Hartstichting.nl wordt geladen

Op dinsdag 26 maart vindt in Nieuwspoort een bijeenkomst plaats van de Business Sweden Council met het onderwerp Navigating Nicotine Regulation: Insights From Sweden. Voor deze bijeenkomst zijn Tweede Kamerleden uitgenodigd om zich te laten informeren over ‘regelgeving voor alternatieve rookwaren’.

Lobbyisten tabaksindustrie

Alle sprekers op deze bijeenkomst hebben een bewezen trackrecord als lobbyist voor de tabaksindustrie. Zo werd Karl Fagerström betaald door Philip Morris International en British American Tobacco, schrijft Martin Cullip publicaties betaald door de tabaksindustrie en vertegenwoordigen de Zweedse parlementariërs die zullen spreken de belangen van grass root organisatie World Vapers Alliance die wordt gefinancierd door onder meer British American Tobacco. 

Belangrijk signaal

Met deze line up van sprekers geeft Nieuwspoort volgens de Hartstichting en Longfonds ruim podium aan de tabaksindustrie die op deze wijze Nederlandse regelgeving om schadelijke producten van de tabaksindustrie terug te dringen tracht te beïnvloeden in het voordeel van de tabaksindustrie. 

Het is volgens Longfonds-directeur Longfonds Illy een belangrijk signaal dat journalist Jeroen Smit, die aanvankelijk deze bijeenkomst zou voorzitten, zich heeft teruggetrokken nu hij weet heeft van de ware achtergrond en bedoeling van dit programma.

Heroverwegen bijeenkomst

Het verzoek van de twee gezondheidsfondsen aan Nieuwspoort om deze bijeenkomst te heroverwegen wees Nieuwspoort af. Met als reden dat Nieuwspoort 'een platform wil bieden voor diverse stemmen en standpunten, natuurlijk binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. Elke mening is dus in principe welkom en Nieuwspoort zelf heeft geen oordeel.' Daarnaast stelt het perscentrum dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de activiteiten die in de zalen van Nieuwspoort plaatsvinden.

Podium voor schadelijke missie

Hiermee beschouwt Nieuwspoort volgens de Hartstichting en Longfonds, de tabaksindustrie, verantwoordelijk voor 20 duizend doden per jaar, klaarblijkelijk als een sector waarover je geen oordeel hoeft te hebben. Illy en Snijder stellen: "De missie van Nieuwspoort is de bescherming van het vrije woord. Een groot goed. Maar hier wordt datzelfde vrije woord gebruikt om de schadelijke missie van de tabaksindustrie een podium te bieden in een gerenommeerd perscentrum.

Ernstige schade gezondheid

Het betreft hier een industrie die ‘alternatieve rook- en nicotineproducten' op de markt brengt waarvan steeds meer wetenschappelijk bewijs is dat ook deze producten ernstige schade aan de gezondheid toebrengen en die bovendien de tabaksindustrie vooral onder jongeren promoot. Het vrije woord bestaat ook bij de gratie dat je soms wél een oordeel mag hebben.