Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, vooral bij oudere mensen. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en veel te hoog. Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend, maar moet wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen.

Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren (of atriumfibrilleren) ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek maar op diverse plaatsen in de boezems. Deze prikkels bewegen snel en kriskras door elkaar.

Normaal laat de AV-knoop elke prikkel vanuit de boezems door naar de kamers. Bij een chaos aan prikkels lukt dit niet. De AV-knoop laat bij boezemfibrilleren slechts een deel van de prikkels door naar de kamers. Maar nog altijd zijn dit er veel meer dan normaal, vaak meer dan 150 per minuut. Dat is bijna dubbel zo veel. Tijdens boezemfibrilleren trekken de kamers snel en onregelmatig samen.

Oorzaken boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren heeft verschillende oorzaken. Soms is de oorzaak onbekend. De arts spreekt dan over idiopathisch boezemfibrilleren.

Er zijn diverse oorzaken:

Hartziekten of andere aandoeningen

Boezemfibrilleren kan het gevolg zijn van andere aandoeningen, zoals:

 • hoge bloeddruk
 • diabetes
 • hartaandoeningen: hartinfarct, hartfalen, hartspierziekte, hartklepaandoeningen of aangeboren hartaandoeningen
 • een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
 • een ontsteking (zoals een longontsteking)

Andere factoren die boezemfibrilleren kunnen uitlokken zijn:

 • een hartoperatie
 • koorts, bijvoorbeeld bij longontsteking
 • bloedarmoede
 • fysieke inspanning of psychische stress

Diverse factoren kunnen de kans op boezemfibrilleren verhogen of de ritmestoornis uitlokken.

Voedingsmiddelen of medicijnenstoffen

Bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen kunnen een aanval van boezemfibrilleren uitlokken:

 • alcohol (fors gebruik in korte tijd)
 • koffie, cola
 • drugs (cocaïne, amfetaminen)
 • sommige medicijnen (onder andere luchtwegverwijders bij COPD en astma)

Overgewicht en apneu

Boezemfibrilleren komt vaker voor bij mensen met ernstig overgewicht en bij mensen met ademhalingsstilstanden tijdens de slaap (apneu). Of het een echte oorzaak genoemd mag worden, is nog niet duidelijk.

Leeftijd en geslacht

Bij het ouder worden komt boezemfibrilleren vaker voor. Meer dan 18% van de 85-plussers heeft er last van. Boven de 60 jaar hebben meer mannen dan vrouwen last van boezemfibrilleren.

Klachten

Sommige mensen voelen dat het hartritme van slag is. Vooral de overgang van een normaal hartritme naar boezemfibrilleren is goed te merken.

Klachten bij boezemfibrilleren zijn:

 • een onregelmatige hartslag (fladderen)
 • hartbonken
 • transpireren
 • duizeligheid

Niet iedereen heeft even veel last van boezemfibrilleren. Soms hebben mensen alleen een onprettig gevoel.

Diagnose stellen

Onderzoeken om de diagnose boezemfibrilleren te stellen zijn onder andere:

 

Behandeling boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend. Toch is behandeling nodig, ook wanneer er weinig klachten zijn. Dit voorkomt vervelende complicaties.

De behandeling hangt af van de hoogte van de hartslag, hoe de patiënt de ritmestoornis verdraagt, de frequentie en de leeftijd.

Behandelingen kunnen zijn:

Soms is een operatie van de onderliggende oorzaak nodig, zoals bij een hartklepaandoening of bij vernauwingen in de kransslagaders. Vooral bij ouderen die de ritmestoornis nauwelijks voelen zijn medicijnen om de hartslag te verlagen vaak voldoende.

Lange termijn

Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend, maar belast het hart voortdurend. Dit kan op de lange duur leiden tot een hartspieraandoening of hartfalen.

Onderzoek naar boezemfibrilleren

Onderzoek naar hartritmestoornissen, en met name boezemfibrilleren, krijgt topprioriteit bij de hartstichting.  W willen boezemfibrilleren eerder en beter behandelen.

Lees het verhaal van cardioloog prof. dr. Isabelle van Gelder. Zij is expert op het gebied van boezemfibrilleren en heeft met haar onderzoeksgroep al veel mooie resultaten bereikt voor patiënten met boezemfibrilleren.

Kees

Ik vroeg de cardioloog of hij de ablatie nog een keer kon doen

Deel via:
Vragen