Hartstichting.nl wordt geladen

Investeren in gezondheid toekomstige generaties

De meerderheid is het erover eens dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van 22 Samenwerkende GezondheidsFondsen, waar ook de Hartstichting deel van uitmaakt.

Om het voor ouders makkelijker te maken hun kind gezond en gelukkig op te laten groeien, starten de gezondheidsfondsen op 10 maart een campagne om het bewustzijn hierover de vergroten én te laten zien wat je kunt doen als overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige generatie langer gezond, de zorg betaalbaar en ons welvaartsniveau op peil blijft.

Het roer moet om

“Voor dit kabinet is de Gezonde Generatie één van de belangrijkste doelen in het preventiebeleid, maar de ontwikkeling van effectief beleid gaat te traag. De overdaad aan ongezonde prikkels maakt gezond leven en gezond opgroeien te moeilijk voor de jeugd en hun ouders. Juist voor kinderen is er in zo’n ongezonde omgeving geen sprake van vrije keuze", aldus directeur Gezonde Generatie Mark Monsma. 

Krachtig signaal aan de politiek

"Daarom bundelen wij als gezondheidsfondsen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de Gezonde Generatie. Het aantal (chronisch) zieken in Nederland neemt al jaren toe en het aantal jaren dat we in goede gezondheid leven gaat achteruit. Zo dweilen we met de kraan open. Het roer moet om. Daar is geen magie voor nodig, maar actie. Het feit dat de meerderheid van de Nederlanders dit ook vindt, is een krachtig signaal aan de politiek.”
 

Maak de omgeving gezonder

Voor de Gezonde Generatie is een omgeving nodig die kinderen verleidt tot gezond gedrag. Waarin gezond eten en drinken aantrekkelijker en goedkoper wordt gemaakt. Een omgeving waarin we zorgen voor minder prestatiedruk op jongeren en met meer ruimte om te bewegen, rookvrij natuurlijk. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat:

collage van fotos
  • We een gezonde voedselomgeving creëren waar gezonde voeding de norm wordt, door het aanbod van voeding gezonder, goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door de BTW op groente en fruit te verlagen naar 0%.
  • Kinderen minder ongezonde stress en prestatiedruk ervaren en sociaal emotionele vaardigheden in het onderwijs net zo’n belangrijke plek krijgen als taal en rekenen;
  • Kinderen rookvrij, vapevrij en e-sigaretvrij kunnen opgroeien, door tabak en aanverwante producten minder aantrekkelijk en beschikbaar te maken, rokers te helpen rookvrij te worden en zoveel mogelijk rookvrije omgevingen te realiseren;
  • Kinderen opgroeien in een samenleving waarin het voor hen makkelijker en normaal is om geen alcohol te drinken. Doordat plekken waar veel kinderen komen vrij zijn van alcohol,  gezonde dranken goedkoper zijn dan alcoholische dranken en er minder alcoholreclame is;
  • Kinderen de hele dag bewegen in plaats van 80% van de dag te zitten, door bewegen net zo normaal te maken als tandenpoetsen, op school, in de wijk en bij de sportvereniging;
  • Kinderen gezond ter wereld komen en liefdevol en veilig kunnen opgroeien. Waarbij hun ouders en verzorgers worden gesteund.

De Gezonde Generatie - daar is geen magie voor nodig, maar actie!

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.