Hartstichting.nl wordt geladen

Elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie werkt via elektrodeplakkers op de borst. Die zijn verbonden met een defibrillator. Je wordt korte tijd in een diepe slaap gebracht en je krijgt dan een elektrische schok. De schok moet het boezemfibrilleren overstemmen. Het is een beetje te vergelijken met het opnieuw starten van een vastgelopen computer. De artsen zien direct of de cardioversie succes heeft en het hart weer in een normaal ritme slaat. Als het nodig is kan de arts meerdere keren een schok geven.

Cardioversie met medicijnen

Cardioversie kan ook met medicijnen. Je krijgt deze per infuus toegediend. De medicijnen zorgen ervoor dat je hart weer in een normaal ritme komt. Tijdens het toedienen houdt de arts je hartslag goed in de gaten. 

Cardioversie met medicijnen werkt minder snel en effectief dan elektrische cardioversie. Het voordeel is dat je niet onder narcose hoeft. De cardioloog kan je uitleggen welke vorm het meest geschikt is voor jou.

Antistolling bij cardioversie

Bij boezemfibrilleren kunnen bloedstolsels ontstaan. Bij een cardioversie kunnen deze stolsels losraken en een beroerte veroorzaken. Om het risico hierop zo klein mogelijk te maken, krijg je antistolling (bloedverdunners). Heb je al langer dan 48 uur boezemfibrilleren? Dan moet je eerst 3 weken bloedverdunners slikken voordat je de cardioversie krijgt. Bij boezemfibrilleren korter dan 48 uur is de wachttijd van 3 weken niet nodig. De kans op stolsels is dan veel kleiner.

Na de cardioversie

De cardioloog kan je meteen vertellen of de cardioversie gelukt is. Als de cardioversie succesvol is verlopen, mag je meestal dezelfde dag naar huis. Je mag alleen nog niet zelf autorijden.

Medicijnen thuis

Thuis moet je nog minstens 4 weken antistollingsmiddelen slikken. Hoe lang dat nodig is, is afhankelijk van jouw risico op bloedstolsels. Ook krijg je vaak nog een lage dosis medicijnen voor je hartritme voorgeschreven, om zo de kans op een nieuwe aanval van boezemfibrilleren zo klein mogelijk te maken.

Kans op herhaling

Na een succesvolle cardioversie bestaat de kans dat boezemfibrilleren toch weer terugkomt. Dan krijg je opnieuw cardioversie. Of de cardioloog stelt een ablatie voor. Een andere mogelijkheid is een behandeling met medicijnen die de hartslag verlagen.

Risico’s en complicaties

  • De kans op complicaties door de verdoving is klein. Het is namelijk een lichte narcose die maar kort duurt.
  • Omdat je antistolling krijgt, is het risico op complicaties door bloedstolsels klein.
  • De huid kan wat branderig aanvoelen op de plaats waar de schok is gegeven. Dit trekt vanzelf weg.

Gezond leven na een cardioversie

Gezond leven verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Onze informatie helpt je op weg.
Kok ruikt aan kruidenplant

Stel je vraag aan onze voorlichters

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag