Hartstichting.nl wordt geladen

Weghalen stolsel binnen 6 uur

Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel een bloedvat af. In 2015 toonden de onderzoekers aan dat bepaalde patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen als artsen dit stolsel weghalen via een dun buisje (katheter). In dit MR CLEAN onderzoek, dat de Hartstichting financierde, testten de onderzoekers deze nieuwe techniek vooral bij patiënten die binnen 6 uur na de eerste klachten in het ziekenhuis kwamen. Sindsdien zijn hier in Nederland al duizenden patiënten mee geholpen.

Later behandelen ook zinvol?

Veel patiënten komen echter later in het ziekenhuis. Daarom werd in de MR CLEAN-LATE studie onderzocht of deze behandeling ook zinvol en veilig is tussen 6 tot 24 uur na de eerste klachten. Dit deden ze bij patiënten bij wie het beschadigde hersenweefsel nog kan herstellen. Dit zijn patiënten die bloedvaten hebben die via omwegen het herseninfarctgebied nog van bloed voorzien. Artsen kunnen op een CT-scan beoordelen of patiënten dit soort bloedvaten hebben. Bij de deelnemers aan dit onderzoek was dit het geval.

Positief resultaat

De MR CLEAN-LATE studie heeft aangetoond dat patiënten die tussen 6 tot 24 uur na de eerste klachten deze behandeling krijgen, beter zelfstandig kunnen functioneren en een betere kwaliteit van leven hebben. Na drie maanden hadden zij minder beperkingen dan de patiënten die deze behandeling niet kregen. Dankzij dit onderzoek kunnen artsen veel meer patiënten helpen met deze techniek. Dit betekent een betere kwaliteit van leven voor een aanzienlijke groep mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt.