Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Privacyverklaring

15-04-2021

De Nederlandse Hartstichting (de “Hartstichting”) strijdt tegen hart- en vaatziekten door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het bijdragen aan preventie van hart- en vaatziekten en het behartigen van patiëntenbelangen.

De Hartstichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de Hartstichting contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hartstichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Hartstichting te Den Haag (Prinses Catharina-Amaliastraat 10).

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Als je de Hartstichting helpt of gebruikmaakt van de informatie die de Hartstichting biedt of van andere diensten van de Hartstichting, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Ook wanneer iemand anders voor jou informatie aanvraagt, kunnen we gegevens over jou verwerken om dit verzoek uit te voeren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort persoonsgegevens Welke gegevens kunnen dit zijn?
Identificerende gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
Contactgegevens
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Donatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Machtigingsformulier
 • Je deelname aan een evenement
Gegevens in het kader van een vrijwillige registratie
 • De aanwezigheid van een buurt-AED
 • Je aanmelding als burgerhulpverlener
 • Gegevens over je EHBO-opleiding als je je aanmeldt als burgerhulpverlener
Gegevens over je gezondheid
 • Voor het berekenen van de BMI via de website is je lengte en gewicht nodig.
 • Voor het berekenen van de hartleeftijd op de website zijn gezondheidsgegevens nodig: of je hart- en vaatziekten hebt, een hoge bloeddruk, suikerziekte, een verminderde nierfunctie of reuma. Ook wordt gevraagd of je rookt, en wordt gevraagd de waarden van je bloeddruk en cholesterol in te voeren. 
 • Als je meedoet aan de beweegtest vragen we je naar je beweegvoorkeur om zo je beweegtype te bepalen en je tips en adviezen te kunnen geven die aansluiten bij jouw type.
 • Wanneer je online de Hartenkaart of het Hartdagboek wil invullen: je vult gegevens in over je klachten en je gezondheid. Op basis van deze informatie krijg je het advies om wel/niet naar de huisarts te gaan.
 • Informatie over je gezondheid (een verhaal, ervaring of aandoening) die je verstrekt aan de voorlichters
 • Informatie over je gezondheid wanneer je dit openbaar maakt als je eigen verhaal in het kader van het organiseren van een actie
 • Informatie over je gezondheid als je dit openbaar maakt als mijn verhaal op de website van de Hartstichting
Beeldmateriaal
 • Je foto wanneer je je opgeeft voor mijn verhaal
 • Je foto-/videomateriaal wanneer je dit openbaar maakt in het kader van het organiseren van een actie
(Sociale media) profielgegevens
 • Je openbare profielgegevens wanneer je ervoor kiest met je Facebook-account in te loggen op het actieplatform van de Hartstichting als organisator of donateur aan een bepaalde actie.
 • Je openbare profielinformatie op YouTube, wanneer je ervoor kiest jouw YouTube-account te koppelen aan een actie die je organiseert op het actieplatform van de Hartstichting.
Enquête-antwoorden
 • Gegevens over je voorkeuren, interesses en eigenschappen, indien je meedoet aan een enquête of donateursonderzoek
Correspondentie
 • Gegevens die je (tijdens een telefoongesprek) aan ons doorgeeft
 • Gegevens in chatgesprekken, e-mails en brieven
 • Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren
Gegevens die je verstrekt in het kader van een financieringsaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek
 • Gegevens in je CV
 • Gegevens in je financieringsaanvraag
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, app(s) en sociale media
 • Activiteiten op onze website en sociale media
 • IP-adres
 • Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook ons cookie statement)
 • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt
Gegevens die we van derden ontvangen
 • Geschatte lifestyle en sociodemografische gegevens op basis van je postcodegebied (niet persoonlijk)
Openbare berichten over de Hartstichting die je op internet achterlaat
 • Berichten op sociale media

Hoe komen we aan je gegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat jij die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een donatie doet of met ons communiceert. Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen we cookies. Hiermee kunnen we informatie verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons cookie statement.
 
Als je de Hartstichting volgt op sociale media, kunnen we toegang krijgen tot je openbare profiel. Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat is de grondslag?

Doeleinde  Voorbeelden
Om je verzoek uit te voeren in het kader van donatie
 • Om je donatie (via machtiging, QR-code of SMS) te verwerken
 • Het bijhouden van een donateursadministratie
 • Om je een bewijs van donatie te kunnen sturen en je te bedanken
 • Het gebruik van functionele cookies bij online donaties
 • Het administreren van je deelname aan acties/evenementen
 • Het aanmaken van een erfenisdossier
 • Om je deelname aan een loterij van de Hartstichting te verwerken
Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst
Om je verzoek uit te voeren in het kader van voorlichting en klantenservice
 • Het beantwoorden van vragen aan voorlichters
 • Het sturen van door jou aangevraagde informatie en brochures
 • Je deelname aan een evenement of bijeenkomst bevestigen en informatie toesturen
 • Het sturen van nieuwsbrieven van de Hartstichting
 • Het aanbieden van een reanimatiecursus
 • Het berekenen van je BMI en het geven van advies als je daarom vraagt
 • Het berekenen van je Hartleeftijd als je daarom vraagt
 • Advies over je bloeddrukwaarde als je daarom vraagt
 • Om je de uitslag van de Hartenkaart te geven als je daarom vraagt 
 • Het leveren van de reanimatie-app
 • Het reageren op je vraag of reactie op sociale media (webcare)
 • Het behandelen van klantenservicevragen en klachten.
Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een  overeenkomst, toestemming voor nieuwsbrieven of als het om gezondheidsgegevens gaat.
Om je werkzaamheden als vrijwilliger mogelijk te maken
 • Het werven van collectanten en collecte-organisatoren
 • Het bijhouden van een vrijwilligersadministratie
 • Het sturen van benodigde informatie en materialen
 • het bieden en beheren van een online omgeving voor je online collecte, door jou georganiseerde actie en evenement
 • Het administreren van afdrachten
 • Het registreren van een buurt-AED
 • Het registreren van jou als burgerhulpverlener
Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst
Om jouw verhaal te publiceren
 • Het publiceren van jouw verhaal en foto op de website in de rubriek 'Verhalen'
Grondslag: Toestemming
Om financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek te verwerken  
 • Het beoordelen van aanvragen voor financiering
 • Het administreren van financieringen
 • Het verrichten van werkbezoeken naar aanleiding van financiering of financieringsaanvragen
Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst
Voor relatiebeheer en marketing in het kader van fondsenwerving
 • Je informeren over een campagne die mogelijk interessant voor je is
 • Je uit te nodigen voor een evenement dat mogelijk interessant voor je is
 • Om relevante informatie te kunnen tonen en je bepaalde aanbiedingen te kunnen doen. We maken hiervoor analyses en profielen
 • Het gebruik van tracking cookies op de websites van de Hartstichting om gerichte advertenties te kunnen tonen
 • Het verstrekken van gehashte e-mailadressen aan sociale media voor gerichte marketingcampagnes
Grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd fondsenwervingsbelang van de Hartstichting en toestemming
Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en campagnes
 • Om je beter te leren kennen door middel van enquêtes en klantonderzoek
 • Om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de Hartstichting, bijvoorbeeld door marktonderzoek
 • Het gebruik van analytische cookies op de websites van de Hartstichting

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting, toestemming voor tracking cookies en pixels

Om relaties met partners en leveranciers aan te gaan
 • Het sluiten van overeenkomsten
 • Contact met je onderhouden
Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren overeenkomst
Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management
 • Managementrapportages
 • Interne en externe controles laten uitvoeren

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting

Om de juridische positie van de Hartstichting te beschermen
 • Het behandelen van mogelijke geschillen
Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting
Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
 • Het monitoren van IT-systemen van de Hartstichting

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting

Gerechtvaardigd belangafweging marketingdiensten

De Hartstichting maakt gebruik van (marketing)diensten van andere partijen, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij gehashte e-mailadressen van klanten, nieuwsbriefabonnees, burgerhulpverleners, vrijwilligers en cursisten verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van de Hartstichting. De Hartstichting doet dit op grond van haar gerechtvaardigd fondsenwervingbelang. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gehashte e-mailadres voor dit doeleinde, dan kun je dat hier aangeven.

Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?

De Hartstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hartstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Hartstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hartstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hartstichting.
 
Voor het overige verstrekt de Hartstichting alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen gerechtvaardigde belangen of van derden.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Bekijk hieronder de onderwerpen. 

Inzage

Je kan de Hartstichting verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie

Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering

Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Beperking van de verwerking

Je kan de Hartstichting verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op de slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar de medewerker wenst geen verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden.

Bezwaar tegen direct marketing

Je kunt te allen tijde specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. In elke nieuwsbrief die de Hartstichting stuurt is een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Ook kan na elk telefoongesprek het recht van bezwaar worden uitgeoefend. Wanneer je je recht van bezwaar wil uitoefenen, kan je ook een e-mail sturen naar privacy@hartstichting.nl. Je kan je verzoek ook schriftelijk richten aan:
 
Hartstichting
T.a.v. Donateursadministratie
Postbus 300
2501 CH Den Haag

Overdracht gegevens

Je kan de Hartstichting verzoeken om de eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Intrekken toestemming

Wanneer we je hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan je je toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht.

Klacht

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Hartstichting, kan je dit aan ons melden. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Als je meer informatie wil of een van deze rechten wil uitoefenen, kun je per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen:

Hartstichting
Postbus 300
2501 CH Den Haag
privacy@hartstichting.nl

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hartstichting gebruik van toegangscontrole.

Geven we persoonsgegevens door aan andere landen?

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hartstichting of door de Hartstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hartstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
 
Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 1 juni 2021. Via deze pagina van de Hartstichting kun je de laatste versie altijd inzien en blijf je op de hoogte van belangrijke wijzigingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de privacyverklaring kun je contact opnemen met ons team voor Juridische Zaken via e-mail aan privacy@hartstichting.nl of per telefoon via +31 70 315 55 55.

Meer lezen

Gebruik van cookies

Gebruik van cookies