Hartstichting.nl wordt geladen

Informatie over ritmestoornis

Elektrofysiologisch onderzoek geeft nauwkeurige informatie over een ritmestoornis. Het laat zien wat voor soort ritmestoornis het is en waar de ritmestoornis ontstaat.

 • Voorbereiding onderzoek

  Voor het onderzoek wordt uitgelegd waarmee je rekening moet houden. Dat gaat bijvoorbeeld over:

  • Medicijnen. Er zijn medicijnen die je wel of niet mag gebruiken op de dag van het onderzoek.
  • Eten en drinken. Een paar uur voor het onderzoek moet je stoppen met eten en drinken (nuchter zijn). Dit is om misselijkheid en overgeven tijdens het onderzoek te voorkomen.
  • Zwangerschap. Als het kan, wordt het onderzoek uitgesteld tot na de bevalling. Tijdens het onderzoek gebruikt de arts namelijk röntgenstraling. Dat kan slecht zijn voor je ongeboren kindje.
  • Overgevoeligheid. Ben je overgevoelig voor jodium, pleisters of bepaalde medicijnen? Laat dat vooraf weten. Er wordt dan rekening mee gehouden tijdens het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Een EFO gebeurt in dagbehandeling, of er is een korte opname. Voor dit onderzoek gebruikt de arts katheters met elektroden. Katheters zijn dunne slangetjes. Deze worden meestal ingebracht via een bloedvat in de lies. Je krijgt plaatselijke verdoving op de plaats waar het bloedvat aangeprikt wordt. Bij kinderen gebeurt het onderzoek meestal onder narcose of een roesje. De arts kan met de elektrodekatheters:

 • elektrische prikkels naar het hart sturen
 • de elektrische activiteit van het hart meten

De arts schuift een aantal elektrodekatheters via een ader naar het hart. Met behulp van röntgenbeelden ziet de arts waar de katheters zijn. Als de katheters op de juiste plek liggen, wekt de arts een ritmestoornis op met elektrische prikkels. De patiënt voelt dan zelf ook dat het hart op hol slaat. Soms krijgt de patiënt via een infuus medicijnen om het hart extra gevoelig te maken voor de prikkels. De ritmestoornis wordt vastgelegd op een heel gedetailleerd hartfilmpje (ECG). De cardioloog kan zo beoordelen wat voor soort ritmestoornis iemand heeft. En op welke plek in het hart de stoornis ontstaat.

Soms gaat de opgewekte ritmestoornis niet vanzelf over. De arts probeert deze dan te stoppen met elektrische prikkels via de katheter. Of met medicijnen (anti-aritmica). Als de stoornis blijft aanhouden, is soms een elektrische schok (cardioversie) nodig. Dan krijg je een roesje, zodat je niets merkt van de schok.

 • Na het onderzoek

  Het onderzoek duurt meestal 1 tot 2 uur. Als je meteen na het onderzoek een ablatie krijgt, dan duurt het langer. Na het onderzoek drukt de arts of verpleegkundige het wondje in de lies stevig aan. Daarna krijg je een drukverband en moet je nog minstens 4 uur in bed blijven. Zo zorg je ervoor dat het wondje niet opengaat. Als alles goed gaat, mag je dezelfde of de volgende dag naar huis. Je mag niet zelf naar huis rijden.

  De eerste dagen tot een week na het onderzoek, moet je vanwege het wondje in de lies voorzichtig zijn. Dat betekent: geen zware dingen tillen, niet zwemmen of in bad en niet fietsen of autorijden. Je mag wel kort douchen. Volg hierbij de aanwijzingen die je krijgt van het ziekenhuis.

Vervolgbehandeling

Na het onderzoek bespreekt de cardioloog de uitslag met de patiënt en geeft aan of er een behandeling nodig is. Afhankelijk van de ritmestoornis zijn er een aantal mogelijkheden:

Een ablatie volgt soms direct op het elektrofysiologische onderzoek, maar vindt ook als aparte behandeling plaats.

 • Risico's elektrofysiologisch onderzoek

  De risico’s tijdens dit onderzoek zijn klein. Problemen die kunnen voorkomen:

  • Een bloeduitstorting op de prikplaats;
  • Een gaatje in de hartwand, waardoor vocht in het hartzakje komt. Soms moet de arts dit wegzuigen met een naald door de huid;
  • Heel soms: een beroerte of TIA door een bloedstolsel op de katheter. Om de kans hierop zo klein mogelijk te maken, krijg je antistolling.

Onderzoek naar hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen worden lang niet altijd op tijd herkend. Onderzoek naar hartritmestoornissen krijgt daarom topprioriteit bij de Hartstichting.
Twee artsen achter een computer

Stel je vraag aan onze voorlichters

 • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag