Hartstichting.nl wordt geladen

Onderzoeksmargarine

Beschermen omega-3-vetzuren mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt tegen een volgende hart- of vaatziekte?  Ruim 3 jaar lang smeerden bijna 5.000 hartpatiënten van 60 tot 80 jaar speciale onderzoeksmargarine op hun brood in plaats van hun eigen halvarine, margarine of roomboter. Een deel van de deelnemers gebruikte margarines met toegevoegde omega-3 vetzuren. Na 6 jaar analyseerden de onderzoekers of de omega-3-vetzuren een volgende hart- of vaataandoening hadden voorkomen. Dit bleek helaas niet het geval.

Langer leven

In de jaren erna bleven de onderzoekers de deelnemers volgen. Professor dr. Marianne Geleijnse, die het onderzoek uitvoerde met toenmalig hoogleraar Daan Kromhout: “Door de gegevens over de gezondheid en het voedingspatroon van de deelnemers, konden we allerlei verbanden leggen tussen voeding en het risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. De resultaten laten zien hoe voeding bijdraagt aan een betere gezondheid en een langer leven van hartpatiënten.”

Spreekkamer

Een goede behandeling én gezonde voeding is dubbele winst voor de patiënt. Geleijnse: “Het is belangrijk dat deze kennis zijn weg vindt binnen de zorg, bijvoorbeeld in de spreekkamer of in hartrevalidatie. Gezond eten bevordert de kwaliteit van leven en kan helpen om het medicijngebruik terug te dringen en de stijgende zorgkosten naar beneden te krijgen

Enkele onderzoeksresultaten

  • Koffie

Het drinken van enkele kopjes koffie per dag kan het sterfterisico bij hartpatiënten mogelijk verlagen.

  • Yoghurt

De consumptie van yoghurt gaat samen met een lager risico op hart- en vaatziekten bij hartpatiënten.

  • Aardappelen

3 tot 4 keer per week (voornamelijk) gekookte aardappelen eten, zorgt niet voor een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes bij hartpatiënten.

  • Werking van de nieren

Hartpatiënten waarbij de werking van de nieren licht achteruitgaat, hebben een grotere kans om te overlijden.

  • Van verzadigd naar onverzadigd

Het onderzoek bevestigt dat hartpatiënten hun risico op sterfte kunnen verlagen, door verzadigde vetten te vervangen door onverzadigde vetten.

Over het onderzoek

Het Alpha Omega Cohort is een langlopend onderzoek bij 4837 hartpatiënten. Hieraan doen patiënten uit 32 Nederlandse ziekenhuizen mee. Het onderzoek richt zich op de rol van voeding bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Het onderzoek heeft al veel waardevolle kennis opgeleverd over het belang van een goede voeding en leefstijl na het doormaken van een hartinfarct. Het onderzoek ging 20 jaar geleden van start met een subsidie van de Hartstichting. De naam “Alpha Omega” verwijst naar de zogenaamde omega-3-vetzuren die aan de onderzoeksmargarine werden toegevoegd. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren komen in voeding voor in vette vis, plantaardige oliën en noten.

Interessant voor jou