Hartstichting.nl wordt geladen

Dagelijks zien artsen en andere professionals mensen in hun spreekkamer met gezondheidsproblemen waarvan de oorzaken en oplossingen buiten het medisch domein liggen, zo staat in de brief die vandaag aan minister Schouten en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid is aangeboden.

Deze open brief is een initiatief van artsenfederatie KNMG en is ondertekend door de directeur van de Hartstichting Hans Snijder en 70 andere (zorg)bestuurders, hoogleraren en prominenten.

Onder hen onder meer oud-minister Jett Bussemaker, tegenwoordig voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Marcel Levi, voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Bertine Lahuis, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Karien Stronks, hoogleraar public health UvA.

Dweilen met de kraan open

Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Ze schrijven slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Een kind met astma veroorzaakt door een schimmelig huis, krijgt een puffer. 'Het is dweilen met de kraan open', stellen de ondertekenaars van de brief.

Goedkoopste optie vaak ongezondste

“Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing”, zegt KNMG-voorzitter René Héman: “Dagelijks zien artsen en andere professionals mensen met gezondheidsproblemen waarvan de oorzaken en oplossingen buiten het medische domein liggen. Wie voortdurend ieder dubbeltje moet omdraaien, kan in de supermarkt niet anders dan kiezen voor de goedkoopste optie, wat vaak ook de ongezondste is. Het vergroten van de kans-gelijkheid leidt tot een gezonder leven voor iedereen.”

Er zijn nu dagelijks ruim 100 doden per dag te betreuren als gevolg van hart- en vaatziekten. Nu al lijden 1,7 miljoen mensen aan hartaandoeningen en dit aantal groeit de komende jaren naar ruim 2 miljoen, terwijl veel hart- en vaatziekten zijn te voorkomen.

Onacceptabel

"Gezondheid is op dit moment niet eerlijk verdeeld en dat is onacceptabel", zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. "Iedereen heeft het recht om gezond te kunnen opgroeien, te werken en te leven. Bestaanszekerheid is hierbij absoluut noodzakelijk."

Portretfoto van Hans Snijder, directeur Hartstichting

Oog voor de verschillen

De Hartstichting heeft daarom ook nadrukkelijk aandacht voor de hartgezondheid van mensen uit lagere sociaaleconomische positie, onder andere door in te zetten op een gezondere omgeving waar iedereen van profiteert. Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven, zo stelt de Hartstichting samen met alle andere partijen die deze oproep doen aan minister Schouten en staatssecretaris Van Ooijen.  

Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Ook is het belangrijk dat de overheid gezondheidsdoelen opstelt die wettelijk zijn vastgelegd.