Hartstichting.nl wordt geladen

Bepalende factor

Roken is het belangrijkste vermijdbare risico op levensbedreigende aandoeningen zoals kanker, beroertes en een hartinfarct. Er zijn twee keer zoveel rokers met een lagere opleiding (praktisch opgeleiden) dan binnen de groep hoger opgeleiden. Daarmee is tabaksverslaving een bepalende factor voor de (groeiende) gezondheidskloof in ons land. 

Nooit meer accijnspauze

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het verhogen van accijnzen op tabak een effectieve maatregel is om roken terug te dringen. In landen met een hoog welvaartsniveau zoals Nederland daalt bij een verhoging van de tabaksprijs met 10%, de vraag naar sigaretten gemiddeld met 4%. (Voor shagrokers geldt een daling van 6,4%).  

Rokers met een lage sociaaleconomische positie zijn bovendien gevoeliger voor prijsverhoging dan rokers met een hoge sociaaleconomische positie, waardoor zij eerder geneigd zijn om te stoppen met roken als de prijzen omhooggaan. Accijnsverhogingen verkleinen dus de gezondheidsverschillen tussen rijk en arm.

Meer informatie?

Bekijk dan deze factsheet van het Trimbos-instituut. Hierin lees je meer over de effecten van accijns en prijs op het gebruik van tabaksproducten.

Betere gezondheid én financiële winst

Het is volgens de fondsen dan ook zaak dat er door dit en volgende kabinetten geen accijnspauzes meer worden ingelast en vanaf nu jaarlijks accijnsverhogingen worden doorgevoerd. De accijns op tabak gaat in 2024 opnieuw omhoog, een pakje sigaretten kost dan 10 euro. Ook daarna blijven dit soort prijsverhogingen nodig. 

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij beseffen terdege dat accijnsverhoging op tabak mensen met een kleine portemonnee die het niet lukt te stoppen met roken, financieel onevenredig zwaar raakt. “We blijven daarom benadrukken dat het belangrijk is gratis toegankelijke ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken”, zegt Carla van Gils, directeur KWF en voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. “Zodat rokers die willen stoppen ook een aanzienlijke kans krijgen om te kunnen stoppen.

Vergoeding verzekering

Naast gezondheidswinst levert stoppen met roken ook financiële winst op.” Een stoppoging met een erkende effectieve methode wordt overigens eens per jaar vergoed door de verzekeraar vanuit het basispakket.