Hartstichting.nl wordt geladen

Berekenen hartleeftijd

Het vastlopen van de financiering van de zorg is in Nederland een maatschappelijk urgent en groot probleem. De Hartstichting vindt daarom dat er linksom of rechtsom proactief iets moet gebeuren om mensen met een verhoogd risico op hart-of vaatziekten eerder op te sporen. Met een hulpmiddel om de hartleeftijd te berekenen en bloeddrukmetingen heeft de Hartstichting hiervoor de eerste stappen gezet.

Hartstichting-checkpoint in iedere stad

Het gezondheidsfonds sluit onconventionele oplossingen niet uit. Over zeven jaar willen we in elke Nederlandse stad een eigen Hartstichting-‘checkpoint’ hebben. Hier kunnen mensen hun cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker meten en hun hartleeftijd berekenen, waarna een deskundig en persoonlijk advies op maat volgt. Om preventief levens hartgezonder te maken en om later druk op de zorg te voorkomen.  

“Zo lang het de zorg maar ontlast en mensen hierdoor langer hartgezond kunnen leven,” zegt directeur Hans Snijder. “Als mensen daadwerkelijk een verhoogd risico blijken te hebben, dan willen we – in samenspraak met de zorg – mensen helpen om hun risico te verlagen. Het is niet de bedoeling dat mensen onnodig bij de huisarts belanden.”

Portretfoto van Hans Snijder, directeur Hartstichting

Gezondere leefomgeving

De Hartstichting wil bovendien dat de leefomgeving een stuk gezonder wordt. Stappen naar een gezonde voedselomgeving en maatregelen om rookwaar uit de openbare ruimte te verbannen, gaan nu veel te langzaam. En er moet meer gedaan worden om Nederland in beweging te krijgen. Hier ligt een belangrijke taak voor de politiek, vindt de Hartstichting.

Hartgezondheid op het netvlies

Door deze en andere maatregelen wil de Hartstichting dat de hartgezondheid van Nederlanders in 2030 meetbaar is verbeterd. Tegen die tijd zijn er naar verwachting 1,9 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten, tegenover 1,5 miljoen nu. Snijder: “Opvallend is dat mensen hart- en vaatziekten niet vanzelfsprekend als urgent ervaren. Je hoort vaak: ‘Kanker overkomt je, een hartprobleem is vooral je eigen schuld’. Onderzoek wijst ook uit dat mensen banger zijn voor dementie en kanker dan voor hart- en vaatziekten. Ten onrechte. We gaan dit bij mensen beter op het netvlies krijgen.”

Oog voor verschillen

In de nieuwe koers zal de Hartstichting ook nadrukkelijk aandacht vragen voor gezondheidsverschillen. Nu al worden onderzoekers verplicht om rekening te houden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast wil de organisatie bij al haar activiteiten dat ook verschillen in  sociaal economische status en culturele achtergronden mee worden genomen. De Hartstichting ziet dit tevens als voorwaarde om het dichten van een groeiende gezondheidskloof mogelijk te maken.

Tot slot blijft de Hartstichting baanbrekend wetenschappelijk onderzoek financieren die een snellere en betere behandeling van hart- en vaatziekten mogelijk maakt. 

Lees hier alles over de strategie van de Hartstichting 2023-2030