Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Regels, procedures en gedragscodes

Eerlijk en open zijn is belangrijk voor de Hartstichting. Daarom werken we met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels, regels vanuit de wet en de branche en regels bij samenwerking:

Interne regels

We hebben intern een aantal regels, deze zijn in de onderstaande documenten te lezen.

Richtlijnen voor salarissen

Voor het salaris van management en medewerkers houden we een beloning aan die past bij een goededoelenorganisatie. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende competenties en waardering. Het salaris van de directeur past bij de verantwoordelijkheid van de functie en de omvang van de organisatie. Het salaris is in lijn met de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm.

Regels vanuit de wet en branche

We houden ons aan:

 • regels vanuit de wetgeving voor privacy
 • Bel-me-niet Register
 • postfilter
 • gedragscode van het Instituut Fondsenwerving (IF)
 • gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI)
 • gedragscode van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
 • regels vanuit het CBF-Keur voor goede doelen, zoals regels voor goed bestuur, voor doelmatige besteding van middelen en voor verantwoording in Jaarverslag en Verantwoordingsverklaring
 • voorwaarden als ANBI geregistreerd goede doel

Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten

Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten hun onderzoeksvoorstellen eerst beoordelen door andere wetenschappers én in de meeste gevallen ook door artsen en patiënten. Alleen de allerbeste projecten komen door deze strenge selectie.

> Meer over de selectieprocedure

Evaluatie overige projecten

Naast wetenschappelijk onderzoek, lopen er bij de Hartstichting ook projecten ten behoeve van andere speerpunten, fondsenwerving en bedrijfsvoering. Deze worden geëvalueerd aan de hand van de theory of change. Hierbij wordt vastgesteld of de bestedingen doelmatig en doeltreffend zijn. Ook kijken we in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en of de resultaten bijdragen aan onze missie: het verslaan van hart- en vaatziekten. Deze manier van evalueren maakt het mogelijk om:

 • vragen die achteraf worden gesteld te koppelen aan uitgangspunten en aannames die vooraf zijn geformuleerd
 • per project de relevantie voor het verslaan van hart- en vaatziekten goed te beoordelen

De projectevaluaties worden besproken in het managementteam (MT) en de conclusies worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe plannen.

Regels bij samenwerking

 • bij samenwerking met bedrijven hanteren we de Gedragscode Samenwerken Bedrijven
 • voor lokale fondsenwerving hanteren we de Richtlijn Fondsenwervende Activiteiten
 • het fiscaal nummer (BTW-nummer) van de Hartstichting is 002 871 452

Klachten

Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hanteren we een klachtenprocedure.

> Klacht of suggestie indienen

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)