Hartstichting.nl wordt geladen

Het gaat om een ingreep waarbij het vastgelopen bloedstolsel in de hersenen wordt weggehaald via een dun buisje (katheter). Het betere herstel geldt vooral voor mensen met een herseninfarct aan de voorzijde van de hersenen. De afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gestart die ervoor moeten zorgen dat deze techniek voor een grotere groep toepasbaar is. Uiteindelijk willen we bereiken dat meer patiënten een beroerte overleven en goed herstellen.

Resultaten tot nu toe

Lees hieronder de resultaten die naar voren komen uit het onderzoek: 

Stolseloplosser vooraf niet altijd nodig

Patiënten met een groot herseninfarct herstellen niet beter als ze eerst een stolseloplossend middel krijgen voordat de arts het stolsel verwijdert met een katheter. Deze uitkomst biedt ruimte aan artsen om niet altijd een stolseloplosser te gebruiken.

In welke gevallen een stolseloplosser wenselijk is en in welke niet, wordt nu verder onderzocht. De resultaten van de studie worden gecombineerd met meerdere vergelijkbare studies wereldwijd. Hiermee krijgen onderzoekers en artsen nog meer handvatten voor het al dan niet weglaten van de stolseloplossers.

Geen stolseloplosser tijdens katheterbehandeling

Artsen kunnen tijdens het weghalen van het stolsel via een katheter beter geen stolseloplossende medicijnen (heparine, acetylsalicylzuur) geven via een infuus. Patiënten herstellen niet beter, terwijl ze wel een hoger risico lopen op een hersenbloeding.

Lopend onderzoek

Stolsel weghalen bij nieuwe groep patiënten

De techniek om het stolsel te verwijderen via een katheter is tot nu toe vooral getest bij een bepaalde groep mensen. Het gaat om patiënten die binnen 6 uur nadat de klachten begonnen in het ziekenhuis kwamen. De kans op succes is dan het grootst. Maar veel patiënten komen pas later in het ziekenhuis. De onderzoekers willen weten of de behandeling ook nuttig is voor (een deel van) deze patiënten.

Aan dit onderzoek doen 500 patiënten mee die tussen 6 en 12 uur na het begin van de klachten in het ziekenhuis arriveren. Ze mogen deelnemen als uit een CT-scan blijkt dat het beschadigde hersenweefsel mogelijk nog kan herstellen. Bij de ene helft wordt het stolsel verwijderd met een katheter, bij de andere niet. Na afloop worden beide groepen vergeleken.