Hartstichting.nl wordt geladen

Op alle fronten creatief

Het resulteerde niet alleen in hogere kosten voor de Hartstichting, maar ook in een lagere geefbereidheid in ons land. Dat weerhield de Hartstichting er niet van om in te zetten op de hartgezondheid van Nederland. 

Directeur Hans Snijder: “De wereldwijde onzekerheden dwongen ons op alle fronten creatief te zijn in het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, het vinden van nieuwe vormen van inkomsten, het behouden van onze trouwe donateurs en in het voortzetten van onze geplande activiteiten. Dat dat is gelukt, vertellen we in dit Impactverslag.”

 

Gezonde omgeving

“Er is in 2022 opnieuw hard gewerkt aan maatschappelijke bewustwording voor een gezonde omgeving”, vertelt Snijder. “Met als doel wettelijke overheidsmaatregelen om de situatie te veranderen."

Directeur Hans Snijder

Vroege herkenning van hart- en vaatziekten

"Ook intensiveerden we de samenwerking in het cardiovasculaire veld, evalueerden we tien jaar onderzoeksbeleid en hebben we samen met de zorg opnieuw stevig ingezet op de vroege herkenning van hart- en vaatziekten. Een inzet die steeds belangrijker wordt om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden."

Start nieuwe strategieperiode

Mei 2022 was de maand waarin de Hartstichting begon aan de ontwikkeling van een nieuwe strategie. “Een proces waarin we maatschappelijke ontwikkelingen bestudeerden en onze rol hierin analyseerde. We hebben de inspiratie, kennis en adviezen van onze eigen medewerkers en onze belangrijkste externe stakeholders ter harte genomen”,  vertelt directeur Hans Snijder hierover.

Oog voor verschillen

Het resulteerde in een strategie voor de Hartstichting voor de periode 2023-2030:  Hartgezondheid: oog voor de verschillen. “We maken onderdeel uit van een diverse, multiculturele samenleving en dat heeft gevolgen voor ons inhoudelijke beleid en onze aanpak voor de komende jaren."

Lees het impactverslag

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar? Lees dan het volledige impactverslag via de onderstaande link.
Een man zit achter een laptop op de bank

Een primeur

Het Impactverslag is dit jaar voor het eerst ontkoppeld van de jaarrekening, die begin juni wordt gepubliceerd. Volgens Snijder een bewuste keuze om transparant te zijn en zo snel mogelijk na de afsluiting van het jaar onze externe stakeholders en andere belangstellenden te kunnen informeren over de bereikte impact.