Vormen van beroerte

Bij een beroerte kan het gaan om 3 vormen:

  • bij een herseninfarct sluit een bloedpropje een bloedvat in de hersenen af.
  • bij een hersenbloeding barst een bloedvat in de hersenen open
  • bij een TIA is er een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen met tijdelijke uitvalsverschijnselen.

Herken de signalen

Meestal gebeurt een beroerte totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwingssignalen vooraf.

De drie meest voorkomende signalen zijn:

  • een scheve mond
  • verwarde spraak 
  • een lamme arm

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Bel direct 112.

Er zijn ook nog andere verschijnselen bij een beroerte die minder vaak voorkomen.

Herken alle signalen

Diagnose van een beroerte

De klachten bij een herseninfarct en een -bloeding zijn vrijwel gelijk. Aan de buitenkant is niet te zien of iemand een herseninfarct of -bloeding heeft. Direct bij aankomst in het ziekenhuis wordt de diagnose gesteld.

Dit kan met een:

  • CT-scan: dit wordt het meest gedaan, omdat een CT-scan overal aanwezig is en hiermee snel en makkelijk duidelijk is of iemand een herseninfarct of -bloeding heeft.  
  • MRI-scan: bij twijfel maakt de neuroloog een MRI.

In de dagen na een beroerte voert de neurolog vervolgonderzoeken uit van de hersenen en het hart. Want bijvoorbeeld ook hartritmestoornissen kunnen de oorzaak zijn van een beroerte.

Behandeling bij een beroerte

Bij een herseninfarct zijn in de eerste 6 uur na het ontstaan van de verschijnselen twee behandelingen mogelijk:

  • trombolyse: oplossen van het stolsel dat het hersenvat afsluit: binnen 4,5 uur na de eerste signalen
  • verwijderen van het stolsel met een katheter: binnen 6 uur na de eerste signalen

Bij een hersenbloeding is soms een operatie mogelijk om de kans op herhaling te verkleinen.

Meer over de behandeling van een beroerte

 

Gevolgen van een beroerte

Een beroerte heeft vaak ingrijpende gevolgen. In de periode net na een beroerte vallen lichamelijke beperkingen meteen op. Er zijn ook veel veranderingen die minder zichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben op het leven van de patiënt en vaak ook op de mensen om hem heen.

Meer over de gevolgen

Revalidatie na een beroerte

In het eerste half jaar na een beroerte is de grootste kans op geheel of gedeeltelijk herstel. De patiënt krijgt revalidatie aangeboden om weer zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

Meer over revalidatie

Beroertequiz

Herkent u een beroerte? Ontdek dit met de beroertequiz! U krijgt 5 situaties voorgelegd met de vraag of het hier om een beroerte gaat.

Doe de beroertequiz

Bianca

Zijn spraak was niet duidelijk, hij had een beroerte

Deel via: