Hartstichting.nl wordt geladen

Burgers konden de afgelopen maanden hun idee indienen voor het opzetten van onderzoek naar hart- en vaatziekten. De Hartstichting stelt hiervoor, samen met ZonMw, ruim een miljoen euro beschikbaar. Na zorgvuldige evaluatie zijn er nu vijftien projecten geselecteerd en gekoppeld aan beroepswetenschappers. Samen gaan zij nu een officieel onderzoeksvoorstel uitwerken.

Ramadan

Een gezamenlijke inzending is bijvoorbeeld die van Feroz Hansildaar, imam en voorzitter van de Haagsche Moslimvereniging Noeroel Islam, en Chahinda Ghossein. Zij is cardioloog in opleiding bij het Erasmus MC. Samen pleiten zij voor nog meer onderzoek naar de impact van het vasten tijdens de Ramadan op hart- en vaatpatiënten, met als doel het bewustzijn onder artsen en cardiologen te vergroten.

“Er is nog veel onbekend over het vasten tijdens de ramadan en de risico’s die daarbij optreden voor hart- en vaatpatiënten”, zegt Ghossein. “Imam Hansildaar maakt zich er net als ik zorgen over. Dat is de reden dat wij samen met veel plezier meedoen aan dit burgerwetenschapsinitiatief van de Hartstichting. We hopen dat we kans maken op financiering, dat we onderzoek mogen opzetten en op die manier ook het bewustzijn bij artsen en cardiologen kunnen vergroten”, zegt Chahinda Ghossein.

Dr. Chahinda Ghossein-Doha

Van elkaar leren

Ook professionele wetenschappers zijn enthousiast over het initiatief van de Hartstichting: “Het betrekken van burgers kan leiden tot nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en heeft uiteindelijk tot gevolg dat de onderzoeken beter worden afgestemd op de behoeften van de mensen waar het onderzoek over gaat: de burger of de patiënt”, zegt Thijs Eijsvogels onderzoeker bij het Radboudumc. Hij sluit zich aan bij een groepje burgers dat een voorstel heeft ingestuurd dat past bij zijn expertise: de gezondheidsvoordelen en mogelijke risico’s van sporten voor hart- en vaatpatiënten.

“Met dit initiatief geeft de Hartstichting burgers de kans om onderwerpen of onderzoek aan te kaarten die de wetenschap misschien over het hoofd zien. Bovendien neemt de burgerwetenschapper zelf ook ervaring mee, bijvoorbeeld uit zijn eigen vakgebied. Zo kunnen we van elkaar leren en daar heb ik echt heel veel zin in”, zegt Eijsvogels enthousiast.

Selectieproces

De 165 inzendingen verschillen erg van elkaar. Van de vraag of het mogelijk is een pacemaker te ontwikkelen die buiten het lichaam wordt opgeladen, zodat de levensduur van een ICD wordt verlengd tot hoe je mensen uit de Indisch-Nederlandse gemeenschap kunt ondersteunen in leefstijlverandering die nodig is na een medische ingreep voor het verhelpen van hartklachten. “Uit eigen ervaring weet ik dat binnen de Indische gemeenschap in Nederland weinig wordt gepraat over ziekte en herstel”, zegt de burger die het voorstel indiende. “Ik wil onderzoeken hoe we de Indisch-Nederlandse gemeenschap echt kunnen ondersteunen. Er is soms zo’n leemte tussen zorg en theorieën en de werkelijke praktijk. Ik denk dat dit initiatief helpt dat gat te verkleinen.”  

De geselecteerde groepjes gaan nu een onderzoeksvraag formuleren. Daaruit worden vijf of zes onderzoeksvoorstellen gekozen waaronder het beschikbare budget van € 1.160.000 euro wordt verdeeld. 

Waarom burgerwetenschap?

De Hartstichting wil bijdragen aan een goede hartgezondheid voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat onderzoek goed aansluit bij de wensen van burgers. Burgerwetenschap verbetert de kwaliteit van onderzoek doordat burgers een unieke kijk hebben op een probleem. We denken dat er onderwerpen zijn waar wetenschappers nog niet aan hebben gedacht. Misschien vinden burgers deze onderwerpen wel belangrijk. Ook levert het informatie op waar onderzoekers anders geen toegang tot hebben. 

Lees hier meer over burgerwetenschap