Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Eerder onderzoek toonde aan dat bepaalde patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen met een nieuwe techniek. Het gaat om een ingreep waarbij het vastgelopen bloedstolsel in de hersenen wordt weggehaald via een dun buisje (katheter). Het betere herstel geldt vooral voor mensen met een herseninfarct aan de voorzijde van de hersenen.

Wetenschappers willen deze techniek van stolselverwijdering na een herseninfarct verder verbeteren. Er lopen meerdere onderzoeken, die ervoor moeten zorgen dat deze techniek voor een grotere groep toepasbaar is. Uiteindelijk willen we bereiken dat meer patiënten een beroerte overleven en goed herstellen.

Stolsel nog sneller weghalen bij een herseninfarct

Nu krijgt een patiënt eerst bepaalde medicijnen voordat de arts het stolsel verwijdert met een katheter. Deze behandeling heet trombolyse. Via een infuus krijgt iemand zeer sterke medicijnen (alteplase) die de stolling afremmen. Maar door het geven van deze medicijnen gaat kostbare tijd verloren. Bovendien verhogen ze de kans op een hersenbloeding.

De wetenschappers gaan bij 500 patiënten onderzoeken of de trombolyse achterwege kan blijven voor de katheterisatie. De helft krijgt deze medicijnen wel, de andere helft niet. Na afloop worden de uitkomsten vergeleken.

Stolsel weghalen bij nieuwe groep patiënten

De techniek om het stolsel te verwijderen via een katheter is tot nu toe vooral getest bij een bepaalde groep mensen. Het gaat om patiënten die binnen 6 uur nadat de klachten begonnen in het ziekenhuis kwamen. De kans op succes is dan het grootst. Maar veel patiënten komen pas later in het ziekenhuis. De onderzoekers willen weten of de behandeling ook nuttig is voor (een deel van) deze patiënten.

Aan dit onderzoek doen 500 patiënten mee die tussen 6 en 12 uur na het begin van de klachten in het ziekenhuis arriveren. Ze mogen deelnemen als uit een CT-scan blijkt dat het beschadigde hersenweefsel mogelijk nog kan herstellen. Bij de ene helft wordt het stolsel verwijderd met een katheter, bij de andere niet. Na afloop worden beide groepen vergeleken.

> Meer over behandeling beroerte

Vind jij onderzoek naar beroerte belangrijk?

Er zijn betere behandelingen nodig na een beroerte, zodat patiënten beter herstellen en geen blijvende schade overhouden.

Meer over beroerte

Beter herstel door nieuwe behandeling herseninfarct

Beter herstel door nieuwe behandeling herseninfarct

Lopend onderzoek naar beroertes

Lopend onderzoek naar beroertes

Prof. dr. Jaap Kappelle

Prof. dr. Jaap Kappelle: “Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte”