Hartstichting.nl wordt geladen

In Zweden zijn nog te weinig toegankelijke AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. Vooral in woonwijken ontbreken de defibrillatoren: slechts 3,4 procent (630) van de geregistreerde AED’s bevindt zich in woonwijken. En dat terwijl zeven op de tien hartstilstanden thuis plaatsvinden.

BuurtAED ingezet bij reanimatie
In Nederland is dat wel anders. Hier hangen bijna 25.000 geregistreerde AED's. Daarvan zijn ruim 2.300 het resultaat van een inzamelingsactie door buren. En dit aantal groeit nog steeds, dankzij continue crowdfundingsacties met gemiddeld zo’n 24 BuurtAED-acties’s die per maand starten. Sinds 1 januari 2018 is er 344 keer een BuurtAED ingezet bij een reanimatie.

AED aan vastgoed de norm
De Hartstichting werkt in Nederland aan het verder verdichten van het AED-netwerk. Naast burgers leveren inmiddels ook veel vastgoedbedrijven, corporaties en ontwikkelaars een bijdrage hieraan. Het standaard plaatsten van AED's aan bedrijfspanden en in nieuwbouwwijken wordt meer en meer de norm. De AED’s zijn 24/7 bereikbaar en zijn aangemeld bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

Een vrouw haalt een AED uit kast

Eerste land ter wereld
Ons land is het eerste land ter wereld dat een fijnmazig en landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners en AED’s kent. Hierdoor is de overlevingskans bij een hartstilstand de afgelopen jaren toegenomen van 9% naar 25%. In Zweden rolt de Zweedse Hart-Longstichting, samen met Philips en een zorgverzekeraar het concept nu uit.