Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Regels, procedures en gedragscodes

  Eerlijk en open zijn is belangrijk voor de Hartstichting. Daarom werken we met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels, regels vanuit de wet en de branche en regels bij samenwerking:

  Interne regels

  We hebben intern een aantal regels, deze zijn in de onderstaande documenten te lezen.

  Richtlijnen voor salarissen

  Voor het salaris van management en medewerkers houden we een beloning aan die past bij een goededoelenorganisatie. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende competenties en waardering. Het salaris van de directeur past bij de verantwoordelijkheid van de functie en de omvang van de organisatie. Het salaris is in lijn met de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm.

  Regels vanuit de wet en branche

  We houden ons aan:

  • regels vanuit de wetgeving voor privacy, zoals gebruik van e-mailadressen
  • Bel-me-niet Register - personen in dit register bellen we niet
  • postfilter - personen in dit register sturen we geen post
  • gedragscode van het Instituut Fondsenwerving (IF)
  • gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI)
  • gedragscode van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
  • regels vanuit het CBF-Keur voor goede doelen, zoals regels voor goed bestuur, voor doelmatige besteding van middelen en voor verantwoording in Jaarverslag en Verantwoordingsverklaring

  Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten

  Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten hun onderzoeksvoorstellen eerst beoordelen door andere wetenschappers én in de meeste gevallen ook door artsen en patiënten. Alleen de allerbeste projecten komen door deze strenge selectie.

  > Meer over de selectieprocedure

  Evaluatie overige projecten

  Naast wetenschappelijk onderzoek, lopen er bij de Hartstichting ook projecten ten behoeve van andere speerpunten, fondsenwerving en bedrijfsvoering. Deze worden geëvalueerd aan de hand van de theory of change. Hierbij wordt vastgesteld of de bestedingen doelmatig en doeltreffend zijn. Ook kijken we in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en of de resultaten bijdragen aan onze missie: het verslaan van hart- en vaatziekten. Deze manier van evalueren maakt het mogelijk om:

  • vragen die achteraf worden gesteld te koppelen aan uitgangspunten en aannames die vooraf zijn geformuleerd
  • per project de relevantie voor het verslaan van hart- en vaatziekten goed te beoordelen

  De projectevaluaties worden besproken in het managementteam (MT) en de conclusies worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe plannen.

  Regels bij samenwerking

  • bij samenwerking met bedrijven hanteren we de Gedragscode Samenwerken Bedrijven
  • voor lokale fondsenwerving hanteren we de Richtlijn Fondsenwervende Activiteiten
  • het fiscaal nummer (BTW-nummer) van de Hartstichting is 002 871 452

  Klachten

  Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hanteren we een klachtenprocedure.

  > Klacht of suggestie indienen

  Vragen over dit onderwerp?

  Mail de Hartstichting

  Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)