Hartstichting.nl wordt geladen

Tegelijkertijd begrijpen we als patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen dat deze keuze nog veel vragen en zorgen zal oproepen bij patiënten over wat dit nu concreet voor hun zorg betekent. Ook is dit nieuws ontzettend ingrijpend voor alle bij deze zorg betrokken artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen die in de toekomst complexe operaties voor patiënten met een aangeboren hartafwijking niet meer zullen uitvoeren.

Adequate oplossingen

Het is daarom ontzettend belangrijk dat de komende periode in nauwe samenspraak met alle hartcentra, patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, adequate maatregelen en oplossingen moeten komen voor alle gevolgen die de concentratie naar Rotterdam en Groningen met zich meebrengen. We roepen de minister ook op nu direct aan te sturen op het landelijk uitwisselen van expertise en patiëntengegevens tussen de verschillende interventiecentra en samen met patiëntenorganisaties hiervoor bindende kwaliteitseisen opstelt.

Concentratie noodzakelijk

Als Hartstichting, Harteraad, stichting Hartekind en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen vinden we deze concentratie noodzakelijk omdat zo de kwaliteit van specifiek deze ingrepen niet alleen nog beter wordt, maar ook in de toekomst op een hoog niveau blijft. Alle andere zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking blijft ook na concentratie, in de vier huidige centra gegeven worden.

Lees ook het verhaal van Timothy Raymond (19) die een aangeboren hartafwijking heeft en al drie keer werd geopereerd. 'Je wilt voor je kind het allerbeste team'.

Contact

We begrijpen dat er bij ouders en patiënten vragen en zorgen leven over het concentreren van de operaties naar twee hartcentra. Mocht u uw vragen of zorgen met ons willen delen dan kan dit uiteraard. U kunt bellen met de Harteraadlijn 088-1111661 of mailen naar info@hartekind.nl.