Van 5 t/m 11 april is het Hartweek. Geef aan de collectant of kom in actie.

Lees meer

Cardioversie

Bij cardioversie wordt een te snel hartritme omgezet in een normaal ritme. Dit kan via een elektrische schok of via medicatie.

Cardioversie is een behandeling voor patiënten die last hebben van:

Behandeling

De patiënt kan cardioversie krijgen via een elektrische schok of via medicijnen.

Elektrische cardioversie

Elektrische cardioversie wordt meestal toegepast bij langdurend boezemfibrilleren (langer dan 48 uur). Bij kortdurend boezemfibrilleren wordt alleen elektrische cardioversie toegepast wanneer de patiënt ernstige klachten heeft en er onvoldoende bloed door het lichaam wordt gepompt.

Elektrische cardioversie vindt plaats onder narcose. De narcose duurt enkele minuten, de cardioversie zelf slechts enkele seconden.

De cardioloog plakt 2 dunne, ronde aluminium schijven op de borstkas van de patiënt. Hierop plaatst hij 2 metalen klossen die verbonden zijn met een defibrillator.

De defibrillator geeft een elektrische schok af om de elektrische prikkels in het hart tijdelijk uit te schakelen. Het hart staat 1 of 2 seconden stil en krijgt daarna zijn normale hartritme terug. De cardioloog reset als het ware het hart, te vergelijken met het opnieuw opstarten van een vastgelopen computer.

Een hartfilmpje toont direct of het hartritme zich heeft hersteld. Wanneer dat niet het geval is, herhaalt de cardioloog de cardioversie. Dit gebeurt maximaal 4 keer.

Na een geslaagde cardioversie mag de patiënt meestal dezelfde dag of de volgende dag naar huis. Hij mag niet zelf autorijden. De patiënt moet nog enkele weken antistollingsmiddelen blijven slikken.

Cardioversie met medicijnen

Als de patiënt korter dan 48 uur last heeft van boezemfibrilleren, is cardioversie met medicijnen mogelijk. De gebruikte medicijnen zijn anti-aritmica. De patiënt krijgt deze toegediend per infuus. Tijdens het toedienen houdt de arts de hartslag goed in de gaten.

Risico’s en complicaties

Er bestaat een kans op een herseninfarct door losschietende bloedstolsels vanuit de boezems. Daarom krijgt de patiënt ten minste 3 weken voor en 4 weken na cardioversie antistollingsmiddelen. Let op: dit geldt alleen wanneer het boezemfibrilleren al langer dan 48 uur bestaat. Na gebruik van antistolling is de kans op een herseninfarct tijdens cardioversie erg klein. Cardioversie met medicijnen gebeurt vaak binnen 48 uur. Dan zijn antistollingsmiddelen niet nodig.

Slokdarmecho

Indien nodig controleert de cardioloog voor de ingreep met een slokdarmecho of de patiënt bloedstolstels in de boezems heeft.
Dit gebeurt vooral wanneer antistollingsmiddelen vooraf niet mogelijk zijn. De stolsels moeten voor de cardioversie verwijderd of opgelost worden.

Alternatieven

Als cardioversie niet het gewenste resultaat heeft, dan zijn andere behandelingen mogelijk:

Deel via:
Vragen