Hartstichting.nl wordt geladen

Wat is ventrikelfibrilleren?

Bij een normaal hartritme verspreidt de prikkel zich vanuit de rechterboezem naar de kamers. Bij ventrikelfibrilleren bestaan er heel veel kleine elektrische stroompjes naast elkaar. Dit verstoort het verloop van de prikkel over de kamers. De kamer knijpt niet meer effectief samen. Het hart pompt geen bloed meer rond. 

Hartstilstand

Als ventrikelfibrilleren ontstaat, stopt het hart met kloppen. Er is een hartstilstand. De hersenen krijgen geen bloed meer en iemand raakt na 10 seconden bewusteloos. Snelle reanimatie en het aansluiten van een AED kan dan een leven redden.

Oorzaken ventrikelfibrilleren

Oorzaken van ventrikelfibrilleren zijn onder andere:

Diagnose stellen

Om de oorzaak van het kamerfibrilleren te vinden kan de arts de volgende onderzoeken doen:

  • inspanningstest
  • Holteronderzoek of eventrecorder om een hartritme voor langere tijd te registreren
  • hartkatheterisatie om vernauwingen in de kransslagaders op te sporen
  • elektrofysiologisch onderzoek (EFO) om de aard en plek van de ritmestoornis te ontdekken
  • erfelijkheidsonderzoek als er aanwijzingen zijn voor een erfelijke afwijking

Soms is de oorzaak duidelijk. Bijvoorbeeld als ventrikelfibrilleren kort na een hartinfarct optreedt. Dan zijn deze onderzoeken meestal niet nodig.

Behandeling ventrikelfibrilleren

Ventrikelfibrilleren gaat nooit spontaan over. Er is een elektrische schok nodig met een defibrillator of AED. De schok kan het hart weer in het normale ritme krijgen. Na een succesvolle reanimatie is de behandeling erop gericht om ventrikelfibrilleren te voorkomen. De meest voorkomende behandelingen zijn:

Bij ventrikelfibrilleren kort na een hartinfarct is de kans op herhaling klein. Behandeling is meestal niet nodig.

Kun jij reanimeren?

Wordt dan burgerhulpverlener. Een burgerhulpverlener krijgt een oproep als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.
Vrouw pakt AED

Stel je vraag aan onze voorlichters

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag