktheid te beoordelen. De nieuwe rijgeschiktheid geldt voor maximaal 5 jaar.

Beroepschauffeurs

Voor beroepschauffeurs gelden iets andere regels. Als beroepschauffeur mag u de eerste 4 weken niet rijden. Na 4 weken beoordeelt de keurend arts (huisarts of basisarts) of er nog functiestoornissen zijn. Daarna dient u de ingevulde vragenlijst van de arts samen met de Eigen Verklaring op te naar het CBR. Op basis hiervan kunt u als beroepschauffeur weer een rijbewijs (groep 2) krijgen voor onbepaalde tijd.

Als er na 4 weken nog beperkingen zijn, dan mag u 3 maanden niet rijden. Daarna is een specialistisch rapport vereist van de neuroloog of een revalidatiearts. En kan een rijtest van het CBR nodig zijn voor de beoordeling.

Mag ik autorijden na een hersenbloeding?

Na een hersenbloeding gelden andere regels voor autorijden dan bij een infarct. De neuroloog bekijkt dit per patiënt. Na een hersenbloeding is elke 3 jaar een herkeuring nodig voor het rijbewijs.

Onderzoek naar beroerte

De Hartstichting financiert veel onderzoek naar beroerte. Wetenschappers zoeken naar oplossingen om mensen met een beroerte zo snel te behandelen en zo hersenschade te voorkomen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over onze activiteiten, hart- en vaatziekten en wetenschappelijk onderzoek.

Bianca

Zijn spraak was niet duidelijk, hij had een beroerte

Deel via: