Hartstichting.nl wordt geladen

Medicijn kan snel worden ingezet

De onderzoekers hebben aanwijzingen dat het medicijn snel werkt. En omdat het een bekend en veilig medicijn is, kan het bij een positieve uitkomst naar verwachting snel worden ingezet bij de behandeling van hartfalen. Een groep hartpatiënten krijgt de komende drie maanden respectievelijk het medicijn, dan wel een placebo toegediend.

Hartspiercellen en vaatcellen gezond houden

Van het maagzweermedicijn GGA is eerder ontdekt dat het de hoeveelheid bescherm-eiwitten in hartspiercellen en vaatcellen verhoogt. Deze bescherm-eiwitten houden hartspiercellen en vaatcellen gezond en voorkomen dat ze achteruitgaan. Bij hartfalen door een stijf hart hebben hartspiercellen steeds minder van deze bescherm-eiwitten.

Resultaten in 2024

Hartfalen door een stijve hartspier is moeilijk te behandelen. Bij deze vorm van hartfalen is het hart te stijf om zich goed te vullen met bloed. Ook de kleine bloedvaatjes in het hart kunnen niet goed ontspannen. Naar verwachting zorgt het medicijn ervoor dat het hart en de bloedvaten beter kunnen ontspannen. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in 2024 gepubliceerd worden. Bij een positief resultaat zal in een grotere groep patiënten worden onderzocht of het medicijn werkt tegen hartfalen door een stijve hartspier

Hartfalen door een stijve hartspier

In Nederland leven zo'n 241.300 mensen met hartfalen. Bij ongeveer de helft van deze mensen gaat het om hartfalen door een stijve hartspier. Deze aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en relatief vaak bij ouderen en bij mensen met een hoge bloeddruk en nierschade.

Over het onderzoek

De studie maakt onderdeel uit van het onderzoeksconsortium RECONNEXT, waaraan artsen en biologen van de volgende ziekenhuizen meewerken: Amsterdam UMC, UMC Groningen, UMC Utrecht, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum en het OLVG.

De studie naar het maagzweermedicijn is op verzoek van de Hartstichting opgenomen in de plannen voor RECONNEXT. Het eerder opsporen en beter behandelen van hartfalen is één van de topprioriteiten van de Hartstichting. De Hartstichting investeert bijna 3 miljoen euro in RECONNEXT dat op 1 juli 2021 is gestart.

Mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam.

Louis Handoko, cardioloog, voor deelname: [email protected]
Ed Eringa, onderzoeker, [email protected]

 

Doe mee met dit onderzoek

Heb je hartfalen door een stijve hartspier? Dan kun jij bijdragen aan een betere behandeling.
Twee mensen zijn met elkaar in gesprek