Hartstichting.nl wordt geladen

Online educatie en videoconsult

Het onderzoek werd tussen februari 2020 en oktober 2021 uitgevoerd bij patiënten die in het Catharina Ziekenhuis een geplande openhartoperatie ondergingen. De ene groep deelnemers kreeg, naast standaardzorg, toegang tot een e-Health programma, bestaande uit online educatievideo's en videoconsulten ontwikkeld in samenwerking met de Hartstichting.

De andere groep kreeg standaardzorg. Vergeleken werd wie in de zes weken na de operatie welke zorg nodig had. Het ging om zorg binnen en buiten het ziekenhuis, zoals fysiotherapie, huisartsbezoeken en advies van diëtisten.

Bewijs dat e-Health zorgkosten omlaag brengt

Patiënten die toegang hadden tot e-Health gebruikten minder zorg. Deze studie is het eerste bewijs dat digitale voorlichting kan helpen om het gebruik van gezondheidszorg en dus kosten te verminderen.

Door de vergrijzing wordt in de nabije toekomst een enorme behoefte aan zorg verwacht. Onderzoeker Gijs van Steenbergen:  “Onze resultaten bewijzen dat een e-Health programma kan bijdragen om de gezondheidszorg financieel gezond te houden.” 

Onzekerheden bespreekbaar

De voorlichtingsvideo's zijn ontwikkeld door de Hartstichting in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers en artsen. In de videoconsulten krijgen patiënten antwoorden op aanvullende vragen en worden onzekerheden besproken.

Minder angst en bezorgdheid

Vermoedelijk kunnen patiënten dankzij de educatieve video's en videoconsulten beter omgaan met de gevolgen van de operatie en vermindert de voorlichting hun angst en bezorgdheid. 

“Met het e-Health programma hebben mensen altijd betrouwbare informatie beschikbaar. Ook als patiënten iets vergeten zijn, kunnen zij de informatie weer opnieuw bekijken”, verduidelijkt Van Steenbergen.”


De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift JMIR Publications. Op dit moment werkt het Catharina Hart- en Vaatcentrum een e-Health-strategie uit voor de dagelijkse praktijk.