Hartstichting.nl wordt geladen

Iedere minuut telt

Momenteel duurt het gemiddeld een uur voordat iemand met een herseninfarct of hartinfarct in een ziekenhuis de juiste behandeling krijgt. Een snelle behandeling is cruciaal omdat het de kwaliteit van leven van overlevers verhoogt.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de gemiddelde tijd tussen de 112-melding en overdracht aan het ziekenhuis voor een levensbedreigend herseninfarct 59 minuten bedraagt. Voor een hartinfarct is dit 1 uur 12 minuten.

Langer wachten in Groningen

Regionaal bestaan er grote verschillen. Zo wacht een patiënt met een herseninfarct in Groningen twintig minuten langer op de start van de behandeling dan een patiënt in Limburg. De minister wil de huidige 45-minutennorm loslaten omdat deze niet medisch is onderbouwd. Dat is de totaaltijd die nodig is om met de ambulance de patiënt te bereiken en daarna naar de spoedeisende hulp te rijden.

De Hartstichting kan zich vinden in zijn voornemen om te komen tot nieuwe kwaliteitsnormen voor acute zorg, maar benadrukt dat bij acute hart- en vaatziekten snelheid van behandeling van levensbelang is.

Een nieuwe norm mag er niet toe leiden dat ambulancetijden juist toenemen en het daarmee langer duurt voordat een patiënt wordt behandeld.  De Hartstichting vraagt de minister hoe hij van plan is aan te sturen op kortere tijdsduren en het verminderen van regionale verschillen zodat patiënten zo snel mogelijk behandeld kunnen worden.

Kwaliteit van leven

Daarnaast stelt de minister voor dat meer gestuurd wordt op behandelingen in gespecialiseerde ziekenhuizen in plaats van de het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het feit dat behandelingen van sommige zorgvragen reeds in gespecialiseerde centra zijn ingericht, betekent niet dat dit altijd de beste spoedinrichting is.  

Bij acute hart- en vaatziekten is dit onwenselijk aangezien elke vertraging een negatieve impact heeft op de gezondheid van de patiënt. Liever ziet de Hartstichting dat er sneller wordt behandeld omdat hiermee de kwaliteit van leven na een herseninfarct beter wordt.

In de plannen van de minister is nu onvoldoende duidelijk hoe in de nieuwe norm voor acute zorg de tijd tussen de 112-melding tot aan de overdracht in het ziekenhuis, wordt verkort en behandeling sneller kan aanvangen.