Hartstichting.nl wordt geladen

Levensreddende behandeling

De helft van de mensen met hartfalen heeft ook nierproblemen. Omdat veel medicijnen voor hartfalen een extra belasting zijn voor de nieren, kiest de arts er bij deze mensen vaak voor om de behandeling te stoppen of zelfs nooit te beginnen. Arts-onderzoeker Iris Beldhuis denkt dat het juist gunstig kan zijn om de behandeling te starten of voort te zetten bij patiënten met een slechte nierfunctie. Als ze dit kan bewijzen, krijgen straks veel meer hartfalenpatiënten de levensreddende behandeling die zij nodig hebben. 

Betere  gezondheid

In Nederland leven ongeveer 242.000 mensen met hartfalen. Bij patiënten met hartfalen is de functie van het hart afgenomen, waardoor het problemen krijgt met het rondpompen van bloed. Er zijn verschillende medicijnen die het hart kunnen ontlasten en de functie kunnen verbeteren. Hierdoor kan de patiënt langer en in betere gezondheid leven.

Wetenschappers weten nog niet hoe goed hartfalenmedicijnen werken bij patiënten met een slechte nierfunctie. Wanneer tijdens de behandeling van hartfalen de nierfunctie slechter wordt, stopt de arts daarom vaak de behandeling, of krijgt de patiënt een lagere dosis hartmedicijnen. Bij mensen die al een slechte nierfunctie hebben zal de arts er zelfs voor kiezen nooit met de behandeling te starten.

Nierfunctie

Onderzoeker Iris Beldhuis gaat uitzoeken hoe goed hartfalenmedicijnen werken in patiënten die ook een slechte nierfunctie hebben of krijgen. Ze denkt dat juist die mensen het meeste baat kunnen hebben bij de hartmedicijnen.

Onderzoeker Iris Beldhuis in een witte doktersjas

Nieuwe medicijnen

Beldhuis: “De afgelopen jaren zijn er mooie nieuwe medicijnen tegen hartfalen ontdekt. Deze kunnen het leven van patiënten echt verbeteren. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe medicijnen zijn we erg voorzichtig geweest, waardoor er een gat in de kennis is ontstaan als het gaat om patiënten met hartfalen en een slechte nierfunctie."

Volgens Beldhuis is het zonde dat deze medicijnen zo weinig gebruikt worden doordat er te weinig bekend is, met name over het effect op de nieren. "Dat de nierfunctie wat slechter wordt door de behandeling kan juist betekenen dat de behandeling aanslaat. In eerder onderzoek hebben wij laten zien dat de medicijnen beter lijken te werken als het een effect heeft op de nieren, maar over de precieze werking, met name in patiënten met een erg slechte nierfunctie, is nog niks bekend. Dit gaan we met behulp van de nieuwste technieken uitzoeken.”

Optimale behandeling

De aankomende twee jaar gaat Beldhuis uitzoeken welke patiënten met hartfalen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van nierproblemen, hoe dit verschilt tussen verschillende vormen van hartfalen en tussen mannen en vrouwen, en of het ontwikkelen van nierfunctieproblemen na het starten van een behandeling gunstig is. Hiermee wil ze bereiken dat straks meer mensen met hartfalen de optimale behandeling krijgen en daardoor langer en in betere gezondheid kunnen leven.

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen pompt het hart bloed minder goed weg. Je organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. De bloedvaten raken vol en er lekt vocht uit. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels.

Sneller oplossingen voor patiënten

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om te voorkomen dat mensen overlijden of ziek en steeds zieker worden door hart- en vaatziekten. Met haar persoonsgebonden Dekkerbeurzen probeert de Hartstichting daarom toptalent aan het hart- en vaatziektenonderzoek te verbinden. Een Dekkerbeurs helpt onderzoekers hun eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen.