Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Eerder onderzoek toonde aan dat patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Wetenschappers willen deze techniek van stolselverwijdering na een herseninfarct verder verbeteren.

Er lopen meerdere onderzoeken, die ervoor moeten zorgen dat deze techniek voor een grotere groep toepasbaar is. Uiteindelijk willen we bereiken dat meer patiënten een beroerte overleven en goed herstellen.

Stolsel nog sneller weghalen bij een herseninfarct

Nu krijgt een patiënt eerst bepaalde medicijnen voordat de arts het stolsel verwijdert met een katheter. Deze behandeling heet trombolyse. Via een infuus krijgt iemand zeer sterke medicijnen (alteplase) die de stolling afremmen. Maar door het geven van deze medicijnen gaat kostbare tijd verloren. Bovendien verhogen ze de kans op een hersenbloeding.

De wetenschappers gaan bij 500 patiënten onderzoeken of de trombolyse achterwege kan blijven voor de katheterisatie. De helft krijgt deze medicijnen wel, de andere helft niet. Na afloop worden de uitkomsten vergeleken.

Stolsel weghalen bij nieuwe groep patiënten

De huidige katheterbehandeling, trombolyse, is getest bij patiënten die binnen 6 uur nadat de klachten begonnen in het ziekenhuis kwamen. De kans op succes is dan het grootst. Maar veel patiënten komen pas later in het ziekenhuis. De onderzoekers willen weten of de behandeling ook nuttig is voor (een deel van) deze patiënten.

Aan dit onderzoek doen 500 patiënten mee die tussen 6 en 12 uur na het begin van de klachten in het ziekenhuis arriveren. Ze mogen deelnemen als uit een CT-scan blijkt dat het beschadigde hersenweefsel mogelijk nog kan herstellen. Bij de ene helft wordt het stolsel verwijderd met een katheter, bij de andere niet. Na afloop worden beide groepen vergeleken.

Beter herstel beroerte door medicijn in ambulance?

De wetenschappers bij dit deelproject gaan uitzoeken of patiënten beter herstellen als ze op weg naar het ziekenhuis al een medicijn krijgen om hun hersenweefsel te beschermen.
 
Het gaat om zogeheten ‘nitraten’, die al jarenlang worden gebruikt bij acute vernauwing van bloedvaten in het hart. Nitraten verwijden de bloedvaten, en zorgen er mogelijk voor dat meer bloed het hersenweefsel bereikt na een infarct of bloeding.

700 patiënten krijgen in de ambulance een pleister met nitraten. Een controlegroep van dezelfde grootte krijgt een pleister zonder nitraten. De onderzoekers verwachten dat de pleisters werken en dat patiënten via deze goedkope, veilige en eenvoudige manier minder blijvende schade overhouden aan hun beroerte.

Vind jij onderzoek naar beroerte belangrijk?

Er zijn betere behandelingen nodig na een beroerte, zodat patiënten beter herstellen en geen blijvende schade overhouden.

Meer over beroerte

Beter herstel door nieuwe behandeling herseninfarct

Beter herstel door nieuwe behandeling herseninfarct

Lopend onderzoek naar beroertes

Lopend onderzoek naar beroertes

Prof. dr. Jaap Kappelle

Prof. dr. Jaap Kappelle: “Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte”