Hartstichting.nl wordt geladen

Tijdens de zogenaamde 6-minutenles van de Hartstichting leren jongeren op school, wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Ze oefenen met hun docent alle stappen van het reanimeren en leren een AED bedienen. Onderdeel van het lespakket is een serious game, die de leerlingen kunnen spelen als huiswerkopdracht.  

Motivatie

Het lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor leerlingen (14+) vanaf de 2e klas en hoger in het voortgezet onderwijs van alle niveaus (van praktijkschool, vmbo tot en met gymnasium). Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat reanimatiehandelingen uit te voeren en een AED te bedienen. Zij willen leren, wat zij moeten doen als een gezinslid een hartstilstand krijgt. In gemiddeld 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis plaats. Het is dus goed denkbaar, dat jongeren hiermee te maken krijgen. 

Reanimatiegeneratie

Met de lessen brengt de Hartstichting een nieuwe reanimatiegeneratie groot. “Oog voor deze nieuwe generatie is vanzelfsprekend één van onze prioriteiten” zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Immers, door mensen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met reanimatie, komt dit in de genen van onze samenleving. Zo zorgen we ervoor, dat er ook in de toekomst voldoende burgerhulpverleners zijn.”  

Op alle scholen nodig

In totaal zijn er in Nederland 900.000 scholieren en 645 instellingen in het voortgezet onderwijs. De Hartstichting moedigt ook overige middelbare scholen aan de lessen aan te bieden. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven. 

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.