De afkorting ICD staat voor Implanteerbare Cardioverter Defibrillator.

 • Implanteerbaar - wordt onder de huid aangebracht
 • Cardioverter - het omzetten (converteren) van een afwijkend hartritme naar een normaal ritme
 • Defibrillator - het afgeven van een schok om het hart te defibrilleren 

Een ICD bestaat uit twee delen: het kastje en de elektrode(n) die voor de signalen van en naar het hart zorgen.

Wie krijgt een ICD?

Een hartpatiënt krijgt een ICD als:

 • er een gevaarlijke hartritmestoornis is vastgesteld, zoals kamertachycardie en kamerfibrilleren
 • als iemand een verhoogd risico loopt op ene gevaarlijke ritmestoornis of hartstilstand
 • medicijnen tegen de hartritmestoornis onvoldoende helpen en een operatie niet mogelijk is

Werking van de ICD

Bij een snelle kamertachycardie of kamerfibrilleren trekken de kamers niet meer samen. De bloedsomloop ligt dan stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. De patiënt wordt duizelig en verliest het bewustzijn. Er is sprake van een hartstilstand.

Een ICD reageert bij een levensbedreigende ritmestoornis van de kamers vrijwel onmiddellijk als hij een abnormaal snel kamerritme (tachycardie) of een chaotisch ritme van de kamer (fibrilleren) signaleert. Binnen 15 seconden geeft de ICD dan een schok. Indien nodig wordt dit met tussenpozen van 10 tot 15 seconden herhaald. Meestal is het hartritme na 1 of 2 schokken weer normaal.

Als de ritmestoornis in de kamers niet levensbedreigend is, probeert de ICD het hartritme met kleinere elektrische prikkels te herstellen. De ICD geeft alsnog een schok als de stoornis niet op de prikkels reageert of erger wordt.

De ICD treedt ook in werking bij een te trage hartslag (bradycardie). Hij werkt dan als een normale pacemaker.

Wat voelt u van de schok?

Vaak voelt de patiënt de schok niet aankomen. Soms zijn er vooraf klachten zoals duizeligheid of hartkloppingen.

Hoe veel en hoe vaak iemand een schok krijgt, verschil per persoon. Sommige ICD-dragers krijgen nooit een schok. V

Een ICD-schok wordt door de meeste patiënten gevoeld als een harde slag of stoot midden op de borst en/of tussen de schouderbladen. Soms voelt iemand de schok niet, omdat hij door de ritmestoornis al buiten bewustzijn is geraakt.

Speciale ICD

Er zijn ook ICD’s die afwijken van de algemene beschrijving, omdat ze een extra functie hebben of anders worden geïmplanteerd:

CRT-D of biventriculaire ICD: Een ICD voor mensen met hartfalen die niet alleen ingrijpt bij gevaarlijke ritmestoornissen, maar die er ook voor zorgt dat het hart efficiënter pompt. Dit wordt ook wel cardiale resynchronisatie therapie genoemd.

S-ICD (subcutane ICD): Bij deze ICD wordt er geen elektrode in of op het hart geplaatst, maar wordt de elektrode onder de huid aan de linkerkant van de borstkas vastgemaakt.

Uitwendige draagbare defibrillator: Een soort vest dat men onder de kleding draagt en dat geschikt is voor tijdelijk gebruik. Deze defibrillator wordt ingezet wanneer de ritmestoornis misschien nog weer overgaat, of wanneer er om diverse redenen niet direct een ICD geïmplanteerd kan worden.

Nieuw type ICD: S-ICD

Er is een nieuw type ICD, de subcutane ICD (S-ICD). Bij deze ICD wordt er geen elektrode in of op het hart geplaatst, maar wordt de elektrode onder de huid aan de linkerkant van de borstkas vastgemaakt aan het onderste deel van het borstbeen.

Voordelen S-ICD:

 • Eenvoudigere ingreep dan de gangbare ICD
 • Minder kans op complicaties, want die hebben vaak te maken met de elektroden. Bij de S-ICD zijn er naar verwachting veel minder problemen met de elektrode, en die is beter bereikbaar.

Nadelen S-ICD

 • De S-ICD moet een zwaardere schok geven, omdat de elektroden verder van het hart liggen
 • Het apparaatje is ook tweemaal zo groot als een gangbare ICD

Voor de patiënt zijn dit echter geen echte nadelen. De ICD is even veilig en de schok is ook niet pijnlijker. Kleine en vooral magere mensen ervaren misschien ongemak van de S-ICD, omdat die groter en zwaarder is.

Voor wie is de S-ICD geschikt?

De S-ICD is nog niet voor iedereen geschikt en wordt nu vooral ingezet bij jonge patiënten. Voor hen is het een groot voordeel dat de elektroden in het hart niet steeds vervangen hoeven worden. Een S-ICD kan ook een oplossing zijn voor patiënten met eerdere problemen met de elektroden van de ICD.

Doordat de S-ICD geen elektroden in of op het hart heeft, is een S-ICD is niet geschikt voor patiënten:

 • met een ritmestoornis die de S-ICD niet kan opsporen, omdat de elektrode zich niet in het hart bevindt
 • die ook pacemakertherapie nodig hebben
 • die cardiale resynchronisatietherapie (CRT) nodig hebben

De resultaten met de S-ICD zijn goed. Om aan te tonen dat de S-ICD een goed of beter alternatief is voor de gangbare ICD, is echter aanvullend onderzoek bij een grote groep patiënten nodig. Er loopt een groot onderzoek waaraan ook Nederlandse ziekenhuizen deelnemen.

De ingreep

De implantatie van een ICD gebeurt grotendeels onder plaatselijke verdoving. 

Een ICD heeft  1 tot 3 geleidingsdraden (elektroden). Dit is afhankelijk van de hartziekte. Er wordt altijd een elektrode in de rechterkamer geplaatst. Soms zijn ook elektroden in de rechterboezem en/of op de linkerkamer nodig.

De ICD komt meestal onder het linkersleutelbeen. Bij mensen die de linkerarm veel gebruiken is dit soms het rechtersleutelbeen. Een enkele keer plaatst de arts de ICD in de buik.

De cardioloog maakt een kleine holte onder de huid, waarin de ICD wordt geplaatst. Meestal wordt de ICD meteen bij de operatie aangezet en ingesteld. De arts voert een test uit om te kijken of de elektroden op de goede plek zitten en of de ICD de ritmestoornis herkent. Hiervoor wekt hij een kunstmatige hartritmestoornis op. Dit gebeurt onder lichte narcose.

De ingreep duurt meestal anderhalf tot twee uur. De implantatie van een biventriculaire ICD kost meer tijd, omdat er een extra elektrode geplaatst moet worden en het soms moeilijk is om de juiste plaats voor de linkerkamerelektrode te vinden.

Welk risico op complicaties is er bij implanteren ICD?

De implantatie van een ICD brengt weinig risico’s met zich mee. De complicaties die soms optreden zijn:

 • koorts: plotselinge hoge koorts direct na de implantatie wijst op een infectie, soms ontstaat deze zelfs enkele jaren na de implantatie
 • klaplong: dit wordt gecontroleerd met een röntgenfoto
 • infectie: neem contact op met de cardioloog als de wond rood, dik en/of pijnlijk wordt, of als er pus uit komt
 • bloeding: neem contact op met de cardioloog als de wond dik en pijnlijk wordt, of als er bloed uit komt
 • verplaatsing elektrode: wordt geconstateerd tijdens de eerste controles en indien nodig verholpen.

Na de implantatie

Na de implantatie blijft u meestal 1 of 2 dagen in het ziekenhuis. Voor het herstel na de operatie moet u 6 tot 8 weken rekenen. In deze weken moeten de elektroden de kans krijgen om vast te groeien in het hart.

Houd daarom de volgende regels aan:

 • vermijd rekken, strekken en ronddraaiende bewegingen van de arm boven schouderhoogte (ook niet zwemmen)
 • til geen zware dingen en verricht geen zwaar werk met de armen (de onderarmen mogen wel bewegen)
 • probeer de arm niet achter het te lichaam brengen, pas bijvoorbeeld op met het aantrekken van de jas
 • vermijd knellende kleding in verband met irritatie van de wond
 • probeer de arm wel te bewegen, anders ontstaan er mogelijk pijnklachten aan het schoudergewricht (frozen shoulder)

Gegevens ICD altijd bij de hand

Van het ziekenhuis krijgt elke patiënt een ICD-pas met gegevens over de ICD en de behandelend arts. Het is verstandig om deze pas altijd bij u te dragen.

U kunt ook een alarmpenning overwegen:

 • Alarmpenning van het Witte Kruis Internationaal Medisch Alarmsysteem. Op de hals- of polspenning staan uw belangrijkste medische gegevens gegraveerd, die gekoppeld zijn aan de alarmcentrale van de stichting.
 • SOS-talisman, met daarin een verwijzing naar de ICD-pas. De talisman is bijvoorbeeld te koop bij ANWB-kantoren, juweliers, horlogers, apotheken, warenhuizen en drogisterijen.
 • Healthbands zijn armbandjes waarin de medische gegevens van mensen gegraveerd worden.

 • Persoonlijk gezondheidsdossier: een persoonlijk gezondheidsdossier, waarin u gegevens vastlegt over aandoeningen, operaties, allergieën en medicijnen. Ook is er ruimte voor persoonlijke gegevens en contactinformatie in geval van nood.

Controle van de ICD

Een ICD moet regelmatig gecontroleerd worden. Hiervoor heeft de ICD-drager contact met de cardioloog en de ICD-technicus. De patiënt moet meestal 2 keer per jaar naar het ziekenhuis. De ICD-technicus controleert dan of de ICD goed werkt en of de instellingen juist zijn. Ook wordt de batterij van de ICD gecontroleerd. De cardioloog controleert het hart en het hartritme en leest de gegevens uit het geheugen van de ICD uit om te kijken of deze goed heeft gewerkt.

Controle vanaf huis: telemonitoring

Het is nu bij veel ICD's mogelijk dat de patiënt een monitor mee naar huis krijgt. Deze monitor stuurt gegevens uit de ICD via een telefoonverbinding naar het ziekenhuis. De patiënt hoeft dan minder vaak naar het ziekenhuis om de ICD te laten controleren.

Wanneer cardioloog bellen?

Bel altijd de cardioloog als:

 • de ICD een schok heeft afgegeven
 • de patiënt merkt dat hij of zij een ernstige ritmestoornis heeft
 • als de patiënt (even) buiten bewustzijn is geraakt
 • de ICD piept om aan te geven dat de batterijen opraken
 • er ontstekingsverschijnselen zijn in de borst of buik (rode en opgezwollen huid)

Sommige medische behandelingen kunnen de werking van de ICD beïnvloeden. Dan zijn voorzorgsmaatregelen nodig of moet een alternatief voor de behandeling gezocht worden. De patiënt overlegt vooraf met de cardioloog over de volgende onderzoeken of behandelingen:

 • MRI
 • een ultrakorte golf (UKG)-behandeling
 • bestraling
 • het vergruizen van een gal- of niersteen
 • een ingreep onder algehele narcose
 • een grote medische ingreep

Vervangen van de ICD

Als de batterij van een ICD leeg is, dan moet de hele ICD vervangen worden. De levensduur van de ICD's en CRT-D's  is 5 tot 10 jaar. De levensduur is afhankelijk van de instellingen van de ICD en hoe vaak de ICD een schok moet geven. CRT-D's gaan over het algemeen minder lang mee dan standaard ICD's.

Bij elke controle in het ziekenhuis en via telemonitoring wordt het energieniveau van de batterij gecontroleerd. Als het energieniveau beneden een bepaalde waarde komt, dan wordt de ICD op korte termijn vervangen. Dit gebeurt ruim op tijd, voordat de batterij 'leeg' is.

Als na controle blijkt dat de elektroden nog goed werken, dan worden deze weer aangesloten op de nieuwe ICD. Af en toe komt het voor dat de elektroden toch vervangen moeten worden.

Handig om te weten

De Infolijn van de Hartstichting krijgt vaak praktische vragen over een ICD. Hier staan een aantal voorbeelden. Bel of mail met persoonlijke vragen over een ICD gerust de Infolijn Hart en Vaten.

Mag ik iemand met een ICD reanimeren?

Als een ICD-drager een hartstilstand krijgt, dan geeft de ICD automatisch een of meerdere schokken om het hart weer op gang te brengen.

Mocht dit toch niet gebeuren, dan geldt de volgende instructie:

 • Wanneer iemand met een ICD onwel wordt: wacht eerst 2 schokken van de eigen ICD af. Meestal komt iemand dan bij
 • Geeft de ICD binnen 1 minuut geen schokken? Wacht dan niet langer af, zeker niet wanneer de patiënt bewusteloos raakt. Bel 112 of laat iemand anders dit doen en vraag om een ambulance. Start onmiddellijk met reanimeren.

Mag ik een AED gebruiken bij iemand met ICD?

Als het goed is geeft de ICD zelf een schok bij een hartstilstand. Mocht er toch een hartstilstand optreden, dan gelden er speciale instructies bij het gebruik van een AED:

 • zorg ervoor dat er zo min mogelijk elektrische stroom dicht langs of door de ICD loopt. Plak een AED-elektrode daarom enige centimeters naast of onder de ICD
 • zorg ervoor dat de AED minimaal 15 centimeter verwijderd is van de ICD

Zelf voelt u alleen een lichte tintelingen als de ICD een schok geeft terwijl u bezig bent met reanimeren. Het is belangrijk om het ambulancepersoneel te vertellen dat de patiënt een ICD heeft. In het ziekenhuis moeten de instellingen dan nagekeken worden.

ICD tijdens de laatste levensfase

Bij een heel slechte conditie van het hart, kan de ICD de ritmestoornis soms niet meer opheffen. De ritmestoornis blijft bestaan, en de ICD geeft nog een aantal keer een schok. Bij de meeste ICD’s is dit maximaal 8 keer. 

Dit is een heel ingrijpende ervaring voor de patiënt en zijn naasten. Daarom is het te overwegen om de ICD uit te schakelen voordat het stervensproces begint. Bijvoorbeeld op het moment dat duidelijk is dat verlenging van het leven niet meer gewenst is. Bespreek dit tijdig met de arts en familie. Meer informatie hierover staat in de patiëntenfolder van de NVVC: Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en het levenseinde.

Invloeden van buitenaf

Moderne ICD’s zijn goed beschermd tegen invloeden van buitenaf. Een sterk elektromagnetisch veld kan de ICD toch storen. Als de ICD reageert op een magnetisch veld van een apparaat is dit meestal tijdelijk. Door weg te lopen van het apparaat, werkt de ICD direct weer normaal. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Huishoudelijke apparaten

De meeste huishoudelijke apparaten zijn goed afgeschermd. Met een ICD is het gebruik van deze apparaten, zoals een keukenmachine, elektrisch mes of magnetron geen probleem. Maar: houd dit soort apparaten niet tegen de ICD aan en zorg ervoor dat ze in goede technische staat zijn.

Ook een inductiekookplaat of -oven is bij normaal gebruik veilig.

Telefoons, computers en multimedia apparatuur

Een draadloze telefoon (DECT) is veilig. Een mobiele telefoon is ook veilig. Maar: bewaar de telefoon niet in de borstzak aan de kant van de ICD en houd deze op minimaal 15 centimeter afstand van de ICD.

Computers, laptops, tablets of printers kunnen zonder problemen worden gebruik. Ook draadloze netwerken zoals wifi en WLAN kunnen geen kwaad. Bij sommige tablets, zoals een iPad, wordt de cover bevestigd met magneten. Deze kunnen de ICD storen wanneer de tablet op de borst wordt gelegd. Er is geen risico zolang de tablet op minimaal 15 centimeter van de ICD wordt gehouden.

Houd ook 15 centimeter afstand van draagbare multimedia-spelers (zoals spelcomputers) en van de controllers of stuurwielen van spelcomputers.

Veiligheidspoortjes in winkels

Door veiligheidspoortjes in winkels lopen is meestal geen probleem. Loop er wel snel doorheen en ga er niet tegen leunen. De poortjes kunnen reageren op de metalen onderdelen van een ICD.

Veiligheidscontrole vliegveld

Opsporingsapparatuur op vliegvelden reageert vrijwel zeker op metalen onderdelen van de ICD. De patiënt kan daarom beter aangeven dat hij een ICD heeft. De magneetstaaf die het personeel gebruikt bij het handmatig fouilleren is veilig wanneer de beambte deze in een vloeiende beweging over de ICD haalt en de staaf op minimaal 15 centimeter afstand van de ICD houdt. Het is wellicht beter om direct om een handmatige controle te vragen, zonder magneetstaaf. Dit zal meestal geen probleem zijn, zeker niet bij het tonen van de ICD-pas.

Medische apparatuur

Er zijn medische apparaten die een risico kunnen opleveren. Raadpleeg de cardioloog als u binnenkort een van de volgende onderzoeken of behandelingen moet ondergaan:

 • MRI
 • ultrakortegolf (UKG)-behandeling
 • bestraling
 • vergruizen van een gal- of niersteen
 • een ingreep onder algehele narcose of andere grote ingreep

De arts zoekt naar het beste alternatief of schakelt de ICD tijdelijk uit.

Medische behandelingen en ingrepen

Vertel de fysiotherapeut, de tandarts en de schoonheidsspecialist dat u een ICD heeft. Zij gebruiken soms apparaten met elektromagnetische velden of elektrische impulsen.

Afstand tot apparaten

In onderstaand schema staat welke afstand het beste is tot sommige apparaten. Er zijn ook apparaten die de patiënt met ICD beter geheel kan vermijden. Neem bij twijfel over het gebruik van apparaten thuis of op het werk, contact op met de ICD-technicus of cardioloog.

Houd minstens 30 cm afstand bij: Houd minstens 90 cm afstand bij: Beter geheel te vermijden:
Stereoluidsprekers van grote geluidsinstallaties Krachtige magneten voor industriële toepassingen Elektrolyse (ontharing)
Navigatiesystemen voor in de auto (TomTom, etc.) Motoren met een zeer hoog vermogen Massagestoel
Portofoon of mobilofoon Zendantennes en hoogspanningskabels Magnetische matrassen / stoelen
  Draaiende elektromotoren (bv. de wisselstroomdynamo van een auto) Powerplate / trilplaat
  Afstandsbedieningen met antenne Lichaamsvet-weegschalen
    Elektrische wapenstok / taser gun
    Krachtstroomgeneratoren
    Wii balanceboard

Bekijk voor informatie over dit onderwerp ook de website van de Stichting ICD dragers Nederland.

Leven met een ICD

De meeste dagelijkse activiteiten kunt u gewoon blijven doen met een ICD.

Mag ik alle sporten doen met een ICD?

Bij contactsporten (bal- of vechtsporten) kan een trap of klap op de plek van de ICD pijnlijk zijn. Meestal gaat de ICD hier niet van kapot. Er kan wel een elektrode beschadigen. Bespreek daarom met de cardioloog welke vormen van sport mogelijk zijn.

Sommige activiteiten, zoals zwemmen of bergbeklimmen, zijn beter om te vermijden of om samen met anderen te doen. Bij deze activiteiten is het gevaarlijk om bewusteloos te raken.

Mag ik autorijden met een ICD?

Autorijden na implantatie van een inwendige defibrillator is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In ieder geval is de patiënt  gedurende een observatieperiode van twee maanden na de implantatie of na een schok niet rijgeschikt.

Als na die twee maanden bij de controle blijkt dat de ICD geen schok heeft afgegeven, ontvangt de patiënt van de cardioloog een geschiktheidsverklaring. Daarmee kan hij bij het CBR een rijbewijs aanvragen voor privégebruik (code 100) of beperkt beroepsmatig gebruik (code 101).

Geeft de ICD na de observatieperiode opnieuw een of meer schokken, dan is de patiënt weer twee maanden niet rijgeschikt.

Een ICD-drager mag alleen nog gebruik maken van de rijbewijzen van Groep 1 (A, B, B+E). Voor de rijbewijzen van Groep 2, dus ook voor het zogenaamde Groot Rijbewijs, komt de ICD-drager niet in aanmerking.

Op de website van Stichting ICD dragers Nederland vindt u meer informatie over autorijden met een ICD.

Waar moet ik op letten als ik op vakantie ga?

Met een ICD mag u gewoon op vakantie. Ook met het vliegtuig. In geval van een schok of problemen met de ICD, kunt u ook in het buitenland terecht in een ziekenhuis.

De fabrikant van de ICD heeft de meest recente lijst van ziekenhuizen in de directe omgeving van uw vakantieadres.

Op de website van de STIN staat nuttige informatie voor als u op vakantie gaat. Bijvoorbeeld een brief in diverse talen waarin staat dat u ICD-drager bent en de contactgegevens van alle ICD-fabrikanten.

Weer aan het werk met een ICD

Het oppakken van het dagelijks leven als ICD-drager levert meestal geen problemen op. In verband met de wondgenezing wordt meestal geadviseerd tot aan de eerste poliklinische controle niet te werken. De eerste weken is zwaar lichamelijk werk niet toegestaan.

Soms aanpassingen nodig

Apparatuur in werkplaatsen of fabrieken, grote generatoren, krachtcentrales en inductieovens kunnen de werking van de ICD beïnvloeden. In zo'n situatie is het verstandig om de werkomgeving te laten controleren op veiligheid voor de ICD voordat het werk hervat wordt. Wanneer voor het werk gebruik gemaakt wordt van een auto, dan moet rekening gehouden worden met de voorwaarden die hieraan gesteld zijn voor ICD-dragers. Ook werken op grote hoogten (bijvoorbeeld op een ladder) is risicovol vanwege de kans het bewustzijn en het evenwicht te verliezen door hartritmestoornissen en duizeligheid.

In enkele gevallen betekent het dragen van een ICD dat de patiënt ander werk moet gaan doen. De patiënt kan de mogelijkheden met de werkgever of arbo-arts bespreken.

Lotgenotencontact

Het is heel persoonlijk hoe patiënten omgaan met het leven met een ICD. Voor velen is het een veilig idee om een ICD te hebben. Anderen maakt het bang of onzeker. Het helpt om daarover te praten. Dat kan met mensen in uw omgeving, maar ook met lotgenoten.

Voor lotgenotencontact en bijeenkomsten voor ICD-dragers zijn er de volgende patiëntenorganisaties: De Hart&Vaatgroep en Stichting ICD dragers Nederland (STIN).

Onderzoek naar hartritmestoornissen topprioriteit

Hartritmestoornissen worden lang niet altijd op tijd herkend, en dat kan levensbedreigende gevolgen hebben. Met onderzoek willen we erfelijke afwijkingen eerder op het spoor komen. Ook willen we boezemfibrilleren, een veelvoorkomende ritmestoornis, eerder en beter behandelen.

Onderzoek naar hartritmestoornissen krijgt daarom topprioriteit en staat hoog op de onderzoeksagenda van de Hartstichting.

Onderzoeker vertelt

Lees het verhaal van cardioloog prof. dr. Isabelle van Gelder, die onderzoek doet naar hartritmestoornissen. Zij is expert op het gebied van boezemfibrilleren.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over onze activiteiten, hart- en vaatziekten en wetenschappelijk onderzoek.

Anneke

In het begin was het zeker wennen aan mijn waakhondje.

Deel via: