Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Bloeddruk meten in de bibliotheek

Bloeddruk meten in de bibliotheek: doet jouw bibliotheek mee in 2022?

Bloeddruk meten in de bibliotheek: doet jouw bibliotheek mee in 2022?

Mei 2022 staat in het teken van bloeddruk. Mensen kunnen op openbare plekken in heel Nederland gratis hun bloeddruk meten. We zijn op zoek naar bibliotheken die een meetpunt willen inrichten. Doet jullie locatie ook mee?

Inschrijven niet meer mogelijk

Bedankt voor je interesse. Je kunt je op dit moment helaas niet meer inschrijven als bloeddruk meetpunt voor de Mei Meet Maand 2022.

Mei Meet Maand

Mei Meet Maand is de naam van onze bloeddrukcampagne in 2022. De hele maand mei kunnen mensen gratis hun bloeddruk meten op zoveel mogelijk locaties in Nederland, waaronder bibliotheken.

geen foto

Wat kun je van ons verwachten?

 • Bloeddrukmeter(s) en materialen om het meetpunt in te richten. 
 • Voorlichtingsmaterialen voor bezoekers. 
 • Getrainde uitzendkrachten en vrijwilligers die de metingen begeleiden.
 • Instructies om het meetpunt volgens de geldende coronamaatregelen in te richten. 
geen foto

Wat verwachten we van bibliotheken?

 • Als bibliotheek stel je ruimte beschikbaar voor het inrichten van het meetpunt. Dit hoeft geen afgezonderde ruimte te zijn. Bij voorkeur is dit een rustige, maar zichtbare plek in de bibliotheek.
 • We verwachten dat je in mei aan alle 10 de meetdagen meedoet. Die zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn geen meetdagen. 
 • ​Het meetpunt is voor bezoekers bereikbaar van 11.00 tot 17.00 uur*.
 • We vragen bibliotheken om zelf ook voor lokale publiciteit te zorgen voor het meetpunt.
* Heeft jouw locatie op zaterdag andere openingstijden? Dan gelden deze tijden ook voor het meetpunt. Het meetpunt moet op die zaterdag minimaal 3 uur open zijn. 
geen foto

In deze video vertellen Johan Plemp van Jumbo en Roxanne van Acker van bibliotheek Zuid-Kennemerland over hun ervaring met het gratis bloeddruk meten op hun locatie.

Waarom is bloeddruk meten belangrijk?

Een hoge bloeddruk voel je vaak niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. Het is daarom belangrijk om vanaf die leeftijd jaarlijks je bloeddruk te meten. Als je een hoge bloeddruk op tijd ontdekt, kun je zelf vaak veel doen om die te verlagen.

Waarom is de bibliotheek een goede locatie?

​Bloeddruk meten is eenvoudig zelf te doen, bijvoorbeeld thuis. Maar niet iedereen heeft zelf een bloeddrukmeter. In 2019 hebben we al ervaring opgedaan met openbare meetlocaties. Toen was de bibliotheek verreweg de meest succesvolle locatie voor een meetpunt.

De rustige omgeving en de tijd die mensen nemen om in de bibliotheek rond te kijken, lenen zich uitstekend voor een bloeddrukmeting. We willen daarom graag zoveel mogelijk bibliotheken bij onze campagne in mei 2022 betrekken. Doen jullie ook mee?

Hoe wordt publiciteit gegeven aan de meetpunten?

 • Via onze eigen kanalen en de media brengen we Mei Meet Maand onder de aandacht.
 • Via onze website kunnen mensen een meetpunt in de buurt zoeken. Na het invoeren van de postcode vind je snel de locaties die meedoen.
 • We vragen bibliotheken om zelf ook voor publiciteit te zorgenop hun locatie. Zo bereiken we samen zoveel mogelijk mensen.