Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Privacyverklaring

De Nederlandse Hartstichting (de “Hartstichting”) strijdt tegen hart- en vaatziekten. Als je de Hartstichting helpt of gebruikmaakt van de informatie die de Hartstichting biedt of van andere diensten van de Hartstichting, verwerken wij mogelijk gegevens over jou.

De Hartstichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hartstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Hartstichting te Den Haag (Prinses Catharina-Amaliastraat 10). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 15 januari 2019. Via de hyperlink Privacy statement onderaan de websites van de Hartstichting kun je de laatste versie altijd inzien. Je kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Gebruik van cookies en scripts op de website

Op de website Hartstichting.nl wordt gebruikgemaakt van cookies en scripts. Hierdoor kunnen wij onze website beter laten werken en advertenties aanpassen aan jouw surfgedrag en interesses. 

> Lees meer over het gebruik van cookies op hartstichting.nl

Verwerking persoonsgegevens

We verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens. We lichten hier toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke privacyrechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Welke  persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, e-mailadres, foto en gegevens over je gezondheid. De Hartstichting verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • leeftijd (optioneel)
 • geslacht
 • vraag (incl. medische gegevens), verhaal/ervaring, aandoening (optioneel)
 • klantnummer
 • IZZ voucher
 • bankrekeningnummer
 • type opleiding, naam opleider en datum diploma
 • gegevens over de aanwezigheid van AED (incl. bedrijf waar het hangt)
 • BMI: en hiervoor je lengte en gewicht
 • aanmeldcode
 • opgeslagen content in de gids
 • dieetwensen
 • klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

De Hartstichting verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen. Per geval leggen we dit hieronder aan je uit.

Informatie voor hartpatiënten

Als je gebruik maakt van het deel van Hartstichting.nl “Ik heb het zelf gehad”, worden tijdens jouw bezoek mogelijk gegevens over jouw gezondheid verwerkt om de informatie die je ziet zo relevant mogelijk te maken. Om die reden moet je uitdrukkelijke toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens als je dit deel van Hartstichting.nl bezoekt.

Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en daarna verwijderd.

Bewaren informatie in een Gids

Je kunt informatie op Hartstichting.nl in een Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen met iemand die je kent. Ook kunnen we je een herinnering sturen om informatie die je aan jezelf hebt verstuurd hebt, maar nog niet geopend hebt, alsnog te lezen. Hiervoor is het nodig dat wij je e -mailadres opslaan en de informatie die je opslaat. De informatie die je opslaat bevat mogelijk informatie over jouw gezondheid. Om die reden moet je hiervoor toestemming geven op het moment dat je informatie bewaart. De informatie wordt alleen bewaard tijdens jouw bezoek. Wanneer je jouw browser sluit, wordt de informatie verwijderd. De Gids is dan ook niet langer toegankelijk.

Ook kun je een geprint exemplaar per post laten bezorgen. Wij gebruiken de contactgegevens die je hiervoor opgeeft om de Gids eenmalig aan jezelf te versturen zoals je naam, adres en geslacht. Na verzending worden deze gegevens verwijderd.

Je kunt jouw Gids ook met iemand anders delen door een link naar de Gids per e-mail of Whatsapp te versturen. Het e-mailadres van de ontvanger wordt alleen gebruikt voor eenmalige verzending van de link. Als je de Gids via Whatsapp verstuurt, gebeurt dit direct via Whatsapp en krijgen wij geen beschikking over het telefoonnummer van de ontvanger.

Webshops

Via de webshop voor brochures kun je verschillende voorlichtingsmaterialen bestellen. Wij vragen je jouw naam en adresgegevens bekend te maken zodat wij de door jouw bestelde materialen op de door jou aangegeven locatie kunnen afleveren. De Hartstichting gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Websites van andere partijen

Op websites van de Hartstichting tref je links aan naar andere websites. De Hartstichting is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Gebruik van Hartstichting apps

De Hartstichting biedt verschillende apps aan. Afhankelijk van de app die je gebruikt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van persoonsgegevens niet in dit algemene privacy statement is beschreven, word je daarover geïnformeerd in de app die je gebruikt. Ook worden er cookies gebruikt in de apps. In het cookie statement van de app die je gebruikt, kun je lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Reanimatie app

De reanimatie app bevat informatie over reanimeren. Je kunt persoonlijke gegevens toevoegen in de app. Deze gegevens worden gebruikt voor de doeleinden die zijn beschreven in het privacy statement van de Reanimatie app. Je kunt dit privacy statement terugvinden in de reanimatie app onder het menu item over deze app.

BMI-berekenen en advies via de Google Assistant

Wanneer je de Hartstichting via de Google Assistant verzoekt je BMI te laten berekenen, vraagt de Hartstichting naar je lengte en gewicht. Op basis van je BMI kan je de Hartstichting vragen om gerichte adviezen, zoals dieetadvies. Je lengte en eerdere BMI’s en de tijdstippen waarop je deze hebt laten berekenen worden maximaal drie maanden bewaard, zodat de Hartstichting je op jouw verzoek nieuwe, gerichte adviezen kan geven op basis van de verandering in je BMI. Omdat je BMI een gegeven is over je gezondheid, zal je gevraagd worden om uitdrukkelijke toestemming.
 
Je gegevens zijn gekoppeld aan een sessieID dat niet direct herleidbaar is tot jou als persoon. Je kan je gegevens op elk moment wissen door op de reset-knop te drukken. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Google in het kader van de Google Assistant, verwijzen we je naar het privacy statement van Google.

Sociale media

De Hartstichting heeft eigen socialmediakanalen: Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. De Hartstichting volgt zelf socialemediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

De Hartstichting maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij gehashte e-mailadressen van klanten, nieuwsbrief inschrijvers, burgerhulpverleners, vrijwilligers en cursisten, verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van de Hartstichting. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gehashte e-mailadres voor dit doeleinde, dan kun je dat hier aangeven.

Vragen over hart- en vaatziekten aan de Infolijn

Je kunt de Hartstichting via de Infolijn Hart en Vaten vragen stellen over hart- en vaatziekten via post en telefoon of via de chatfunctie en het online formulier op Hartstichting.nl. Het is hierbij nodig om enkele persoonsgegevens vast te leggen. De Hartstichting baseert zich hierbij op de uitvoering van een overeenkomst met jou: het bieden van advies op aanvraag.

In geval van telefonisch contact, vragen per post en online chat registreren wij jouw naam en eventueel aanvullende gegevens indien je bijvoorbeeld een brochure toegestuurd wilt krijgen.

Als je gebruik maakt van het online vragenformulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: geslacht, namen, geboortedatum (optioneel),  e-mailadres, telefoonnummer. Om je beter te kunnen helpen vragen wij je in het keuzemenu aan te geven of je de vraag stelt als patiënt of in een andere hoedanigheid. Als je in het keuzemenu aangeeft dat je patiënt bent of als je andere medische informatie in het formulier opneemt, verwerken wij informatie over jouw gezondheid. Om die reden moet je uitdrukkelijke toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens als je het formulier verstuurt.

Jouw gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag en, zoveel mogelijk geanonimiseerd, voor onderzoeksdoeleinden. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, daarna worden zij verwijderd.

Doneren

Als je geld doneert aan de Hartstichting, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren.

Als je bij een collecte betaalt via iDeal met een QR code, verwerken wij jouw bankrekeningnummer om eenmalig de betaling uit te voeren.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te informeren over nieuws, acties en events van de Hartstichting en voor marketingacties van de Hartstichting. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.
 

Flexibel doneren via SMS

De Hartstichting biedt donateurs de mogelijkheid om via SMS te doneren. Je wordt als daartoe geregistreerd donateur periodiek gevraagd of je jouw gift wilt bestendigen dan wel muteren of opzeggen. Je kunt jouw gift via SMS te allen tijde permanent opzeggen.

Doneren via het actieplatform eigenacties.voordehartstichting.nl

Je kunt ook een actie starten om geld aan de Hartstichting te doneren. In dat geval word je gevraagd jouw contactgegevens, een streefbedrag en informatie over de actie op te geven. Als je dat wilt, kun je een profielfoto toevoegen. Je kunt ook met jouw Facebook account inloggen. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens, waaronder naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt jouw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Desgewenst kun je zelf foto- en videomateriaal aan de actie toevoegen, of jouw YouTube account aan de actie koppelen. Jouw actie is zichtbaar op het actieplatform van de Hartstichting. Wanner de actie is afgerond, is jouw actie zichtbaar in het archief op het actieplatform. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van het verloop van jouw actie.

Als je deelneemt aan een bestaande actie van de Hartstichting, bijdraagt aan een actie van iemand anders of meedoet aan een door de Hartstichting georganiseerd event, vragen wij je contactgegevens en zo nodig betaalgegevens op te geven. Als je dat wilt, kun je een profielfoto toevoegen. Je kunt ook jouw Facebook account gebruiken. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens, waaronder naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt jouw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Als je bijdraagt aan een actie wordt jouw naam zichtbaar op de pagina van die actie. Als je dat niet wilt, kun je kiezen voor de optie “mijn naam niet vermelden”.

Op het actieplatform wordt gebruik gemaakt van cookies. In het cookie statement kun je lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.
Gegevens die wij verkrijgen via het actieplatform worden gebruikt om de actie uit te voeren en om je op de hoogte te houden van jouw actie/bijdrage. Voor vragen kun je gebruik maken van het contactformulier. Jouw gegevens worden in dat geval gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag.
 

Vrijwilliger worden

Je kunt de Hartstichting op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld en om je te informeren over nieuws en acties van de Hartstichting en je te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren. En tevens voor marketingacties vanuit de Hartstichting.

Reanimeren

Als je je opgeeft als burgerhulpverlener of een reanimatiecursus wilt volgen, geven wij jouw gegevens direct door aan de organisatie waar je je bij aanmeldt. Wij bewaren deze gegevens 3 maanden voor het geval je vragen hebt over jouw aanmelding. Wij gebruiken deze gegevens niet voor doeleinden van de Hartstichting, tenzij je hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws van de Hartstichting.

Communicatie van de Hartstichting

Je kunt je voor verschillende nieuwsbrieven van de Hartstichting opgeven. Jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden. Tevens wordt je e-mailadres mogelijk (gehasht) gebruikt voor marketingacties vanuit de Hartstichting.

Om onze nieuwsbrieven nog relevanter voor jou te maken, bieden we de mogelijkheid om feedback achter te laten. Om het mogelijk te maken om contact met jou op te nemen naar aanleiding van deze feedback is deze niet anoniem.

Als je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, kun je vanuit apps van de Hartstichting pushberichten ontvangen. Je kunt dit altijd weer uitzetten in de instellingen van jouw telefoon/tablet.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Inzage

Je kan de Hartstichting verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie

Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering

Je kan de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Beperking van de verwerking

Je kan de Hartstichting verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op de slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar de medewerker wenst geen verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Bezwaar maken

Je kan bezwaar maken bij de Hartstichting in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Overdracht gegevens

Je kan de Hartstichting verzoeken om de eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare  vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Intrekken toestemming

Je kunt de Hartstichting verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Je kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat de Hartstichting inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

Het verzoek kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31703155555 of per e-mail via info@hartstichting.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing-informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de Hartstichting:

Hartstichting
T.a.v. Donateursadministratie
Postbus 300
2501CH Den Haag

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@hartstichting.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Voor informatieberichten kun je zich niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; de Hartstichting kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hartstichting gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden

De Hartstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hartstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Hartstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hartstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hartstichting.

Voor het overige verstrekt de Hartstichting alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hartstichting of door de Hartstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER)  indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hartstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen met ons team voor Juridische Zaken via e-mail aan privacy@hartstichting.nl of per telefoon via +31703155555.

 

Meer lezen

Gebruik van cookies

Gebruik van cookies