> Naar content trash arrow-down-light menu paper stack mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen. De gegevens die we verwerken tijdens je bezoek bevatten informatie over je gezondheid. Daarom hebben we toestemming nodig.

Meer over privacy en voorwaarden

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Cholesterolwaarden

  Je cholesterolgehalte wordt bepaald met een bloedtest. Uit die test komen verschillende cholesterolwaarden. Dit zegt iets over je risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast kijkt de arts ook naar andere risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, roken, overgewicht en diabetes.

  Wat wordt er gemeten?

  Uit de test komt een waarde voor het totale cholesterol. Daarnaast worden ook het LDL-, HDL- en het triglyceridengehalte van het bloed gemeten. Vooral een verlaagd HDL samen met een verhoogd LDL of verhoogd triglyceridengehalte is ongunstig voor het risico op hart- en vaatziekte.

  Totaal cholesterol

  Een cholesterolgehalte lager dan 5,0 mmol/l is wenselijk. Een cholesterolgehalte boven de 8,0 mmol/l is sterk verhoogd.

  LDL-cholesterol

  Het LDL-cholesterol wordt ook wel het slechte cholesterol genoemd. Daarom moet deze waarde zo laag mogelijk zijn. De gewenste waarde voor het LDL is 2,5 mmol/l of lager. 

  HDL-cholesterol

  Het HDL-cholesterol is het goede cholesterol, want het helpt bij het opruimen van het cholesterol uit het bloed. Een hoger HDL is dus beter. Hiervoor geldt geen streefwaarde. Een HDL van meer dan 1,0 mmol/l voor mannen en meer dan 1,2 mmol/l voor vrouwen wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten.

  Triglyceriden

  Ook voor het triglyceridengehalte geldt geen streefwaarde. Een waarde lager dan 1,7 mmol/l wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten. 

  Hoog cholesterol

  Je hebt een hoog cholesterol als het totaal cholesterol hoger is dan 5 mmol/l of het LDL-gehalte hoger is dan 2,5 mmol/l. 

  Is je cholersterol verhoogd? Dan bepaalt de arts of er een behandeling nodig is. Niet iedereen krijgt direct medicijnen. De arts kijkt ook naar andere risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, roken, diabetes en overgewicht. 

  Ook kijkt hij naar de verhouding tussen het totaal cholesterol en het HDL-cholesterol. Dit is de cholesterolratio. Dit getal is een betere voorspeller voor het risico op hart- en vaatziekten dan de totale cholesterolwaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter. Door gezond te leven kun je je cholesterol verlagen en je risico verlagen. 

  > Meer over zelf je cholesterol verlagen

  Erfelijk hoog cholesterol

  Bij sterk verhoogde cholesterolwaarden moet worden gedacht aan Familiaire Hypercholesterolemie (FH), of erfelijk hoog cholesterol. Dit geldt bij een totaal cholesterol hoger dan 8 mmol/l of LDL hoger dan 5 mmol/l.

  > Meer over erfelijk hoog cholesterol

  Laag cholesterol

  De mens heeft weinig cholesterol nodig om cellen, hormonen en gal te maken. Het lichaam maakt cholesterol aan in de lever. Normaal gesproken maakt het lichaam precies genoeg cholesterol aan.

  Er is geen absolute grens voor een te laag cholesterol. Een laag cholesterolgehalte is bijna altijd onschuldig.

  Er zijn geen aanwijzingen uit wetenschappelijke onderzoeken dat het cholesterolgehalte te laag kan worden. Of dat er gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. Over het algemeen geldt hoe lager het cholesterolgehalte in het bloed, hoe beter.

  > Meer over hoe je het cholesterol goed kunt houden

  Cholesterolwaarden in het buitenland

  Cholesterol wordt in Nederland uitgedrukt in mmol/liter. In Amerika – en ook in een aantal Europese landen, waaronder Spanje – worden andere eenheden gebruikt. Het cholesterol wordt daar uitgedrukt in mg/deciliter. Hierdoor zijn de grenzen voor normale waarden ook anders.

  De Amerikaanse waarden krijg je door de Nederlandse waarden te vermenigvuldigen met 38,6. De waarde van de triglyceriden vermenigvuldig je met 88,5.

  Vragen over dit onderwerp?

  Mail de Infolijn

  Bel 0900 3000 300 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur)

  ;