Hartstichting.nl wordt geladen

Naar schatting krijgen 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het kunnen herkennen van een hartstilstand en snelle reanimatie is dan cruciaal. De snelheid van de start van de behandeling is bepalend voor de gezondheidsuitkomst van de patiënt. 

Kosten onnodige drempel

Nadat 112 is gebeld, krijgen burgerhulpverleners in de buurt, die worden opgeroepen via het reanimatieoproepsysteem HartslagNu, hiervan een melding. Van alle reanimaties die plaatsvinden buiten het ziekenhuis, begint in 78,7% van de gevallen een burgerhulpverlener met de reanimatie en gaat daarmee door tot de ambulance is gearriveerd. Dit redt levens. 

Maar de kosten van een reanimatietraining zijn voor veel mensen een onnodige drempel om zo’n training te gaan volgen. Die kosten kunnen oplopen tot bijna 100 euro.  

Basispakket

Burgerhulpverleners moeten een geldig reanimatiediploma hebben en jaarlijks een herhalingscursus volgen. Echter heeft niet iedereen toegang tot een (gratis) reanimatiecursus. Lang niet alle zorgverzekeraars geven een vergoeding voor het behalen van een diploma en maar zeer weinig verzekeraars vergoeden álle kosten. Om het aantal burgerhulpverleners te vergroten, roept de Hartstichting op om de reanimatiecursus voor alle volwassenen te vergoeden vanuit het basispakket.  

Bij twijfel altijd 112 bellen

De Tweede Kamer debatteert woensdag 3 oktober over de acute zorg. De minister wil door coördinatie van de niet-levensbedreigende acute zorg de toenemende druk op de acute zorg en op noodnummer 112 verminderen.

112 bellen op telefoon

De Hartstichting onderschrijft het belang van het ontlasten van 112, maar dit mag volgens het gezondheidsfonds niet leiden tot het ontmoedigen van het bellen naar het noodnummer. Ook voor een beroerte of hartinfarct geldt dat de snelheid waarmee de behandeling wordt gestart een belangrijke factor is voor de gezondheidsuitkomst van de patiënt. 

Bij twijfel is het dan ook belangrijk dat altijd 112 wordt gebeld. Mensen ervaren al vaak een drempel bij het bellen naar 112. De Hartstichting zet zich er juist voor in om in noodgevallen die drempel te verlagen en roept het kabinet op om uit te blijven dragen dat mensen bij twijfel gewoon 112 blijven bellen.  

Snelle hulp van levensbelang

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de tweede doodsoorzaak en de belangrijkste oorzaak van klinische ziekenhuisopnamen. Er zijn nu al 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. En als we niet in actie komen zijn dat er over enkele jaren bijna 1 miljoen méér dan nu. De Hartstichting wil daarom de hartgezondheid van Nederland sterk verbeteren. Daarvoor is snelle hulp in noodsituaties veroorzaakt door hart- en vaatziekten van levensbelang.